Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu:

Organizatorem konferencji jest:


Instytut Nauk Pedagogicznych Wydziału Nauk Społecznych

Katedra Dydaktyki i Wczesnej Edukacji

przy współpracy Oddziału Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w Olsztynie

Temat konferencji:

ZAPROSZENIA

REFERAT

Prezentacja referatu (ok. 10-12 min.) wspomaganego prezentacją multimedialną.

POSTER

Prezentacja interaktywnego posteru.

TUTORIAL

Nagranie i prezentacja tutorialu (ok. 15 min.).

Poprzednie edycje konferencji

Publikacje

2016

2019

FORMY CZYNNEGO UCZESTNICTWA

W KONFERENCJI

Opłata za udział obejmuje następujące elementy:

1. Uczestnictwo we wszystkich zaplanowanych formach podczas trwania Konferencji (sesja plenarna, sekcje problemowe, debata, rozmowy kuluarowe, dostęp do tutoriali) za pośrednictwem prywatnych urządzeń mobilnych (udział bierny, udział czynny, udział czynny z publikacją).

2. Wygłoszenie referatu w sekcji, prezentację posteru, przeprowadzenie tutorialu oraz certyfikat poświadczający udział w konferencji oraz certyfikat poświadczający wygłoszenie referatu, prezentację posteru, nagranie tutorialu (udział czynny, udział czynny z publikacją).

3. Złożenie artykułu, który zostanie opublikowany (po wcześniejszym uzyskaniu pozytywnej recenzji) w publikacji w formie czwartego tomu z serii Cyfrowy tubylec w szkole – diagnozy i otwarcia. Termin zakończenia przyjmowania artykułów zostanie ogłoszony podczas konferencji (udział czynny z publikacją).

2018

2017

ZOBACZ

ZOBACZ

ZOBACZ

Komitet organizacyjny

Komitet naukowy

Kontakt z organizatorami

11 grudnia 2020 r. (konferencja online)

Konferencja odbędzie się na platformie ClickMeeting. Wkrótce zamieścimy instrukcję dotyczącą logowania się.

"Dziecko - cyfrowy tubylec w szkole.
Problemy i wyzwania"

CYFROWOŚĆ W KONTEKSTACH AKADEMICKICH

Wymagania techniczne:
- dostęp do urządzenia: komputer, smartfon lub tablet z połączonym internetem (prędkość łącza od 1 MB/sek.),

- posiadanie wbudowanego lub zewnętrznego mikrofonu oraz kamery internetowej,

- korzystanie z przeglądarki internetowej np. Google Chrome, Microsoft Edge.

Zamiast tradycyjnych warsztatów proponujemy uczestnikom konferencji przygotowanie krótkiego (do 15 min.) filmu instruktażowego lub instrukcji w pliku PDF, obrazujących możliwości wykorzystania różnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) do celów dydaktyki w szkole wyższej.
Przygotowane tutoriale będą dostępne dla wszystkich uczestników konferencji jako swoista notatka autora filmiku/instrukcji, pokazująca w jaki sposób działa wybrane narzędzie.
Przykładowy film instruktażowy można zobaczyć tutaj:

https://www.youtube.com/watch?v=orRruqKk18Y&feature=youtu.be

W przypadku wykorzystywania prezentacji multimedialnej prosimy o przesłanie jej w pliku PDF (platforma Click Meeting umożliwia wgranie prezentacji w pliku PDF, zatem ewentualne animacje nie będą aktywne). Prosimy o przysłanie pliku z prezentacją przed konferencją, abyśmy mogli wcześniej przygotować wszystkie pliki, które mają zostać uruchomione w poszczególnych sekcjach - ułatwi to zarządzanie wystąpieniami w sekcjach oraz zaoszczędzi czas prelegenta (na wystąpienie jest tylko ok. 10-12 minut!)

Dodatkowo prelegent może wykorzystać udostępnianie ekranu podczas konferencji i wówczas wykorzystać plik przygotowany w programie Power Point (lub innym dowolnym) z animacjami na swoim komputerze.

