Want to make creations as awesome as this one?

Čitate radove učenika ovogodišnjeg 29. dijalektalnog sijela "Govor mog zavičaja". Epidemiološka je slika spriječila okupljanje uživo, ali smo učenike i mentore okupili virtualno. U nastavku pročitajte radove koji doprinose očuvanju idioma Gorskog kotara.

Transcript

29. Goransko dijalektalno sijeloučenika osnovnih i srednjih škola"Govor mog zavičaja"

Uvodna riječOsnovna škola Frana Krste Frankopana, Brod na KupiOsnovna škola Brod MoraviceOsnovna škola Ivanke Trohar, Fužine Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića, VrbovskoSrednja škola DelniceOsnovna škola MrkopaljOsnovna škola Rudolfa Strohala, LokveOsnovna škola Ivana Gorana Kovačića DelniceOsnovna škola Dr. Branimira Markovića Ravna GoraOsnovna škola SkradZavršna riječ

Sadržaj

(klik na školuodvodi Vasdo radovaodabrane škole)

Uvodna riječ Nives Marijanović,predsjednice MHO Delnice

Poštovani učitelji, dragi učenici,u ovoj nesvakidašnjoj godini, u kojoj je zavladala pandemija koja je nažalost došla i u našu zemlju i dotaknula sva područja našeg ustaljenog života, odlučili smo pokazati da i u najtežim situacijama pobjeđuje ljudski DUH. 29. goransko dijalektalno sijelo „GOVOR MOG ZAVIČAJA“ literarni je susret vas učenika, koji u svojim školskim radionicama sa svojim učiteljima-mentorima, svojim talentom i zalaganjem, njegujete domaću goransku riječ. Ove godine, s obzirom na specifičnu situaciju dolaska virusa, literarna tema našeg sijela bila je „Korona i JA“. Bogatstvo i sadržajnost Vašeg izričaja daje veliko značenje sadašnjem trenutku u kojem kao učenici i djeca osjećate trenutak vremena u kojem se nalazite. Zahvaljujem svim školama, učiteljima i vama učenicima koji ste prihvatili ovakav oblik suradnje kako bismo nastavili kontinuitet održavanja našeg goranskog sijela. Nadamo se da će nas 2021. okupiti naše jubilarno, trideseto goransko sijelo, Kako bi sačuvali manifestaciju naših goranskih govora, očekuje Vas poklon knjiga kako bi, kao i svake godine, obilježili „Mjesec hrvatske knjige“. Znanje i kultura vječne su vrijednosti koje treba zauvijek njegovati.

Home

Osnovna škola Frana Krste Frankopana,Brod na Kupi

Mentorica: Ana Derenčinović Shala,prof.

Home

Živlenje va doba COVID-a 19 Prišla je potiho. Odempot so si očutili strah. Lidi so se povlekli va svoje hiše i smeron pratijo vjesti. Pažljivo pratijo koliko je lidi nanovo zboljelo i koliko ih je hmrlo. I tako iz dana va dan. Prošlo školsko leto, kada ih je belo okoli predeset zaraženih, imeli smo školo online, a to leto koda ih je po več od hiljade na dan zaraženih, hodimo va školo koda je se ko treba. Lidi moji, kaj je to normalno!? Nosimo maske, mjerijo nam temperaturo, dezinficiramo roke, pazimo da ne zarazimo starije, a onda vidimo lidi kojih koda ni briga za nikoga: hodijo bez mask i nič ne delajo od tega kaj bi morali pa se prašam zakaj se to delamo kada nas drugi ne čuvajo, ni ih briga...ne pazijo na moje zdravje i zdravje mojih starijih. Dragi moji lidi, prosin vas: Čuvajte nas mlade! Stara izreka reče: Na mladih svet ostaje!Učenica: Paola Merkaš, 8. razred

Home

Osnovna škola Brod Moravice

Mentorica: Jasna Šepac, prof.

Home

Korona i JAZakaj si prišla?Du te je zvav?Belo je taku lipubez tebe!Smošle va školo sake dan.Poslije škole sam se igrala s Lucijo.Sa nemoren več!

