Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

TAKING A DEEPER DIVE

Presentation

QUOTE OF THE WEEK ACTIVITY - 10 WEEKS

Presentation

HISTORY OF THE EARTH

Presentation

WWII JUNE NEWSPAPER

Presentation

THE EUKARYOTIC CELL WITH REVIEW

Presentation

SPANISH: PARTES DE LA CASA WITH REVIEW

Presentation

WWII TIMELINE WITH REVIEW

Presentation

Transcript

podsumowanie,- „I tak upłynął wieczór i poranek – dzień…” – według biblijnego opisu stwarzanieświata trwało sześć dni, a siódmego dnia Bóg odpoczął. Liczba 7 jest symboliczna i oznacza pełnię i doskonałość. W ten sposób autor natchniony podkreśla, że Bóg stworzył świat doskonały i kompletny w każdym szczególe.- „Dzień” – to biblijne określenie nie oznacza doby w naszym rozumieniu, liczącej 24 godziny. Czas dla Boga ma inne znaczenie niż dla nas, ponieważ Bóg jest wieczny. Jeden dzień mógł trwać nawet kilka miliardów lat. Autor biblijny widzi w stworzeniu świata początek realizowania się planów Bożych. Nie ma tu naukowego wyjaśnienia, jak powstał świat, lecz stwierdzenie, że Bóg z nicości powołał wszystko do istnienia. Nie wyklucza się jednak, że Bóg w swoim dziele mógł posłużyć się procesem ewolucji. Skoro biblijne określenie „dzień” nie oznacza czasu w ludzkim rozumieniu, to możemy przyjąć, że dinozaury mogły wyginąć, zanim pojawił się człowiek. ,Biblijny opis stworzenia świata jest hymnem ku czci Boga i tak należy go odczytywać. Jego autor chce przekazać, że Bóg jest Stwórcą wszystkiego, co istnieje.Tekst zawiera symboliczne wyrażenia, które należy właściwie zinterpretować.-„Bóg rzekł” – Stwórca, powołując z nicości świat do istnienia, nie potrzebowałżadnych narzędzi ani materiału. Wystarczyło, że wypowiedział słowo, a stałosię to, co było Jego wolą.- „I nazwał Bóg” – wyrażenie to oznacza, że dzień, noc, niebo czy morze są podrozkazami Boga. Autor natchniony podkreśla, że cały świat zależy od Boga.-„I widział Bóg, że były dobre” – poznajemy Boga jako mądrego i dobregoStwórcę. Świat stworzony przez Niego jest dobry i pełen harmonii. Autor natchniony pokazuje, dlaczego istnienie świata i jego piękno są godne podziwu i dlaczego powinniśmy być wdzięczni wszechmogącemu Bogu.,hymn ku czci stwórcy,Stworzenia świata wg biblii,Naukowcy na podstawie obserwacji wysnuwają przypuszczenia, tworzą teorie, które pozwalają zrozumieć zjawiska zachodzące w świecie, próbują przewidywać zmiany i odpowiednio na nie reagować. I to właśnie jest zadaniem nauki.Jeśli chodzi o Biblię, jej zadaniem jest prowadzić człowieka do Boga. Nie może więc być traktowana jak podręcznik przyrodoznawstwa. Autorzy biblijni nie przeprowadzają w niej żadnych dowodów i nie jest ich zamiarem formułowanie prawd przyrodniczych. ,przegląd teorii,Ziemia istnieje już od 4,6 miliarda lat. Jej dzieje podzielone są na pięć er. Najstarsze odkryte ślady pochodzą sprzed 3,5 miliarda lat. Z naszego punktu widzenia najważniejszym momentem w całej historii Ziemi była chwila, gdy narodziło się życie. Nie jesteśmy w stanie dokładnie powiedzieć, kiedy to się stało. Coraz więcej naukowców dostrzega, że istnieją pytania, na które nie udaje się udzielić odpowiedzi: Co było przed Wielkim Wybuchem? Co go spowodowało? Jak powstała pierwsza komórka?,Teoria Wielkiego Wybuchu zakłada, że wszechświat powstał z bardzo gęstego punktu o niewyobrażalnie wysokiej temperaturze. Punkt ten zaczął się nagle gwałtownie rozszerzać. Następnie w ciągu milionów lat we wszechświecie doszło do wielu przemian chemicznych i fizycznych, dzięki którym powstały gwiazdy i planety. Najbliższa nam gwiazda, Słońce, uformowała się ok. 4,5 miliarda lat temu z cząsteczek pyłu. Wraz z nim powstała Ziemia i pozostałe planety Układu Słonecznego . Ziemia od początku ulegała przemianom, dzięki czemu pojawiły się na niej organizmy żywe. Jednak proces ten trwał nadal, przez co zmieniał się wygląd skorupy ziemskiej i klimat. Reakcje świata roślin i zwierząt na zmiany zachodzące na powierzchni kuli ziemskiej badał w XIX w. Karol Darwin. Stwierdził on, że różnorodność gatunków jest właśnie wynikiem dostosowania się roślin i zwierząt do ciągle zmieniających się warunków środowiskowych. Na początku na Ziemi istniały bardzo proste formy życia, które ewoluowały w stronę coraz bardziej skomplikowanych i dostosowanych do warunków, w których przyszło im żyć. Według teorii ewolucji Darwina wszystko, co obserwujemy obecnie w świecie roślin i zwierząt, jest wynikiem stopniowych i regularnych przemian. ,Teoria WIelkiego wybuchu,Jak powstał świat?,Niejednokrotnie teoria Wielkiego Wybuchu i ewolucja były przeciwstawiane biblijnemu opisowi stworzenia świata, który poznaliśmy w poprzednich latach na katechezie. Dziś spróbujemy poznać oba stanowiska i zastanowimy się, czy rzeczywiście wizje naukowa i biblijna są nie do pogodzenia.,"Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię" (rdz 1,1),"Bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę" (Mdr 13,5),stworzenie świata