Want to make creations as awesome as this one?

KPCEN w Bydgoszczy - placówka akredytowana

More creations to inspire you

SPACE INVADERS GAME

Breakout

HALLOWEEN BREAKOUT

Breakout

BREAKOUT PAZ

Breakout

MINERALS AND ROCKS

Breakout

PATHFINDER: RETURN OF THE RUNELORDS

Breakout

THUNBERG CASE. TIME SOLDIERS

Breakout

HARRY POTTER ESCAPE GAME

Breakout

Transcript

Zapraszamy Cię do udziału w GRZEo Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.,Odkryj ukryte elementy, rozwiąż quiz. Poznaj historię miejsca i ludzi.,Przed Tobą duże wyzwanie. Trzeba być czujnym i uważnym. Część elementów na kolejnych planszach jest ukrytych. Musisz je odszukać i odczytać zawartość.,Wejdź do gry!,Tą ikoną wrócisz do początku,ZAPAMIĘTAJ!,Tą ikoną cofniesz sięo jedną planszę.,ZAPAMIĘTAJ!,Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy,Zadanie dla bystrzaków.Pod fragmentami elewacji ukryte są dwie tablice. Odkryj je i dowiedz się jakie treści przedstawiają.,QUIZ,PLACÓWKA AKREDYTOWANA, W sercu miasta, u zbiegu ulic Księdza Stanisława Konarskiego i Jagiellońskiej w Bydgoszczy rośnie rozłożyste drzewo miłorzębu dwuklapowego (Ginkgo biloba L.). Zasadzono je jeszcze w czasach Królestwa Prus, około roku 1912, zapewne ręką niemieckiego zaborcy. Już wówczas wiedziano, że jest to jedno z najstarszych drzew na świecie, niezwykle odporne na niekorzystne warunki środowiska, często wykorzystywane w przemyśle farmaceutycznym. Bydgoski okaz ma dopiero 107 lat i można powiedzieć, że znajduje się u progu swojego życia. Jest rozłożysty, piękny, o niezwykle bujnej i gęstej koronie. Rośnie w sąsiedztwie obiektu, w którym od 155 lat prowadzone są działania oświatowe. Nie można było wybrać lepszego miejsca. Przez wszystkie swoje lata miłorząb był świadkiem historycznych zmian, które dotykały Polskę i jego najbliższe otoczenie. Wiatry historii i kaprysy kolejnych władz zmieniały nazwy ulic. Chociaż miłorząb zawsze rosół w tym samym miejscu, to nie zawsze przy tej samej ulicy. Najpierw była to Wilhelmstraße, potem Jagiellońska. W czasie II wojny światowej nazwano ją Göring-Straße, a podczas rządów ludowej władzy pojawił się nawet Generalissimus Stalin. Dopiero po odwilży 1956 roku miłorząb znowu rósł przy Jagiellońskiej. Mimo wielu zmian drzewo stale było związane z posesją, na której niegdyś wybudowano budynek szkolny w stylu pałacu klasycystycznego. Pewnie słyszał nie jedną ciekawą rozmowę między nauczycielami i uczniami stojącymi pod jego konarami. Ze względu na swoje właściwości zapewne pamięta dużo. Może był inspiracją dla malarza artysty Tadeusza Tarkowskiego, który przez wiele lat pracował w jednej ze szkół mieszczących się w budynku przy miłorzębie. Miejsce w pobliżu drzewa zawsze było związane z oświatą, zarówno wówczas, kiedy funkcjonowały szkoły, jak i później, kiedy wprowadziły się do obiektu placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Drzewo było wielokrotnie świadkiem determinacji nauczycieli, którzy bronili klasycystycznego obiektu edukacyjnego przed przejęciem go przez inne instytucje i władze. Miłorząb był obserwatorem zmian w edukacji. Rósł i cierpliwie czekał na swoją historię. Raz po raz absolwenci szkół funkcjonujących niegdyś w obiekcie przy ul. Jagiellońskiej 9 robili sobie pod nim zdjęcia. Drzewo swoimi pięknymi konarami i wyglądem zdaje się zapraszać na zajęcia do Kujawsko-Pomorskiego Centrum Nauczycieli w Bydgoszczy. Jego symboliczny