Wkrótce zamieścimy tutorial pokazujący co i w jaki sposób można zaprezentować na platformie Click Meeting oraz jak wcześniej przesłać plik z prezentacją do organizatorów.

Prezentacja posterów odbędzie się za pośrednictwem aplikacji Wakelet, dostępnej dla wszystkich uczestników konferencji.
Zadaniem uczestnika będzie przygotowanie posteru. Może to być, np.:

- plik graficzny (jpg, png, bit mapa) przygotowany w programach, tj.: Power Point, Corel itp.,
- analogowy rysunek (sfotografowany i przysłany do organizatorów),

- infografika przygotowana w dedykowanej do tego aplikacji, tj. Genially, Canva i in . (np. taka jak nasze interaktywne zaproszenie na konferencję),

- link do strony internetowej, na której będzie można obejrzeć poster.


Prof. UWM, dr hab. Marzenna Nowicka – przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Prof. UWM, dr hab. Stanisław Czachorowski (Wydział Biologii i Biotechnologii)
Dr Joanna Dziekońska - sekretarz konferencji

Dr Beata Adrjan

Mgr Lidia Bielinis

Dr hab. Agnieszka Bojarska-Sokołowska

Dr Iwona Cymerman

Dr Małgorzata Dagiel

Mgr Marzena Dobosz

Mgr Eliza Gładkowska

Mgr Milena Kaczmarczyk

Dr hab. Alina Kalinowska-Iżykowska

Dr Małgorzata Kowalik-Olubińska

Mgr Marta Marciniak

Dr Marcin Michalak

Dr Małgorzata Sławińska

Mgr Magdalena Słowik

Dr Damian Labiak

Prof. APS, dr hab. Józefa Bałachowicz
(APS im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)

Prof. UWM, dr hab. Stanisław Czachorowski
(Wydział Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie)

Prof. UG, dr hab. Alicja Jurgiel-Aleksander
(Wydział Nauk Społecznych UG)

Prof. UWM, dr hab. Hanna Kędzierska
(Wydział Nauk Społecznych UWM)

Prof. UWM, dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska
(Wydział Nauk Społecznych UWM)

Prof. SGGW, dr hab. Ewa Skrzetuska
(Wydział Nauk Społecznych SGGW w Warszawie)

Prof. UWM, dr hab. Małgorzata Suświłło
(Wydział Nauk Społecznych UWM)

Prof. UwB, dr hab. Janina Uszyńska-Jarmoc
(Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB)

Prof. UW, dr hab. Małgorzata Żytko
(Wydział Pedagogiczny UW)

Zapraszamy do kontaktu:

cyfrowy.tubylec@wp.pl

Rejestracji udziału czynnego w konferencji należy dokonywać do

13 listopada 2020 r. pod adresem www.cyfrowytubylec.uwm.edu.pl
Rejestracja udziału biernego kończy się 30 listopada 2020 r.


Szczegółowy program wraz z osobową kwalifikacją do obrad plenarnych i poszczególnych sekcji prześlemy Państwu w wersji elektronicznej

do 30 listopada 2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji są dostępne na stronie internetowej:

Strona WWW konferencjiOpłaty konferencyjne:

- udział czynny (nauczyciele akademiccy, doktoranci) - 150 zł

- udział czynny (studenci) – 50 zł

- udział czynny z publikacją – 250 zł

- udział bierny – 50 zł


Opłaty konferencyjnej prosimy dokonywać do 30 listopada 2020 roku na podany numer bankowy:

98 1030 1986 2700 0000 1988 0077.
W tytule przelewu należy wpisać: Cyfrowy tubylec 2020, imię i nazwisko.

Podczas konferencji proponujemy również przestrzeń do dyskusji w małych grupach. Obecnie pracujemy nad formą "wirtualnych kuluarów", żebyśmy mogli, w jak najpełniejszy sposób wymieniać się doświadczeniami i refleksjami. Szczegóły już wkrótce.


Zeskanuj QR kod, aby umieścić swój poster lub przejrzeć postery innych uczestników i uczestniczek konferencji.


V Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu:

Temat konferencji:

REFERAT

Prezentacja referatu (ok. 10-12 min.) wspomaganego prezentacją multimedialną.

POSTER

Prezentacja interaktywnego posteru.

TUTORIAL

Nagranie i prezentacja tutorialu (ok. 15 min.).

Poprzednie edycje konferencji

Publikacje

2016

2019

FORMY CZYNNEGO UCZESTNICTWA

W KONFERENCJI

Opłata za udział obejmuje następujące elementy:

1. Uczestnictwo we wszystkich zaplanowanych formach podczas trwania Konferencji (sesja plenarna, sekcje problemowe, debata, rozmowy kuluarowe, dostęp do tutoriali) za pośrednictwem prywatnych urządzeń mobilnych (udział bierny, udział czynny, udział czynny z publikacją).

2. Wygłoszenie referatu w sekcji, prezentację posteru, przeprowadzenie tutorialu oraz certyfikat poświadczający udział w konferencji oraz certyfikat poświadczający wygłoszenie referatu, prezentację posteru, nagranie tutorialu (udział czynny, udział czynny z publikacją).

3. Złożenie artykułu, który zostanie opublikowany (po wcześniejszym uzyskaniu pozytywnej recenzji) w publikacji w formie czwartego tomu z serii Cyfrowy tubylec w szkole – diagnozy i otwarcia. Termin zakończenia przyjmowania artykułów zostanie ogłoszony podczas konferencji (udział czynny z publikacją).

2018

2017

Komitet organizacyjny

Komitet naukowy

Kontakt z organizatorami

11 grudnia 2020 r.

(ClickMeeting)

Konferencja odbędzie się na platformie ClickMeeting. Wkrótce zamieścimy instrukcję dotyczącą logowania się.

"Dziecko - cyfrowy tubylec w szkole.
Problemy i wyzwania"

CYFROWOŚĆ W KONTEKSTACH AKADEMICKICH

http://wns.uwm.edu.pl/inped/konferencje/cyfrowy-tubylec

Konferencja odbędzie się na platformie ClickMeeting. Wkrótce zamieścimy instrukcję dotyczącą logowania się.

Wymagania techniczne:
- dostęp do urządzenia: komputer, smartfon lub tablet z połączonym internetem (prędkość łącza od 1 MB/sek.),

- posiadanie wbudowanego lub zewnętrznego mikrofonu oraz kamery internetowej,

- korzystanie z przeglądarki internetowej np. Google Chrome, Microsoft Edge.

Zamiast tradycyjnych warsztatów proponujemy uczestnikom konferencji przygotowanie krótkiego (do 15 min.) filmu instruktażowego lub instrukcji w pliku PDF, obrazujących możliwości wykorzystania różnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) do celów dydaktyki w szkole wyższej.
Przygotowane tutoriale będą dostępne dla wszystkich uczestników konferencji jako swoista notatka autora filmiku/instrukcji, pokazująca w jaki sposób działa wybrane narzędzie.
Przykładowy film instruktażowy można zobaczyć tutaj:

https://www.youtube.com/watch?v=orRruqKk18Y&feature=youtu.be

W przypadku wykorzystywania prezentacji multimedialnej prosimy o przesłanie jej w pliku PDF (platforma Click Meeting umożliwia wgranie prezentacji w pliku PDF, zatem ewentualne animacje nie będą aktywne). Prosimy o przysłanie pliku z prezentacją przed konferencją, abyśmy mogli wcześniej przygotować wszystkie pliki, które mają zostać uruchomione w poszczególnych sekcjach - ułatwi to zarządzanie wystąpieniami w sekcjach oraz zaoszczędzi czas prelegenta (na wystąpienie jest tylko ok. 10-12 minut!)

Dodatkowo prelegent może wykorzystać udostępnianie ekranu podczas konferencji i wówczas wykorzystać plik przygotowany w programie Power Point (lub innym dowolnym) z animacjami na swoim komputerze.

Wkrótce zamieścimy tutorial pokazujący co i w jaki sposób można zaprezentować na platformie Click Meeting oraz jak wcześniej przesłać plik z prezentacją do organizatorów.