Mama me nikamer ne pisti.Ni na bazen negren,koda bo korona cja plivala!Rođendan son slavela poslje dva meseca,a to je bez veze!Lipu te prosim da projdešzakaj te nišče ni zvav!!!Učenica: Paula Rački, 5. r.

Home

Korona i JAU marte je se v podov krenilo:se več bovnih ljidi -se manj rješenja.V školu smo krenili od hiše.Nismo ni znali kaj nas čakapreko celiga leta.Roki prat i masku nosit -prema virusu se odlučno odnosit!Pa bu i tome doš’o kraj.Učenica: Ivona Petrinić, 8. r.

Korona i JAKada je kuga počela,nisan se je bala.Belo mi je teškokada smo vičilionline školo.Kada je vražja kugaprišla va naše mesto,belo me je strahza mojbližnji rod.Prosim Bogada kuga projdezakaj mi je većsiga dost!Učenica: Ines Legović, 5. r.

Home

Korona i JAKorona je prišla v naše selo maloi se je odenput stalo.Škole neko vreme ni belo –sumu se puno zadaće emelo.Nisan se smela s nikogron družit i toson se valje morala baki potužit.Zakaj nan ta virus neda mera pada se igramo ko ščera i prekčera?

Nadan se da bomo brzbez maski po venih teklii eni druge za majce vlekli.Naj se vrne onu lipu doba,a neda nas korona sih emaza roba!Učenica:Lorena Kovačič, 5. r.

Home

Korona i JAKorona, korona, kaj si mi naredila?Se si poremetila i život nam preminjila. Prišla si naglo, preko nuči i nikako projt.Vre bu nas iskalo fanj strpljenjada projde i da pridemo sebi,alibumo mi to podurali!

Da ne pride korona sasma bez mukesapunom perem ruke,da bi mogla zadaćo pisati ne tešku disat.Onda bu i tebi, korona,prišo kraj,a meni bu život na zemljiraj! Učenica:Lucija Injić, 5. r.

Home

Osnovna škola Ivanke Trohar, Fužine

Mentorica: Antonija Baričević, prof.

Home

KORONA I JA Va veljači smo se spremali na pot va London kod naših prijatelja. Par dan prije neg trebamo pojt počelo se šuškat o nikakovoj koroni. Baka je rekla: “Najbolj da ne grešte nikan!˝ Mi smo ipak šli, i dobro da smo. Prišli smo doma zadnji čas aš se par dan kašneje nakon pota moralo pojt va izolacijo. Tako je se skupa zelo maha i korona je napredovala. Više nismo šli va školu, neg je se bilo na online. Pajdaši z razreda so se družili na mobitelu, ni mi baš bilo to gušno. Finilo je i to školsko leto. Ovo leto va školi nova grda pravila: ne smeš zihajat z razreda ven, moramo nosit brnjice, moramo špricat roke i još svakaj… Najrajše bin tel da fine ta korona i da se vrne po starimu.Učenik: Filip Plesničar, 5. razred

Home

Korona i ja Celi svet zna za njo. Ubija i šundreva zdravlje ljudi. Za korono sen čula va februari dve hiljade i dvajsete. Mislila sen da je to najobičneja prehlada koja bo prošla, samo kaj se zove korona. Na kraji februara pojavil se je prvi bolni va Hrvackoj. Broj bolnih je počeu jaku rast. Va jenimi dani 300 bolnih. Strahota! Prišo je najhuji del mojiga život – karantena. Ni pajdašenja, škola preko kompjutora. Sve na telefonimi, stalno pred ekranimi. Tako je se bilu do dvajstpetiga maja kad je finila karantena. Se se vrnjeva, gremo va školo, samo ne smemo bit jeni kraj drugih. Škola je finila, počele so ferje. Ferje so bile nekaku mirneje. Prišla je jesen. Počela je škola, a onda opet vrajžja korona. Malo po malo pa jen dan hiljado sto i trejset bolnih. Strah me je da bo se opet finilo s karantenon i da bomo mesto va školi finili opet pred ekranimi. Učenik: Marta Kozelički, 5. razred

Home

Korona i jaKorona i ja,neprijatelja smo dva.Ona me drži u kućii cilo vrime me muči. Maska na licu mora bit,nju nikad ne smin izgubit.Ruke stalno prat trebai zato su bile ko kreda.