wizerunek wraz z zarysem budynku nauczyciele placówki wykorzystują w materiałach promocyjnych, pamiętając o historii miłorzębu i doceniając jego wkład w integrowanie środowiska oświatowego. Jeden z trzech pomnikowych okazów męskich miłorzębu w Bydgoszczy czeka na dopisanie kolejnych kart historii z jego udziałem.,Drzewo życia i historyczny strażnik oświaty,Poruszając białym światłem latarki, odszukaj wejścia do budynku.,NASZ PROFESJONALIZM I TWÓJ POTENCJAŁ GWARANTUJĄ SUKCES,PRACOWNIA HUMANISTYCZNA,Iwona Rostankowska(kierownik pracowni) - edukacja humanistyczna, język polski, egzaminy zewnętrzne, edukacja wielokulturowa, trener ze specjalnością prowadzenia szkoleń i warsztatów dla kadr systemu oświaty Joanna Betscher - doradca metodyczny (wspiera nauczycieli języka obcego i rady pedagogiczne szkół ponadpodstawowych z terenu m. Bydgoszczy oraz powiatów bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego i żnińskiego) Małgorzata Zofia Chludzińska-Kopińska - doradca metodyczny (wspiera nauczycieli języka obcego i zespoły nauczycielskie szkół podstawowych z terenu powiatów sępoleńskiego, świeckiego i tucholskiego Katarzyna Karska-Rasmus - język niemiecki, dyplomowany mediator Ewa Kujawa - doradca metodyczny (wspiera nauczycieli języka polskiego i rady pedagogiczne szkół podstawowych z terenu powiatów inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego i żnińskiego) Agnieszka Obrocka-Hoc - doradca metodyczny (wspiera nauczycieli języka niemieckiego i rady pedagogiczne szkół podstawowych z terenu powiatów sępoleńskiego i nakielskiego) Anna Rupińska - redaktor czasopisma UczMy, dziennikarstwo Elżbieta Zmarzlak - doradca metodyczny (wspiera nauczycieli języka polskiego i rady pedagogiczne szkół podstawowych z terenu powiatów bydgoskiego, sępoleńskiego, świeckiego i tucholskiego),PRACOWNIA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ,Krystyna Karpińska(kierownik pracowni) - wychowanie przedszkolne, organizacja i zarządzanie oświatą, pedagogika zabawy, gimnastyka korekcyjna trener programu „Przyjaciele Zippiego”, TOC dla Edukacji Justyna Adamska - język angielski, mentoring, wspieranie nauczycieli w procesie rozwoju zawodowego, trener ze specjalnością prowadzenia szkoleń i warsztatów dla kadr systemu oświaty Norbert Łysiak - wychowanie fizyczne, edukacja zdrowotna, menadżer sportu, trener pływania, kolarstwa, instruktor treningu funkcjonalnego, Nordic Walking Anna Miszewska - doradca metodyczny (wspiera nauczycieli edukacji przedszkolnej i zespoły nauczycielskie przedszkoli z terenu m. Bydgoszczy (dzielnice: Fordon, Brdyujście, Siernieczko, Zimne Wody, Bartodzieje) oraz powiatów inowrocławskiego, mogileńskiego, żnińskiego i nakielskiego) Sandra Kurdynowska - doradca metodyczny (wspiera nauczycieli języka obcego i zespoły nauczycielskie szkół podstawowych z powiatów mogileńskiego i żnińskiego) Marzenna Wojtkowiak - doradca metodyczny (wspiera nauczycieli języka obcego i zespoły nauczycielskie szkół podstawowych z terenu m. Bydgoszczy) Joanna Żmudzka-Kruszyńska - doradca metodyczny (wspiera nauczycieli języka obcego i zespoły nauczycielskie szkół podstawowych z terenu powiatu inowrocławskiego,PRACOWNIA ZARZĄDZANIA I DIAGNOZY,Grzegorz Nazaruk(kierownik pracowni) - kadra kierownicza szkół/placówek, przepisy prawa oświatowego, awans zawodowy nauczyciela, ocena pracy nauczyciela, rady rodziców Danuta Frankowska - kadra kierownicza