Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

BILIOTECA ESTRELA

COVID-19 C.E.I.P PLURILINGÜE ENRIQUE BARREIRO PIÑEIRO

INFORMACIÓN SOBRE O COVID-19

RECANTO CREATIVO

QUE FACER PARA USAR OS ORDENADORES

QUE FACER PARA USAR A RADIO

NORMAS PARA EMPREGAR A BIBLIOTECA ESTRELA

COMO COLLER UN LIBRO OU PRÉSTAMO DE BIBLIO

QUERO SABER

OS LIBROS NON SE PODEN DESINFECTAR DIRECTAMENTE POLO QUE DEBERÁN ESTAR EN CUARENTENA UN TEMPIÑO

AS PARTÍCULAS PERMANECEN NAS SUPERFICIES(MESAS, CADEIRAS...) POLO QUE TEREMOS QUE DESINFECTALO CON FRECUENCIA

PARA CONTRIBUIR A SÚA ELIMINACIÓN E FUNDAMENTAL LAVAR AS MANS CON FRECUENCIA

O CONTAXIO PODE SER POR VÍA DIRECTA OU INDIRECTA A TRAVÉS DO AIRE.

INFORMACIÓN SOBRE O COVID-19

NORMAS PARA EMPREGAR A BIBLIOTECA

EMPREGAR OS CARTEIS E ZONAS HABILITADAS PARA DESINFECTAR ASI COMA O MATERIAS DESINFECTANTES POSTOS A DISPOSICIÓN DOS TITORES/TITORAS

DESINFECTAR AS MANS CON XEL HIDROALCOHÓLICO OU LAVADO DE MANS ANTES DE ENTRAR

USO OBRIGATORIO DA MASCARILLA

NORMAS PARA EMPREGAR A BIBLIOTECA

PARA O USO DOS ORDENADORES/IMPRESORA 3D, DESINFECTAR SEMPRE DESPOIS DO SEU USO (TANTO ALUMNOS/AS COMO MESTRE QUE FAGA PRÉSTAMO OU GARDA BIBLIOTECA)

NO RECANTO DE BIBLIOTECA CREATIVA DESINFECTARASE PREVIAMENTE AS MANS E DEIXARASE EN CUARENTENA O MATERIAL EMPREGADO NAS ZONAS HABILITADAS.

PARA EMPREGAR A RADIO DESINFECTARÁN PREVIAMENTE AS MANS E UNHA VEZ USADA TERÁN QUE POR O CARTEL " EN DESINFECCIÓN" E QUE SE SAIBA QUE FOI USADA,

SOAMENTE EMPREGARAN A BIBLIOTECA O GRUPO AULA ASIGNADO NA HORA E DÍA ESTABLECIDO MANIPULANDO O MENOR NÚMERO DE LIBROS POSIBLES. OS MANIPULADOS E NON LEVADOS EN PRÉSTAMO QUEDARÁN NUNHA CAIXA DE "DESINFECCIÓN" MIN 24H

NORMAS PARA EMPREGAR A BIBLIOTECA

ESTARÁN A DISPOSICIÓN DOS USUARIOS UNS CARTEIS "DESINFECTANDO" PARA A RADIO E "DESINFECTADO" PARA OS TECLADOS DOS ORDENADORES/IMPRESORA 3D ASÍ COMO O LUGAR HABILITADO CO CARTEL "DESINFECTANDO" PARA OS LIBROS USADOS NA PROPIA BIBLIOTECA E QUE DEBERÁN ESTAR EN CUARENTENA. NO RECANTO DE CREATIVA TEREDES UNS CARTEIS QUE POÑEN "DESINFECTAR" E QUE SE COLOCARÁN NOS ESTANTES DOS XOGOS EMPREGADOS E QUE DEBERÁN QUEDAR MÍNIMO 24H SEN USAR. PARA SABER SE FORON USADOS MIRAREMOS A FOLLA DE REXISTRO EN CADA DEPARTAMENTO (RADIO/CREATIVA/PRÉSTAMO OU IMPRESORA 3D)

ESTARÁN A DISPOSICIÓN DOS USUARIOS UNHAS FOLLAS DE REXISTRO ONDE ANOTARASE O DÍA E HORA NO QUE FOI USADO CADA DEPARTAMENTO DA BIBLIOTECA PARA TER UN MAIOR CONTROL DO TEMPO DE DESINFECCIÓN.

