Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

REUNIÓ FAMÍLIESESO

CURS 20-21

EQUIP DIRECTIU

DIRECTORA: Eva RigauCAP D'ESTUDIS: Ferran MaimirCAP D'ESTUDIS ADJUNT CICLES: Olga FarrésCOORDINADORA PEDAGÒGICA: Mònica AltarribaSECRETÀRIA: Glòria SánchezADMINISTRADOR: Josep Maria Daban.

HORARI

CALENDARI DEL CURS

INICI DE CURS: 14 de setembreFI DE CURS: 17de junyRECUPERACIONS: 18-22 junyFESTIUS I LLIURE D'ELECCIÓ: 12 octubre, 29 I 30 octubre, 7 i 8 desembre,12 febrer, 24 de maig.VACANCES DE NADAL: 21 desembre - 7 gener.VACANCES DE SETMANA SANTA: 27 març- 5 abril.

PUNTUALITAT3 retards (>08:03) = el tutor truca la família.Si a les 08:05 no són a l’aula BIBLIOTECASi l’alumne reincideix, caldrà una intervenció del tutor, la família i la Tècnica d’integració Social (TIS). És possible que se’ls facin recuperar les hores perdudes. Justificant mèdic o oficial sempre que sigui possible, sinó justificant consergeria per absència no oficial. Les trucades són un avís però no un justificant. En cas contrari la falta es registra com a no justificada.

ASSISTÈNCIA OBLIGATÒRIA

Les portes del centre s’obren a les 8:00 i es tanquen 5 minuts després.L’alumnat té 2 patis. Es recomana portar 2 esmorzars saludables (entrepà i fruita) amb embolcalls reutilitzables.

INDICACIONS GENERALS

PROTOCOL CENTRE COVID-19

1. MESURA DE LA TEMPERATURA ABANS D'ENTRAR AL CENTRE

6.PATIS SEPARATSPER CURSOS

l

3. GEL HIDROALCOHÒLIC A LES AULES.

2.DIFERENTS PORTES D'ENTRADA I DIFERENTS RECORREGUTS.

7. BIBLIOTECA: UN DIA PER CURS I AFORAMENT LIMITAT.

4.VENTILACIÓ DE LES AULES.

PROTOCOL CENTRE COVID-19

1. FULL DECLARACIÓ RESPONSABLE

Cal portar-lo signat el primer dia per entrar a classe.

2. MASCARETA

L'alumat ha d'entrar i portar-la ben posada durant tot l'horari lectiu.

Cal portar una ampolla d'aigua per omplir a la font. No es pot veure directament de l'aixeta.

3. AMPOLLA D'AIGUA

PLA LECTOR

Cada dia durant 25 minuts.Fomenta el gust per la lectura.Afavoreix la comprensió lectora a totes les àrees.Contribueix a desenvolupar la competència lingüística.Potencia l'ús de la biblioteca del centre.

3a AVALUACIÓ I FINAL14 i 15 junyButlletí notes17juny

2a AVALUACIÓ22 i 23 marçButlletí notes26 març

PROVES EXTRAORDINÀRIES DE JUNY: 18- 22 juny Butlletí notes: 29 juny

1a AVALUACIÓ15 i 16 desembreButlletí notes21 desembre

No assolit

AVALUACIONS

SERVEIS A LA COMUNITATAbans d'imposar sancions o altres mesures per l'alumnat que no segueix les normes de convivència al centre, realitza serveis a la comunitat, al centre.MEDIACIÓ DE CONFLICTESAcció educativa i preventiva davant dels conflictes. La participació és voluntària.Equip de mediadors/es format per professorat i alumnat. La mediació permet fer trobades per parlar del problema i trobar-hi solucions constructives i educadores.

CONVIVÈNCIA

INCIDÈNCIES LLEUS INCIDÈNCIES GREUS- Comportament incorrecte. - Barallar-se.- Embrutir i/o malmetre les instal·lacions. - Deteriorament intencionat instal·lacions.- Mal ús reiterat dels dispositius mòbils. - Ús indegut dispositius mòbils.- Manca de respecte - Manca de respecte greu.- No compliment del CODI mòbils. - Sortir del centre sense acompanyament.ACTUACIONS- 2n ESO:2 rondes de de serveis compensatoris prèvia als dies de sanció.-3r ESO:1 ronda de serveis compensatoris prèvia al dia de sanció.- 4t ESO: No hi ha serveis compensatoris prèvia a la sanció.- Per acumulació d’incidències mesures més severes (expulsió període, expedient disciplinari)

DISCIPLINA

Biblioteca de centreServeis de fotocòpies (85bn, renovació 5€)Banc de llibres (si es perd o es malmet cal pagar 25€)Armariets (fiança de 12€, es retornen 6€ si es deixa en bon estat)Préstec de portàtils (si es trenca cal abonar l’import de la reparació segons contracte signat.)ExtraescolarsServei Intranet: Accedir a l’agenda del fill/a, contactar amb el/la tutor/a, veure les incidències, faltes i retards fills/es, contestar les enquestes per a les famílies.Properament rebreu una carta amb un nom d’usuari i contrasenya per accedir-hi.Us podeu baixar l’aplicació al mòbil “iEducaTokApp”. A la web del centre, menú “famílies”, s’explica com cal baixar-se l’app.

SERVEIS DEL CENTRE

EINES DIGITALS I XARXES SOCIALS

http://iesvallvera.cat/

@INS_VALLVERA

@iesvallvera_salt

vallvera.ieduca.com

Passatge de la Fàbrica Tèxtil Coma Cros, 14 17190 Salt Telèfon: 972 23 19 19 Correu electrònic: iesvallvera@xtec.cat Web: www.iesvallvera.cat

Gràcies per la seva assistència!