Want to make creations as awesome as this one?

Mesures específiques prevenció Escola de Camins

Transcript

GUIA RÀPIDA

mesures específiques

Escola de Camins

DINS DEL CAMPUS

Evitar assistir al campus en cas de presentar simptomatologia

Confirmació de cas positiu, informar a:
covid.camins@upc.edu o 934016923

ACTIVITAT DOCENT

SIMPTOMATOLOGIA

No alterar distribució de les cadires

Registre d'assistència a l'aula
Màxima puntualitat
Consultes i turories on-line
Desinfecció espai de treball per part de l'estudiant

Mascareta sempre

No es pot fumar
Reunions per videoconferència
Respectar la senyaiització a l'interior d'edificis
Utilització de les escales
Portes i finestres obertes
Silenci als passadissos

email corporatiu oficial:

nom.cognom@estudiantat.upc.edu

@EscolaCaminsUPC