Joj, korono, korono,jako mi smetaš!I moje prijatelje i mene stalno ometaš.Vrni se k materi u Kinuda se Hrvati više ne brinu. Učenica: Mia Miloš, 5. r.

Home

Korona i ja Da mi je niko lani reka da će ova godina bit tako luda, ne bi mu virovala. Početkon ove lude godine svi smo mislili da to nije niš. Iz dana u dan zaraženi je bilo sve više. Onda je škola krenila priko interneta. Tako smo finili prošlu školsku godinu. Na svu sriću ovu godinu počeli smo u klupan. Niko ne zna dokle ćemo tako. Mi imamo tu sriću da nismo ko veliki grad i kod nas do nedavno nije ni bilo zaraženi. Ali svedno ove godine nisan smila ni slavit rođendan. Nadan se da nan ove maske i sve ovo što nan brane neće zauvik ostat. Ovo lito planirali smo ić u Gardaland, toplice i na razna zabavna mista, al nismo smili. Nisan se smila ni nać s prijateljicon iz Rike. Al svedno mi je ovo lito bilo lipo. Umisto toga gremo u duge šetnje Ličkin poljen. Svaki san se dan s prijateljican išla vozit na biciklin, delale smo palačinke u bakinoj litnjoj kujni i odlično se zabavile. Uglavnon, škola nan je još uvik onaka kakva bi trebala bit, a nadam se da će tako i ostat.Učenica: Leona Stević, 7. razred

Home

Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića, Vrbovsko

Mentorice: Manuela Valenčić, prof. i Vesna Trope, prof.

Home

KORONA VIRUS I JASve je počelo od onoga trenutkakada je korona zahvatila moj dio kutka. Korona nas je sve obuzela,normalan život nam oduzela.

Virusi posvuda vladaju,i stalno se nadajuda će nas zaraziti.No, grdno se varaju,mi ćemo ih poraziti!Učenica: Sara Kolarić, 7. razredMentorica: Manuela Valenčić

Home

Corona virus i jaCorona virus je stigaoi silnu uzbunu digao.Budimo odgovorni,nosimo maskei često perimo ruke!Uh, kakve li muke!

Nismo smjeli iz kuće izaći vanjer bi nam corona mogla reći:Dobar dan!Čuvajte zdravlje, tuđe i svoje,i nadajmo se da će svima,uskoro biti bolje. Učenica: Sanja Petrović, 4. razredMentorica: Vesna Trope

Home

Srednja škola Delnice

Mentorice: Jasminka Lisac, prof. (2. razred)Iva Kezele, mag. educ. (1. razred)

Home

Korona i ja Korona je pačila nigdi krajem 2019. u Kini. U Hrvatska je pršla u drugimu miscu. Use je blu dabr dok nisa nas dil u karantena. U trećimu miscu je pačeu „lockdown“. Use se je zaprlu šule, fakulteti, štacune, restorani,... Šule sa ble najviči problem. Šli sma online, preko useh aplikaciji sa nam profesori pašilal zadaće, najbel bitna aplikacija je bla Yammer. Tam je većina profesorou pašilala. Iz one strone tu je blu dabr, a iz druge strone baš i ni. Dabr je blu tu kad sma mogl spat do kadaj sma tli, a loše je blu zato jer sa nas neki profesori zatrpal iz čuda zadatkou, kaj u onmu školskimu satu nebi ni stigln. Valda sa misln da imama som to odn predmet i da neč ne dilama. Tak je tu blu dok ni pačilu novu školsku litu. Zdej kad sma pršl u devetimu miscu u šula use je drugoč. Moj rozred je u oni učionici i nikam ne morema. Imama blok satove, pa sa kir put som tri profesora na don. Tu mi se čak i dapoda na neki način, ali se nesmima mišat iz drugim rozredam. Maske morama nest kad grema von iz učionice, u autobusu, štacunam, userut. U bertija ne morema zajst bez maske i tu je amol napornu. Vrjomem da bo tu use prašlu i da se bo vrnlu u normala. Da boma mogl jet bez mask userut i normalnu žiut.Učenica: Ivona Kalčić, 2. razred

