Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

EUZUBILLA I BISMILLA

EUZU BILLAHI MINEŠ-ŠEJTANIR-RADŽIM

TRAŽIM ALLAHOVU ZAŠTITU OD PROKLETOG ŠEJTANA

BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHIM

U IME ALLAHA, MILOSTIVOG, SAMILOSNOG

POSLUŠAJ! ZA DJECU KOJA NE ČITAJU!

POSLUŠAJ! ZA DJECU KOJA NE ČITAJU!

EUZUBILLA I BISMILLA

Allah voli lijepo ponašanje, a i mi volimo osobe koje se lijepo ponašaju. Meleki malu djecu čuvaju i na lijepo ponašanje nagovaraju :)

Poslušaj zašto učimo Euzu i bismillu

NAHRANI ŽIVOTINJE

BUDI DOBAR PRIJATELJ

SAČEKAJ SVOJ RED NA IGRU