Prezentacja posterów odbędzie się za pośrednictwem aplikacji Wakelet, dostępnej dla wszystkich uczestników konferencji.
Zadaniem uczestnika będzie przygotowanie posteru. Może to być, np.:

- plik graficzny (jpg, png, bit mapa) przygotowany w programach, tj.: Power Point, Corel itp.,
- analogowy rysunek (sfotografowany i przysłany do organizatorów),

- infografika przygotowana w dedykowanej do tego aplikacji, tj. Genially, Canva i in . (np. taka jak nasze interaktywne zaproszenie na konferencję),

- link do strony internetowej, na której będzie można obejrzeć poster.

Prof. UWM, dr hab. Marzenna Nowicka – przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Prof. UWM, dr hab. Stanisław Czachorowski (Wydział Biologii i Biotechnologii)
Dr Joanna Dziekońska - sekretarz konferencji

Dr Beata Adrjan

Mgr Lidia Bielinis

Dr hab. Agnieszka Bojarska-Sokołowska

Dr Iwona Cymerman

Dr Małgorzata Dagiel

Mgr Marzena Dobosz

Mgr Eliza Gładkowska

Mgr Milena Kaczmarczyk

Dr hab. Alina Kalinowska-Iżykowska

Dr Małgorzata Kowalik-Olubińska

Mgr Marta Marciniak

Dr Marcin Michalak

Dr Małgorzata Sławińska

Mgr Magdalena Słowik

Dr Damian Labiak

Prof. APS, dr hab. Józefa Bałachowicz
(APS im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)

Prof. UWM, dr hab. Stanisław Czachorowski
(Wydział Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie)

Prof. UG, dr hab. Alicja Jurgiel-Aleksander
(Wydział Nauk Społecznych UG)

Prof. UWM, dr hab. Hanna Kędzierska
(Wydział Nauk Społecznych UWM)

Prof. UWM, dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska
(Wydział Nauk Społecznych UWM)

Prof. SGGW, dr hab. Ewa Skrzetuska
(Wydział Nauk Społecznych SGGW w Warszawie)

Prof. UWM, dr hab. Małgorzata Suświłło
(Wydział Nauk Społecznych UWM)

Prof. UwB, dr hab. Janina Uszyńska-Jarmoc
(Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB)

Prof. UW, dr hab. Małgorzata Żytko
(Wydział Pedagogiczny UW)

Zapraszamy do kontaktu:

cyfrowy.tubylec@wp.pl

Rejestracji udziału czynnego w konferencji należy dokonywać do

13 listopada 2020 r. pod adresem www.cyfrowytubylec.uwm.edu.pl
Rejestracja udziału biernego kończy się 30 listopada 2020 r.


Szczegółowy program wraz z osobową kwalifikacją do obrad plenarnych i poszczególnych sekcji prześlemy Państwu w wersji elektronicznej

do 30 listopada 2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji są dostępne na stronie internetowej:

Strona WWW konferencjiOpłaty konferencyjne:

- udział czynny (nauczyciele akademiccy, doktoranci) - 150 zł

- udział czynny (studenci) – 50 zł

- udział czynny z publikacją – 250 zł

- udział bierny – 50 zł


Opłaty konferencyjnej prosimy dokonywać do 30 listopada 2020 roku na podany numer bankowy:

98 1030 1986 2700 0000 1988 0077.
W tytule przelewu należy wpisać: Cyfrowy tubylec 2020, imię i nazwisko.

Podczas konferencji proponujemy również przestrzeń do dyskusji w małych grupach. Obecnie pracujemy nad formą "wirtualnych kuluarów", żebyśmy mogli, w jak najpełniejszy sposób wymieniać się doświadczeniami i refleksjami. Szczegóły już wkrótce.

Wymagania techniczne:
- dostęp do urządzenia: komputer, smartfon lub tablet z połączonym internetem (prędkość łącza od 1 MB/sek.),

- posiadanie wbudowanego lub zewnętrznego mikrofonu oraz kamery internetowej,

- korzystanie z przeglądarki internetowej np. Google Chrome, Microsoft Edge.