Home

Korona i ja Na početku ove godine, korona je pokucala na vrata Europe. Mislili smo da to do nas neće ni doć jer se prvo pojavila u Kini, za koju smo mislili da je daleko. Privarili smo se i već je prije prolića došla k namin. Valjen je krenila panika. Jako brzo su zatvorili školu pa smo nastavili online. Zatvorilo se sve, osim onoga što je od velike potribe, ko što su ambulanta, apoteka, dućani, pošta, fabrika… Od onda moramo nosit maske, a priporuča se i ostajanje u kući pa smo tako načinili. Bojali smo se da nebimo susida ili nikog drugog sastali na cesti jer smo mislili da taj more imat koronu. Priko lita broj zaraženih se smanjija, ali onda je došla jesen i sve je krenilo na gore. Krenili smo u školu, ali više niš nije ko prije jer se moraju nosit maske i držat razmak. Tija bin da sve bude ko prije korone i da sve to što prije fine, da moremo opet živi ko dosad, ali mislin da će ljudi posljen korone više pazit na pranje rukuj. Učenik: Matej Miloš, 2. razred

Home

Korona i jest Da me je kedu pred letju dni riku kok nan bu život zglidou, riku be mo da je bedast. Leti me cajte podsjećajo na une ledolom pred siden lejt. Al ko ni teskret, ne zdej nas nebeden neč nej prašou. Život se je sam od sjebe odankret premejnou. Zmislu se kok je pačiu. Prvu smo na televizije glidale Kineze kok nasijo maske i, priznan kedagade jen se padsmehivale. Odankret tu več nejso ble samu Kineze, nego ceu svejt. I mi smo morale pačet naset maske. Tu me iskrenu nej tak tešku pau huje me je bwo kaj se nejsen smou bas prtiskat zes pajdašamen i pajdašicamen niti smo se smejle baš preveč družit. Daste smo stare da smo ble i odgovorne. Ven nejsmo jemejle pejt kan zak je buo sve zaprtu. Dast dougu ni ven zes opčine, pa sjestro i Petra nejsen vidu preko mejsec dan. Priznan da sen se bau i za sjebe i za svajo familijo. Scajten se je tu nejkan vmeriu, pa smo ble koda pazable na korono dok nas vesjane spit nej zmisleua kulku je opasna. Tu sen skužu i ko sen se biu testirat. Razmišljou sen o semen zes kagun sen biu v kontakte i spit se nejsen tulku bau za sjebe nego za sve une kiri be korono mart tižje padnjesle. Na sričo nejsen biu pozitivan, al sen se odluču se bel varvat. Denes sen svjestan tega da se bumo s korono jednostavno morale navadet živet. Mart je čudnu za reč, al je prnjesua i duabreh stvari. Več cajta smo zes familijo i pastale smo svjesni kulku je uana bitna, zapraf najbel bitna. Ko i sve drugi, jest se nadjan da budo leti cajte hmale prejšle i da se bumo vrnele normalnemo živote. Nadjan se da nabu več sile nuaset maske, da pudemo uohku sve pasud i kaj je najbitnije da bun uohku prtisnu kaka god čo i keda god čo. Učenik: Borna Zbašnik, 1. razred