szkół/placówek, bezpieczeństwo w szkole - przepisy prawa, zarządzanie sobą w czasie, inspektor BHP Jan Szczepańczyk - pomiar dydaktyczny, ocenianie…, robotyka, programowanieIlona Zduńczuk - informacja pedagogiczna, biblioteki szkolne, awans zawodowy nauczycieli, trener ze specjalnością prowadzenia szkoleń i warsztatów dla kadr systemu oświaty,PRACOWNIA EWDUKACJI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEJ,Grażyna Szczepańczyk(kierownik pracowni) - nauczyciel konsultant - edukacja wczesnoszkolna Ewa Grzanka - doradca metodyczny (wspiera nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i zespoły nauczycielskie szkół podstawowych z terenu powiatów bydgoskiego, inowrocławskiego i mogileńskiego, przewodnicząca Regionalnej Grupy Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta)Ewa Korpusińka-Prusak - doradca metodyczny (wspiera nauczycieli biologii i zespoły nauczycielskie szkół podstawowych z terenu m. Bydgoszczy, powiatów bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego i żnińskiego) Halina Murawska - doradca metodyczny (wspiera nauczycieli matematyki i zespoły nauczycielskie szkół podstawowych z terenu powiatów bydgoskiego, sępoleńskiego, świeckiego i tucholskiego) Justyna Prud - nauczyciel konsultant – nauczyciel matematyki Ewa Wierzchowska - doradca metodyczny (wspiera nauczycieli geografii i zespoły nauczycielskie szkół podstawowych z terenu powiatów inowrocławkiego, mogileńskiego, żnińskiego, sępoleńskiego i nakielskiego) Mariusz Spytek - doradca metodyczny (wspiera nauczycieli fizyki szkół podstawowych z terenu m. Bydgoszczy oraz powiatów bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, świeckiego, tucholskiego, żnińskiego, sępoleńskiego i nakielskiego) Grzegorz Wojewoda - doradca metodyczny (wspiera nauczycieli geografii i zespoły nauczycielskie szkół podstawowych z terenu powiatów inowrocławkiego, mogileńskiego, żnińskiego, sępoleńskiego i nakielskiego),PRACOWNIA WYCHOWANIA I PSYCHOLOGICZNEJ POMOCY SZKOLE,Izabela Nowakowska (kierownik pracowni) - opieka, wychowanie, zapobieganie trudnościom wychowawczym wieku dorastania, zapobieganie wypaleniu zawodowemu, certyfikowany trener Ogólnopolskiego Programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, dyplomowany mediator… Magdalena Chylebrant-Karolak - pomoc psychologiczno-pedagogiczna, diagnoza zaburzeń dzieci i młodzieży, trener ze specjalnością prowadzenia szkoleń i warsztatów dla kadr systemu oświaty, dyplomowany mediator… Wiesława Tomasiak-Wyszyńska - rozwijanie umiejętności wychowawczych nauczycieli, podnoszenie skuteczności współpracy wychowawców z rodzicami, rozwój osobisty nauczycieli i dyrektorów, dyplomowany mediator…,PRACOWNIA SZKOLNICTWA I DORADZTWA ZAWODOWEGO,Wiesława Kitajgrodzka (kierownik pracowni) - geografia, przyroda, edukacja ekonomiczna, doradztwo zawodowe, egzaminy zewnętrzne, trener ze specjalnością prowadzenia szkoleń i warsztatów dla kadr systemu oświaty Roma Gorczyca - kształcenie branżowe, technologie informacyjno-komunikacyjne w szkole ponadpodstawowej Robert Hejnicki - edukacja informacyjna i multimedialna, technologie informacyjno-komunikacyjne w szkole podstawowej Katarzyna Sobczak - technologie informacyjno-komunikacyjne w szkole podstawowej,QUIZ O KPCEN W BYDGOSZCZY,KPCEN w Bydgoszczy obejmuje opieką blisko 50%dyrektorów i nauczycieli województwakujawsko-pomorskiego z miasta Bydgoszczyoraz 8 