Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

cifpanxel casalrecomendaciónsEquipo covid

antes de ir ao centro

nas entradas e saídas

nos espazos comúns

SE TES ALGÚN SÍNTOMA

se tes calquera dúbida

1

2

Recorda manter a distancia de seguridadeCircula pola dereita tendo en conta a sinalización que hai nas portas e corredoresCada grupo ten asignado un horario de entrada e saída nun único punto (se tes dúbidas pregunta ao teu titor/a)

3

4

5

6

nas aulas

cifp.anxel.casal@edu.xunta.es881960122

Para calquera dúbida podes:Preguntar ao profesorado e ao teu titor/a.Enviar un correo ao enderezocifp.anxel.casal@edu.xunta.es, ou chamar ao tlf. 881 960 122.Se se trata dunha dúbida médica, debes poñerte en contacto co teu centro de saúde.Para obter máis información:Web Sergas CoronavirusLavado de mans Sergas.Evolución da pandemiaMoitas grazas pola túa colaboración.

Maio de 2022

Mantén as normas xerais recomendadas na pandemia (hixiene de mans, distancia de seguridade, uso de pano de papel ao tusir ou esbirrar...).Hixieniza a túa mesa e cadeira antes e o remate do seu uso e seguindo as indicacións do/a profesor/a.Limpa as máns con xel hidroalcohólico antes de usar equipamento informático ou outro material compartido da aula ou taller.Usa a papeleira diferenciada (con tapa e pedal), para desbotar todos aqueles elementos de hixiene persoal (panos desbotables, luvas, máscaras).A máscara non é obrigatoria, sendo o seu uso recomendable nos espazos interiores ou cando non poida manterse a distancia de seguridade. E tamén especialmente recomendable en casos sospeitosos, confirmados ou contactos estreitos. En relación ao uso da máscara recorda as seguintes directrices:Recoméndase especialmente para casos sospeitosos e confirmados de COVID-19 e contactos estreitos de casos o uso de forma constante da máscara e evitar actividades que impliquen quitala sen manter a distancia de seguridade de 1,5 metros con outras persoas (Ex.: comer ou beber en presenza doutras persoas). O uso da máscara nestas situacións debe ir acompañado doutras medidas de prevención como evitar o contacto con persoas de grupos vulnerables e reducir todo o posible as interaccións con outras persoas. Estas recomendacións deberán aplicarse durante 10 días dende inicio de síntomas, dende o diagnóstico (no caso de persoas asintomáticas) ou dende a data do último contacto (no caso de contactos estreitos). En calquera caso debe lembrarse a recomendación xeral de non asistir ao centro educativo se a sintomatoloxía inclúe cadros febríshttps://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/directrices_mascaras_educacion_21_04_2022.pdf

En xeral recorda as seguintes indicacións:Evita aglomeracións.Movete polos pasillos polo lado dereito.Respeta as horas de entrada e saída asignadas ao teu grupo.Espera no punto de encontro indicado.No caso de non chegar puntual a unha entrada:Espera no punto de encontro a ser recollido por un profesor/a.

Se mentres estás no centro notas algún dos síntomas compatibles co COVID:Avisa ao profesor/a co que estés na aula ou ao teu titor/a.Ponte en contacto co teu centro de saúde, seguindo as indicacións do persoal sanitario.

Segue as indicacións dadas en cada un dos espazos compartidos do centro. Ten en conta en xeral que:Na biblioteca atoparás as normas na súa entrada e na web. Podes solicitar préstamos ao persoal de garda. Mantén o resto de medidas de hixiene.Na cafetería evita as aglomeracións. Colle a consumición para tomala no patio exterior gardando as distancias.No salón de actos, baños...tenta compartir os espazos coa máxima hixiene.Recorda as recomendacións sobre o uso das máscaras.

Actualmente atopámonos na chamada "etapa de transición" para o control do SARS-COV-2 no ámbito educativo. Podes ler a comunicación conxunta entre a Consellería de Educación e Sanidade na seguinte web:https://www.edu.xunta.gal/portal/familiasealumnado/medidas-coronavirusVolta segura ás aulas | Consellería de Cultura, Educación e UniversidadeInicio Documentación curso 20/21 Principais medidas Solicitude para o estudo da vulnerabilidade fronte á COVID-19 Seguimento Covid Educovid Xestión...XuntaNo caso de ter un resultado positivo na COVID-19, ser un caso sospeitoso ou ter contacto directo cun caso positivo, debes seguir as indicacións do persoal sanitario do teu centro de saúde.Se pola intensidade dos síntomas ou outras circunstancias valoradas por profesionais da saúde, non podes vir ao centro, debes comunicarllo ao teu titor/a.No caso de que poidas vir aocentro educativo, é especialmente recomendable que o espazo se manteña ventilado, manter a distancia de seguridade, o uso de máscara de forma constante e ter en conta todas as medidas de hixiene recomendadas na pandemia.Ten conta das recomendacións preventivas para os casos sospeitososhttps://www.sergas.es/Saude-publica/Documents/6724/05_Recomendacions_preventivas_casos_sopeitosos_COVID-19.pdfNoutros casos, é importante ter en conta a recomendación xeral do uso das máscaras, xa que o seu uso mostrouse efectivo no control da transmisión do virus:Ten presente estasdirectrices sobre o uso das máscaras:Recoméndase especialmente para casos sospeitosos e confirmados de COVID-19 e contactos estreitos de casos o uso de forma constante da máscara e evitar actividades que impliquen quitala sen manter a distancia de seguridade de 1,5 metros con outras persoas (Ex.: comer ou beber en presenza doutras persoas). O uso da máscara nestas situacións debe ir acompañado doutras medidas de prevención como evitar o contacto con persoas de grupos vulnerables e reducir todo o posible as interaccións con outras persoas. Estas recomendacións deberán aplicarse durante 10 días dende inicio de síntomas, dende o diagnóstico (no caso de persoas asintomáticas) ou dende a data do último contacto (no caso de contactos estreitos). En calquera caso debe lembrarse a recomendación xeral de non asistir ao centro educativo se a sintomatoloxía inclúe cadros febrís.https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/directrices_mascaras_educacion_21_04_2022.pdf