Home

Corona i ja Ah ta Corona koju niko ne voli, nikom ni draga i sve negativno o njoj. No, što je zapravo ona, o čemu se radi? Kako je utjecala ne me i razna druga pitanja koja se postavljaju, u nastavku slijedi neki osvrt o njoj, moje mišljenje i neke stvari koje su se dogodile. Za početak smatram da su svi manje-više upućeni što je corona, ali ako niko baš ne zna, dakle koronavirusi su skupina već odavno poznatih virusa od kojih većina uzrokuje običnu prihladu i gripu. To je pandemija koja je ulovila celi svit i iz dana u dan se borimo protiv nje. Njezini najčešći simptomi su: povišena tjelesna tempratura, suhi kašalj, otežano disanje, gubitak okusa i mirisa, bolovi, grlobolja, glavobolja,...Prenosi se izravnim dodiron sa zaraženon osobom te kašljanjen i kihanjen i tako se sve one kapljice zadržavaju na raznim površinama i moremo se zaraziti. Također, da se ne bi zarazili moramo se pridržavat sljedećih mjera: redovito prati ruke sapunon i vodon te koristiti dezinfekcijska sredstva, nosit zaštitnu masku, održavat razmak od 2 metra, ne dirat oči, nos i usta, pri kašljanju i kihanju to delat u maramicu ili u lakat, a ako se ne osjećamo dobro moramo ostat doma ili posjetit lječnika... Dalo bi se govorit o svemu tom, ali mislin da su svima donekle jasne stvari. Što se mene tiče, nisan imala koronu, ali san bila u samoizolaciji jer nan je jedan dečko iz razreda ima koronu, a pošto je još mlad (15 godin) nije mu bilo toliko strašno. (...) Nastavlja se...

Home

(...) Dok san bila u samoizolaciji imali smo online školu i bilo je u redu samo ono najgore je to što nisi moga niš delat, nikud ić i s nikin se družit nego bit u svojoj prostoriji bez kontakta sa vanjskin sviton. Bilo je jako dosadno, ali Bože dragi i to je prošlo. Evo još jedan tedan online škole pa ferije, ali ono što nikom ni drago je to da su svi kafići zatvoreni i nema okupljanja, ali ako je to sve potrebno da se ovo stanje smiri izdržat ćemo. Namin mladin je to potpuna katastrofa upravo zato jer se ne moremo družit jedni s drugin ni niš. Pojava korone na me je uticala naravno da se brinen za se i za druge, ali pogotvo mi je najgore što ćemo je mi mlađi pribolit, a neki stariji i stari ljudi možda i neće, ali to uvelike utiče i ako čovik ima neku dodatnu bolest poput problema sa disanjem, ako puši i puno raznih drugih bolesti. Osobno se dosta pridržavan mjera opreza i doista pazin, ali ne moreš se ti čuvat ako se niko drugi ne čuva i onda te zarazi doslovno bezveze. Svakog dana imamo sve više zaraženih ne samo Hrvatska nego i celi svit, ali pokušavamo te brojke iz dana u dan što više smanjit, a sad moremo videt kako se otkrilo i cjepivo protiv COVID-a 19 te se nadamo da će se stanje popravit. Što da van kažen nego da ostanemo odgovorni, da se pridržavamo mjera opreza, ne delamo nikakva veća okupljanja i ono najvažnije da se čuvamo. Učenica: Lucija Kovačić, 1. razred

Home

Osnovna škola Mrkopalj

Mentorica: Zora Karlović, prof.

Home

COVID - 19Covid -19 iz Kine stižeZbog njega došle su nove mjere.U trgovinama zs maske ne štede, Dezinfekcija uvijek se koristiJer na koronu stalno se misli.

Stariji nje se previše boje,Neki su u panici i zbog škole.Brojke zaraženih rastu,A nažalost i mrtvi se broje.Stoga brinimo za sebe,A najviše za svoje. Učenik: David Stamenić, 6. razred

Home

Osnovna škola Rudolfa Strohala, Lokve

Mentorice: Marijana Rakas, prof. i Andreja Marković, prof.

