Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Budai Zsuzsanna

„Egyetlen normális módja, hogy elkezdj egy nyelvet beszélni, hogy elkezded rosszul beszélni.."Greg Thomson

Angol szakos tanár és projektfelelős

Bio

Info

Katt!

Bio

1. Tanítványai szerint szenvedélyesen szereti az angol nyelvet.2. Kreatív lelkesedése még a leglustább diákot is megmozgatja.3. Szereti a vidám dolgokat maga körül.4. Hosszan tud nevetni a nyelvi humor adta intellektuális árnyalatokon.

Iskolánkban harmadik éve tanít, a 11-16 éves korosztálynak tanítja az angol nyelvet az általános iskolai és a 8 osztályos gimnáziumi osztályokban. Majdnem húsz éve tartó szakmai pályáján oktatott egyetemi, főiskolai és OKJ-képzéseken (alapítványi iskolában és egyetemen). Főként a jelenleg tanított korosztályokkal folytatott munkájában nagy hangsúlyt fektet a személyesség, a tapasztalati úton szerzett tudás megsegítésére. Pedagógiai munkájának alapelve, hogy az élményszerű (nyelvi) feladatmegoldás kulcs lehet a különböző tanulási technikákat követő, tanulási különbségekkel rendelkező csoportokban rejlő képességek mozgósítására, csoportépítésre, és egyben a csoport tagjainak egyéni nyelvi fejlesztésére is. Munkája során azt tapasztalta, hogy a képzelet, a játék és a közösen olvasott szövegek kommunikatív feldolgozásán alapuló óravezetés képes bevonni a tanulókat és szintjüknek megfelelő hatékonyságú tanulást tud eredményezni. Drámatechnikákat alkalmaz sokszor az óravezetésben, amiknek nagy részét az önképzésen kívül, előző Erasmus+ tanfolyam keretein belül tanulta. 2018-ban diákjainak dráma szakkört tart, ahol a megszerzett drámatechnikai ismeretei felhasználásával az angol nyelvet készségszinten, a kommunikáció természetes nyelveként használják diákjai, hozzáadott személyességgel és kreativitással. Az iskolában töltött évei alatt diákjait sikerrel készíti fel a Könyv-papír-olló irodalmi szövegértési és előadói versenyre. Két kollégájával, ebben az évben természettudományos szakkört is vezet, ahol a földrajz, fizika, kémia területén használatos német és angol „szaknyelvet” a megismerés és kísérletezés alapvető nyelveként is használják. Az iskola hosszabbtávú KA2-es projekt munkálataiban is szerepet vállal, az iskola nemzetköziesítésén szeretne munkálkodni. Az eddigi Erasmus+ tapasztalatai során megismert kollégákkal jó kapcsolatot tart fenn, különböző informális fórumokon tapasztalatot cserél velük. Tapasztalatait disszemináció formájában több alkalommal is megosztotta (Creative Café, iskolák közötti tapasztalatcsere, egyetemi oktatók bevonása a Creative Café módszertani workshop munkájába a 2017-18-as tanévben).