Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Діти. Злочин. Покарання.

Серед підлітків є поширеною думка, що до повноліття за їх правопорушення відповідають батьки. Але, насправді, це твердження є помилковим. Законодавством передбачено конкретні випадки, коли юридична відповідальність неповнолітніх починається з 16 років, а за вчинення деяких кримінальних злочинів і з 14 років.

Загальна інформація

На сьогоднішній день проблема правопорушень неповнолітніх є і залишається однією з гострих проблем українського суспільства. Над пошуком шляхів її вирішення працює широке коло фахівців різних наукових галузей: кримінології, юриспруденції, психології, педагогіки, соціальної педагогіки, соціології та правознавства. За статистичними даними на сьгодні злочинність неповнолітніх має таку структуру: - злочини, пов'язані з наркотиками - 2,8% - хуліганство - 6,2% - крадіжки - 70,5%- злочини проти життя і здоров'я -2,1% - інші -9,4%

Правопорушення - це соціально небезпечне або шкідливе, протиправне, винне діяння, яке передбачене чинним законодавством і за нього встановлена юридична відповідальність.

Види правопорушень . Залежно від ступеня небезпеки правопорушення поділяють на злочини і проступки. Злочини - найбільш небезпечні для суспільства правопорушення, що посягають на найбільш значимі соціальні цінності (життя, здоров'я індивіда, власність, безпеку держави, суспільну безпеку і т. ін.). Злочинами є тільки кримінальні правопорушення. Проступки - менш небезпечні правопорушення (порушення трудової дисципліни, суспільного порядку, невиконання цивільно-правового договору і т. ін.).

Правопорушення та його види

- суспільна шкідливість ; - протиправність; - винність; - адміністративна караність .

Основним нормативно-правовим актом, який передбачає адміністративну відповідальність неповнолітніх, є Кодекс України про адміністративні правопорушення. Особи, які на момент вчинення адміністративного правопорушення досягли 16-річного віку, підлягають адміністративній відповідальності. Зокрема, чинним законодавством України передбачена відповідальність за вчинення правопорушень неповнолітніми у віці від 14-ти до 16-ти років, яка покладається на законних представників у вигляді штрафу.

АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НЕПОВНОЛІТНІХ

До неповнолітніх віком 16-18 років, які скоїли адміністративні проступки, можуть бути застосовані заходи впливу або адміністративні стягнення.

Цивільно-правова відповідальність неповнолітніх

- Особа до 14 років особисто не несе відповідальності за завдання шкоди. Відповідальність лежить на плечах батьків, або осіб, що їх замінюють. - Неповнолітня особа(14 - 18 років) відповідає за завдану нею шкоду самостійно. І тільки в разі недостатності коштів (майна) - відшкодовують батьки, або особи, що їх замінюють. - Якщо особа досягла 18 років вона відшкодовує завдану нею шкоду самостійно.

- Особа до 14 років особисто не несе відповідальності за завдання шкоди. Відповідальність лежить на плечах батьків, або осіб, що їх замінюють. - Неповнолітня особа(14 - 18 років) відповідає за завдану нею шкоду самостійно. І тільки в разі недостатності коштів (майна) - відшкодовують батьки, або особи, що їх замінюють.

- Якщо особа досягла 18 років вона відшкодовує завдану нею шкоду самостійно.

Кримінальний злочин

Кримінальна відповідальність - вид юридичної відповідальності, який передбачає обов'язок особи, що вчинила злочин, перетерпіти визначені позбавлення особистого або майнового характеру за вчинене. Підставою кримінальної відповідальності є наявність у скоєному особою діянні ознак конкретного складу злочину, передбаченого кримінальним законом.

Кримінальна відповідальність

Соціальні умови життя суспільства, суперечності в його розвитку мають вирішальний вплив на характер етичного формування особи. Це повністю відноситься і до пояснення протиправної поведінки неповнолітніх. До основних причин, які обумовлюють злочини неповнолітніх, відносяться: негативний вплив у сім’ї (тривала бездоглядність; зайва опіка і строгість; конфліктні сімейні стосунки), сфера негативного проведення дозвілля (неповнолітніх правопорушників, саме беззмістовне, бездіяльне проведення вільного часу в групі однолітків або старших товаришів

Причини правопорушень неповнолітніх

із пляшкою спиртного, цигарками призводить до того, що такий спосіб життя стає звичкою, потім формує відповідні потреби), потреба в самоствердженні, вплив засобів масової інформації (Інтернет, телебачення, газети, радіо).

– забезпечення своєчасного виявлення неблагополучних сімей та перевірка умов утримання й виховання дітей;– забезпечення зайнятості підлітків, які не мають постійних джерел для існування; – забезпечення ефективної діяльності державних і громадських інститутів щодо надання соціальної підтримки неповнолітнім ; – надання правової допомоги неповнолітнім, їх батькам та опікунам через центри медіації та юридичні клініки; – системне виявлення неповнолітніх з метою запобігання пияцтву, наркоманії, бездоглядності і безпритульності ;– сприяння створенню необхідних умов для проживання і виховання дітей у сім’ї.

Заходи та засоби мінімізації протиправної діяльності підлітків

Клуб "Феміда"працює у відділі читальних залів Полтавської обласної бібліотеки для юнацтва ім. О. Гончара з березня 2003 року. На засідання запрошуються працівники відділу комунікації та правознавства Регіонального центру надання безоплатної вторинної правової допомоги Полтавської області, патрульні поліцейські та представники Полтавської обласної організації Товариства Червоного Хреста України, студенти, що здобувають професію юриста.

Правознавчий клуб "Феміда"

1. Відповідальність за адміністративні правопорушення / авт.-упоряд. Демський Е. Ф., Демський О.С. - Київ : ЮРІНком Інтер, 2009. - 416 с. 2. Гуманізація процесу виховання неповнолітніх засуджених в Україні : ( матеріали семінару 26-27 травня 1998 року, м.Кременчук. - Харків : Фоліо, 1999. - 104 с.3. Дідківська Г. В. Криміногенність сім'ї як фактор злочинності неповнолітніх : монографія / Г. В. Дідківська ; Державна фіскальна служба України, Національний університет державної податкової служби України. - Київ : ЦУЛ, 2016. - 204 с. 4. Омельяненко Г. М. Провадження у справах про злочини неповнолітніх як диференціація кримінально-процесуальної форми : навч. посібник / Г. М. Омельяненко. - Київ : Атіка, 2002. - 128 с. 5. Пєтков С. В. Проступки та відповідальність за їх вчинення : актуальні питання та інноваційні ідеї / С. В. Пєтков. - Київ : КНТ, 2016. - 88 с. 6. Україна. Кодекс. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Науково-практичний коментар / Україна. Кодекс ; Р. А. Калюжний, А. Т. Комзюк, О. О. Погрібний та ін. - Київ : Правова єдність, 2008. - 781 с. 7. Україна. Кодекс. Кодекс України про адміністративні правопорушення / Україна. Кодекс. - Київ: Велес, 2003. - 164 с. 8. Хавронюк М. І. Дисциплінарні правопорушення і дисциплінарна відповідальність : навч. посіб. / М. І. Хавронюк. - Київ : Атіка, 2003. - 240 с.

Список літератури за даною темою:

Більше інформації можна знайти у відділі читальних залів Полтавської обласної бібліотеки для юнацтва імені Олеся Гончара та в електронному каталозі на сайті бібліотеки.