Home

VirusKorona je počela,si smo va strohe bele.Prišla je iz Kinese i do noše mejhene zemlje.Va ožujke je počela i online škola.Belo je tešku, ali smo zdurole.Korona je još vavik te.Pozimo sei verujemo da bo se to brzu prošlo.Učenici: Petra Malnar i Niko Petelin, 6. razred

2020.2020. iz dona va don je se huja,a ja jeman se več brig.Da be belo još hujevo online škole.Karantena je počelai jaaaku dugo trojala,a za se je to jen krivac-koronakoja se oko celiga sveta vrti.Učenica: Neli Rudolf, 6. razred

Home

O virusu…Koronavirus jeva ožujke počef.Iz Kine je krenof,cele svet zarazif.Medicine još vavik ni,a se je već zaraženih.Učenici: Fran Žagar i Stjepan Čop, 6. razred

KoronaKorona! Korona!Va Kine je počela,va celimo svete finela.Se je stolo i staru i mladu.Meni done brzu gredo,peren roki i masko noseni znon da se to jenpotfinet mora.Učenik: Bartol Bašić, 6.razred

Home

KORONAVIRUSKorona je va ožujke počela,Ooo, kaku se je dugo zadržola.Rekle so nan da delamo od hiše, aliOn line nastava nikome se ni dopola.Ni belo lahku,A, joj, kaku mi je belo dosadno.Ven nisen smelaI aku sen to kla.Rada be videla se pajdoše iUnu zeleno igralište noše.Samo smo jako kle da to čin prek fine.Učenica: Iva Milosavljević, 6. razred

KoronavirusKorona je svet pohoralaod Kine do Merike.Reda nikakoviga ni,škola od hiše celo proletje.Drama je nastola,ali mi verujemoda bo to brzu finelo.Ven nismo moglei dumaj smo se dosađivale.Delale smo teškuva svete internetskih aplikacij.Se bo opet dobrojer i to čudne virusbo jen don nestaf.Učenici: Dino Tićak i Krsto Tonković, 6. razred

Home

Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića Delnice

Mentorica: Božica Pleše, prof.

Home

Nuovi doaniDoan na doani taku grie živlejni,al nej več ku prejk.S'da s'močoakamoda projdetistu koaj je s'da.

A koaj čoakamo?Da buo koaj buo.A koaj č'mo?Koaj buo – buo.Učenik: Mihael Šepelj, 8. razred

Home

Život u novom normalnom Sve je krenulo iz grada Wuhana u Kini. Činilo se tako daleko, ali, malo sutra, - i nas je zateklo i maznulo nas kao lopatom po leđima. Najprije je bilo samo nekoliko slučajeva po županijama, al' to ni bilo zabrinjavajuće, pa ne čini jedna lasta proljeće, mislili smo. Još smo se i zezali kaj ti Kinezi sve jedu - cucke, žohare, Batmane, a ono, na kraju, Batman nas došao glave - utvrdilo se da je boleština krenula od nekog jela od šišmiša. I tako je krenulo i kod nas. Pozatvarali su šoping centre, kafiće, igrališta. Nastava je krenula online. U biti, mi mladi smo baš dobili košaricu. Ne smijemo se družiti, moramo izbjegavati kontakte, nositi maske, dezinficirati ruke kao da smo gubavci. Ha - ha! I onda naši vrli političari pred ljeto rekli: „Ej, buraz, da mi malo prespavamo, jutro je pametnije od večeri.“ Kad ono, početak sezone i corona se preselila u Slavoniju. Kaj je sad to? Ali, ok, bar ćemo moći ići na more i družiti se na ljetnim praznicima. Meni i sisterici niš jasno, ali neka, ako je tako bačena kocka, onda dobro. Sezona završava, a corona opet napada sa svih strana. Ko je tu više lupljen u vugla? Hoće li biti škole ili neće, pitanje je sad. Škola je krenula, sa pojačanim mjerama i pravilima. Nosi masku, pazi ovo, pazi ono! Za zbljuvat se, ali corona ne popušta i napada kao nevidljivi neprijatelj. Najrađe bi digla sidro i prošla nekamo, ali svuda isto. Baš smo ga popljugali. Kaže tajo: „ Ne brini se, ne buš se zarazila, neće grom u koprive!“ Ma baš! Evo, sada su se i učenici zarazili, pa i profe. Pa samoizolacija, pa karantena… Ja i sisterica doma u izolaciji kao pas i mačka. I kaj da više mislim i govorim?!? Fakat, jedva čekam da završi ovaj ružan film i da skinem ovu masku s lica i da zagrlim i izljubim drage osobe bez ikakvog straha i zabrana. Učenica: Melani Vugrinec, 8. razred

Home

Osnovna škola Dr. Branimira Markovića Ravna Gora

Mentorica: Gordana Podobnik, prof.

