Want to make creations as awesome as this one?

Elements del currículum

Transcript

ELCURRÍCULUM

Què et cal saber?

El currículum és un document “viu” que cal adaptar en funció de l’oferta de treball.Conté informació personal, formativa i professional sobre la persona candidata, cal destacar tot allò positiu i valuós del nostre perfil professional.L'objectiu és obtenir una entrevista personal.

Dades personals

Formació

Acadèmica i complementària

Formació acadèmica: anomenar la formació acadèmica acabada i reconeguda oficialment. Informar del nom del centre on es va cursar i l’any de finalització.Altra formació: tota la formació complementària, cal indicar el centre, les hores i l’any que es van fer. Afegir la informació més recent que tingui a veure amb el lloc de treball al qual es presenta.

Informació obligatòria

- Nom i cognoms- Població i codi postal- Telèfon / mòbil- Adreça electrònicaEn aquest apartat es poden incloure, però no és imprescindible segons els casos, la fotografia, el lloc i data de naixement, la nacionalitat i el DNI.

Experiència professional

Idiomes i informàtica

Ressalta les tasques realitzades

Imprescindible anomenar:Ocupació o sectors treballatsFuncions o tasques realitzadesNom de les empresesPeríode de temps en què s'ha treballat en cada ocupacióDestacar en aquest apartat aquella experiència que és rellevant per a l'oferta laboral a la qual us presenteu.

Perfil professional

Mostra les teves competències

Fes una breu descripció explicant les teveshabilitats, actituds iaptituds a l’hora dedesenvolupar una activitat professional.Les teves competències aporteninformació de com ets i com fas la teva feina.

Per saber-ne més

Nom i cognomsPerfil professional

A tenir en compte

Idiomes: indicar l' idioma, el nivell aconseguit, posar el centre i l'any al qual es va obtenir.Si es té certificat, anomenar-lo.Informàtica: és important incloure els coneixements informàtics més comuns i els específics. Relacionar els programes i aplicacions informàtiques així com el nivell de coneixement (usuari, mitjà, avançat, superior).

Per saber-ne més, desplaça el ratolí sobre els apartats