powiatów:bydgoskiego, inowrocławskiego,mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego,świeckiego, tucholskiego i żnińskiego.,FAŁSZ,PRAWDA,QUIZ O KPCEN W BYDGOSZCZY,Od ilu lat budynekprzy ul. Jagiellońskiej 9jest siedzibą WOM /KPCENw Bydgoszczy?,7,22,31,QUIZ O KPCEN W BYDGOSZCZY,Od ilu lat KPCEN w Bydgoszczyjest placówką akredytowaną?,5,10,15,QUIZ O KPCEN W BYDGOSZCZY,Które miejsce w konkursieDrzewo Roku 2020zdobyłmiłorząb rosnącyprzy KPCEN w Bydgoszczy?,2,16,4,QUIZ O KPCEN W BYDGOSZCZY,Na ścianach w Auli budynku KPCEN w Bydgoszczy wiszą cztery portrety.Wskaż ten, który przedstawia dyrektoradra Jerzego Zastempowskiego.,Jerzy Józef Zastempowski (1946 – 2017) Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego (1990-2000) oraz Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy (2000-2013).Pełnił funkcję dyrektora blisko 24 lata. Ale nie stanowisko było dla niego najważniejsze, a ludzie związani ze środowiskiem edukacyjnym i ich działania zmierzające do nieustannego podnoszenia jakości pracy nauczycieli. Chociaż - jako dyrektor - podejmował ostateczną decyzję i brał na siebie odpowiedzialność, to zawsze wcześniej wsłuchiwał się w głosy innych. Zmagając się z różnymi problemami był otwarty na pomysły i innowacyjne rozwiązania swoich nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych, a także środowiska edukacyjnego. Inspirował do podejmowania wyzwań edukacyjnych. Sam doskonalił swoje kompetencje. Był autorem wielu publikacji.,QUIZ O KPCEN W BYDGOSZCZY,Zdobyłeś / zdobyłaś maksymalną ilość punktów.Cieszymy się, że wiesz o nas tak dużo.Dziękujemy za udział w quizie i zapraszamy na nasze szkolenia.,OFERTA SZKOLENIOWA,Brawo! Gratulujemy!,Pierwsza tablica,Druga tablica,Projekt budynku na planie litery „L”, dwukondygnacyjnego z poddaszem, częściowo podpiwniczonego w typie sutereny, z symetryczną fasadą zaakcentowaną wydatnym ryzalitem był gotowy w pierwszej połowie 1863 r. W trakcie budowy fasadzie nadano bardziej okazałą formę poprzez zmianę oprawy architektonicznej ryzalitu, który zwieńczono trójkątnym szczytem, a nie jak wstępnie planowano zegarem umieszczonym ponad gzymsem koronującym. Ponadto zamiast prostokątnego wejścia głównego wprowadzono portal z biforyjnym otworem dzielonym kompozytową półkolumną wspierająca łęki arkad. Analogicznie w strefie piętra, środkowe okna auli otrzymały formę biforium.F. Müller zaprojektował siedzibę szkoły o proporcjonalnej zwartej bryle utrzymanej w stylu historyzmu z użyciem form klasycyzujących, nawiązującej do stylistyki gmachu ówczesnej Regencji (ob. Urząd Wojewódzki) i dobrze komponującej się z powstającym po przeciwległej stronie ulicy budynkiem obecnego Banku Narodowego. Wnętrze otrzymało wystrój o formach inspirowanych bez wątpienia klasycyzmem i renesansem z westybulem otwartym na reprezentacyjną klatkę schodową.Nowo wzniesiony obiekt, uznany był za najokazalszy budynek publiczny wybudowany ze środków miejskich (koszt budowy wyniósł około 20 tys. talarów).Budynek dawnej Szkoły Obywatelskiej przetrwał w niemal nienaruszonej formie. Nieznacznie zubożony został wystrój elewacji. Przearanżowaniu uległy też częściowo wnętrza dostosowywane do potrzeb kolejnych użytkowników.W 2007 r. odrestaurowany budynek pretendował do nagrody „Bydgoskiego Feniksa”,Z HISTORII BUDYNKU,Bogna Derkowska-Kostkowska historyk sztuki, kierownik Pracowni Dziedzictwa Kulturowego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy