Want to make creations as awesome as this one?

Elements del currículum

Transcript

EL
CURRÍCULUM

Què et cal saber?

El currículum és un document “viu” que cal adaptar en funció de l’oferta de treball.

Conté informació personal, formativa i professional sobre la persona candidata, cal destacar tot allò positiu i valuós del nostre perfil professional.
L'objectiu és obtenir una entrevista personal.

Dades personals

Formació

Acadèmica i complementària

Formació acadèmica: anomenar la formació acadèmica acabada i reconeguda oficialment. Informar del nom del centre on es va cursar i l’any de finalització.


Altra formació: tota la formació complementària, cal indicar el centre, les hores i l’any que es van fer. Afegir la informació més recent que tingui a veure amb el lloc de treball al qual es presenta.

Informació obligatòria

- Nom i cognoms

- Població i codi postal

- Telèfon / mòbil

- Adreça electrònica

En aquest apartat es poden incloure, però no és imprescindible segons els casos, la fotografia, el lloc i data de naixement, la nacionalitat i el DNI.

Experiència professional

Idiomes i informàtica

Ressalta les tasques realitzades

Imprescindible anomenar:

  1. Ocupació o sectors treballats
  2. Funcions o tasques realitzades
  3. Nom de les empreses
  4. Període de temps en què s'ha treballat en cada ocupació

Destacar en aquest apartat aquella experiència que és rellevant per a l'oferta laboral a la qual us presenteu.

Perfil professional

Mostra les teves competències

Fes una breu descripció explicant les teves

habilitats, actituds i aptituds a l’hora de

desenvolupar una activitat professional.

Les teves competències aporten

informació de com ets i com fas la teva feina.

Per saber-ne més

Nom i cognoms


Perfil professional

A tenir en compte

Idiomes: indicar l' idioma, el nivell aconseguit, posar el centre i l'any al qual es va obtenir. Si es té certificat, anomenar-lo.

Informàtica: és important incloure els coneixements informàtics més comuns i els específics. Relacionar els programes i aplicacions informàtiques així com el nivell de coneixement (usuari, mitjà, avançat, superior).


Per saber-ne més, desplaça el ratolí sobre els apartats