Home

KORONA I JANepaznota.Ni leka.Stroh.Dezinficijens.Prajne rak.Usi nosija maske.Šola.Usok don merejne temperature.Rozredi sa zaprti.Neč ni ku loni.

Ni rođendanou,Ni fešt,Ni pajdašije.A damo?Bolest.Baka.Bolnica.Smrt.Souze.Žalost. Učenik: Borna Podobnik, 3. razred

Home

Osnovna škola Skrad

Mentorica: Ana Matić Zagorac, prof.

Home

KORONA I JAPriden va školo, korona.Gren va trgovino, korona.Kan got krenen, korona.Ja bon poludo s tin viruson,valjda bojo našli cepivo.Niman duma mask...Sosede tlačin da mi šijejozaki ja ne ven šit maske.Još bun se malo strpif.Bi belo da son stalno va hiši.Sad san van reko kove ja man probleme...Si bu prišlu hladno vreme pa bu se tomalo smirilo... Učenik: Teo Jurković, 5. razred

Home

Korona i jaJedno jutro probidof sam se s korono na glave, kopali su mi po nose z velikim ščapom. Mojafamilija doznala je da je korona bela na glave mog staroga. I njemu so kopali nos z velikimščapom. Malo vremena pa je cela moja hiša mela korono na glave. Pobjedof sam brata vaneopravdanih vurah... ja son emof sto dvajset, a moj brat devedeset osam neopravdanih vur.Cela moja hiša tukla se s korono edin mesec. Mi smo dobili, 1-0 za nas... Učenik: Ivan Grgurić, 5. razred

Home

Korona i jaSobota je, ja izlazim iz hiže nakon štiri mescof izolacije.Da vam praf povedam, skoro son se zgibila va vrti.Škola počinje za tedin dan, a ja ne znan ni kak se zovem.Svoje pajdaše nison vidla štiri mescof, sumo se sećam da so raznih veličina.Do jutri son kukala da bi va školu, a sa me strah...Ja bi va školu, a ne znan, blaže rečeno, niš.Jedina nada mi je da ema i gorjih od mene.Učenica: Isabela Rupe, 5. razred

Home

Korona i jaEdn dan je prišla korona. Nigder se ne sme…Pridem va školu, korona, korona. Sakan da gren, korona. Samo glupa korona. Kaj jesada pa ona prišla? Pridem iz škole, si govorijo o te koroni. Nikad kraja. Raj bi da jeto samo san, ali to se događa.Si pridemo drugi dan va školu, več na vratih so nam uperile neki pištolj va glavu panam nakapljeju neko dezinfekcijsko sredstvo. Nič se ni promenilo. Sumo korona.Sada znajte, si se moramo čuvati te korone. Ostanite va hiši… Učenik: Mateo Gorupić, 5. razred

Home

Završna riječ...

Home

Na kraju našeg virtualnog druženja još jednom zahvaljujemo svima koji su sudjelovali na ovaj način održavanja 29. goranskog dijalektalnog sijela „Govor moga zavičaja“. Ovu ćemo godinu pamtiti kao posebnu jer je unijela velike promjene u našim životima, u našim razmišljanjima i potvrdila, bez obzira na sve poteškoće, da u svemu pobjeđujeČOVJEK i LJUBAV za životni opstanak.Svima želimo blagoslovljen Božić, zdravu i veselu 2o21. godinu!Daj nam Bog zdravlje, veselje, na tom mladom ljetu, svega obilje.Uredništvo: Ivana Ćurić mag. educ. i Nives Marijanović, prof. U Delnicama, 10.12.2020.

Home