Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

FUTURE: ENGLISH LESSON ESL

Presentation

THE MESOZOIC ERA

Presentation

AC/DC

Presentation

VISUAL COMMUNICATION AND STORYTELLING

Presentation

ASTL

Presentation

CHRISTMAS TIME

Presentation

LIVING THINGS

Presentation

Transcript

REUNIÓ FAMÍLIESESO,CURS 20-21 ,EQUIP DIRECTIU,DIRECTORA: Eva RigauCAP D'ESTUDIS: Ferran MaimirCAP D'ESTUDIS ADJUNT CICLES: Olga FarrésCOORDINADORA PEDAGÒGICA: Mònica AltarribaSECRETÀRIA: Glòria SánchezADMINISTRADOR: Josep Maria Daban.,HORARI,INICI DE CURS: 14 de setembreFI DE CURS: 17de junyRECUPERACIONS: 18-22 junyFESTIUS I LLIURE D'ELECCIÓ: 12 octubre, 29 I 30 octubre, 7 i 8 desembre,12 febrer, 24 de maig.VACANCES DE NADAL: 21 desembre - 7 gener.VACANCES DE SETMANA SANTA: 27 març- 5 abril.,CALENDARI DEL CURS,PUNTUALITAT3 retards (>08:03) = el tutor truca la família.Si a les 08:05 no són a l’aula BIBLIOTECASi l’alumne reincideix, caldrà una intervenció del tutor, la família i la Tècnica d’integració Social (TIS). És possible que se’ls facin recuperar les hores perdudes. Justificant mèdic o oficial sempre que sigui possible, sinó justificant consergeria per absència no oficial. Les trucades són un avís però no un justificant. En cas contrari la falta es registra com a no justificada.,ASSISTÈNCIA OBLIGATÒRIA,INDICACIONS GENERALS, Les portes del centre s’obren a les 8:00 i es tanquen 5 minuts després.L’alumnat té 2 patis. Es recomana portar 2 esmorzars saludables (entrepà i fruita) amb embolcalls reutilitzables.,PROTOCOL CENTRE COVID-19,1. MESURA DE LA TEMPERATURA ABANS D'ENTRAR AL CENTRE,6.PATIS SEPARATSPER CURSOS,l,3. GEL HIDROALCOHÒLIC A LES AULES.,2.DIFERENTS PORTES D'ENTRADA I DIFERENTS RECORREGUTS.,7. BIBLIOTECA: UN DIA PER CURS I AFORAMENT LIMITAT.,4.VENTILACIÓ DE LES AULES.,PROTOCOL CENTRE COVID-19,1. FULL DECLARACIÓ RESPONSABLE,Cal portar-lo signat el primer dia per entrar a classe.,2. MASCARETA,L'alumat ha d'entrar i portar-la ben posada durant tot l'horari lectiu.,Cal portar una ampolla d'aigua per omplir a la font. No es pot veure directament de l'aixeta.,3. AMPOLLA D'AIGUA,PLA LECTOR,Cada dia durant 25 minuts.Fomenta el gust per la lectura.Afavoreix la comprensió lectora a totes les àrees.Contribueix a desenvolupar la competència lingüística.Potencia l'ús de la biblioteca del centre.,3a AVALUACIÓ I FINAL14 i 15 junyButlletí notes17juny,2a AVALUACIÓ22 i 23 marçButlletí notes26 març,PROVES EXTRAORDINÀRIES DE JUNY: 18- 22 juny Butlletí notes: 29 juny,1a AVALUACIÓ15 i 16 desembreButlletí notes21 desembre,No assolit,AVALUACIONS, SERVEIS A LA COMUNITATAbans d'imposar sancions o altres mesures per l'alumnat que no segueix les normes de convivència al centre, realitza serveis a la comunitat, al centre.MEDIACIÓ DE CONFLICTESAcció educativa i preventiva davant dels conflictes. La participació és voluntària.Equip de mediadors/es format per professorat i alumnat. La mediació permet fer trobades per parlar del problema i trobar-hi solucions constructives i educadores.,CONVIVÈNCIA, INCIDÈNCIES LLEUS INCIDÈNCIES GREUS- Comportament incorrecte. - Barallar-se.- Embrutir i/o malmetre les instal·lacions. - Deteriorament intencionat instal·lacions.- Mal ús reiterat dels dispositius mòbils. - Ús indegut dispositius mòbils.- Manca de respecte - Manca de respecte greu.- No compliment del CODI mòbils. - Sortir del centre sense acompanyament.ACTUACIONS- 2n ESO:2 rondes de de serveis compensatoris prèvia als dies de sanció.-3r ESO:1 ronda de serveis compensatoris prèvia al dia de sanció.- 4t ESO: No hi ha serveis compensatoris prèvia a la sanció.- Per acumulació d’incidències mesures més severes (expulsió període, expedient disciplinari),DISCIPLINA,SERVEIS DEL CENTRE,Biblioteca de centreServeis de fotocòpies (85bn, renovació 5€)Banc de llibres (si es perd o es malmet cal pagar 25€)Armariets (fiança de 12€, es retornen 6€ si es deixa en bon estat)Préstec de portàtils (si es trenca cal abonar l’import de la reparació segons contracte signat.)ExtraescolarsServei Intranet: Accedir a l’agenda del fill/a, contactar amb el/la tutor/a, veure les incidències, faltes i retards fills/es, contestar les enquestes per a les famílies.Properament rebreu una carta amb un nom d’usuari i contrasenya per accedir-hi.Us podeu baixar l’aplicació al mòbil “iEducaTokApp”. A la web del centre, menú “famílies”, s’explica com cal baixar-se l’app.,EINES DIGITALS I XARXES SOCIALS,http://iesvallvera.cat/,@INS_VALLVERA,@iesvallvera_salt,vallvera.ieduca.com,Passatge de la Fàbrica Tèxtil Coma Cros, 14 17190 Salt Telèfon: 972 23 19 19 Correu electrònic: iesvallvera@xtec.cat Web: www.iesvallvera.cat ,Gràcies per la seva assistència!