NORMAS PARA EMPREGAR A BIBLIOTECA

MIRAMOS FOLLAS REXISTRO

DESINFECTANDO

zona cuarentenalibros usados na biblioteca Estrela

COMO COLLER UN LIBRO OU PRÉSTAMO

UNHA VEZ REALIZADO O PRÉSTAMO O TITOR/A DESINFECTARÁ O ORDENADOR E COLOCARÁ O CARTEL CORRESPONDENTE. OS LIBROS MANIPULADOS E NON PRESTADOS SERÁN COLOCADOS NA ZONA HABILITADA. ESTARÁN EN CUARENTENA 24H MINIMO.

CUMPLIRÁN AS MEDIDAS ESTABLECIDAS PARA ENTRAR NA BIBLIOTECA: DESINFECTAR MANS, MASCARILLA, TITOR ACOMPAÑANDO. ANOTAR NA FOLLA DE REXISTRO DO DEPARTAMENTO EMPREGADO.

PARA O PRÉSTAMO, O TITOR/A, RESPONSABLE, FAREMOS UNHA PRESELCCIÓN PREVIA DE TAL MANEIRA QUE OS ALUMNOS/AS MANIPUEL O MÍNIMO POSIBLE DOS LIBROS DOS ANDEIS. O PRÉSTAMO SERÁ FEITO NO ORDENADOR PREFERIBLEMENTE POLO TITOR/A OU RESPONSABLE.

COMO COLLER UN LIBRO OU PRÉSTAMO

USO DOS ORDENADORES/IMPRESORA 3D

DESPOIS DO SEU USO PROCEDERASE A DESINFECCIÓN DO TECLADO E TODO AQUILO QUE FOSE MANIPULADO. POREMOS O CARTLE "DESINFECTADO".

CUMPLIRÁN AS MEDIDAS ESTABLECIDAS PARA ENTRAR NA BIBLIOTECA: DESINFECTAR MANS, MASCARILLA, TITOR ACOMPAÑANDO.

OS ALUMNOS/AS PODERÁN EMPREGAR OS ORDENADORES E IMPRESORA 3D RESPETANDO O TURNO QUE LLE CORRESPONDE.

USO DOS ORDENADORES/IMPRESORA 3D

DESINFECTAMOS E POÑEMOS CARTEL CORRESPONDENTE

COMO USAR A RADIO

DESPOIS DO SEU USO DEIXARASE VISIBLE O CARTEL "DESINFECTANDO" COMO MÍNIMO 24H PARA PODER USARSE NOVAMENTE. PARA O SEU POSTERIOR USO DEBEREMOS TEREMOS QUE VER O REXISTRO PARA SABER SE LEVA 24H DESINFECTANDO DENDE O ÚLTIMO USO.

CUMPLIRÁN AS MEDIDAS ESTABLECIDAS PARA ENTRAR NA BIBLIOTECA: DESINFECTAR MANS, MASCARILLA, TITOR ACOMPAÑANDO.

PODERÁ EMPREGARSE RESPETANDO OS TURNOS E HORARIOS ESTABLECIDOS. SEMPRE ACOMPAÑADOS POLO TITOR/TITORA OU PERSONA RESPONSABLE.

COMO USAR A RADIO

CUBRIMOS FOLLA REXISTRO E POÑEMOS CARTEL

RECANTO CREATIVO

TODO AQUILO QUE SE USE DEBERÁ QUEDAR MÍNIMO 24H EN CUARENTENA, POÑENDO OS CARTEIS "DESINFECTANDO" NOS XOGOS EMPREGADOS. DEBEREMOS REVISAR O REXISTRO PARA SABER CANTO TEMPO LEVA DESINFECTANDO E SE PODEMOS EMPREGALO NOVAMENTE.

CUMPLIRÁN AS MEDIDAS ESTABLECIDAS PARA ENTRAR NA BIBLIOTECA: DESINFECTAR MANS, MASCARILLA, TITOR ACOMPAÑANDO.

PODERÁ EMPREGARSE RESPETANDO OS TURNOS E HORARIOS ESTABLECIDOS. SEMPRE ACOMPAÑADOS POLO TITOR/TITORA OU PERSONA RESPONSABLE.

RECANTO CREATIVO

CUBRIMOS FOLLA REXISTRO E POÑEMOS CARTEL

FOLLA REXISTRO

RECANTO CREATIVO

¡GRAZAS POLA VOSA COLABORACIÓN!