Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

L'estructura dels éssers vius

Estefania Peláez

Els cloroplasts contenen la clorofil·la, que és el que dona el color verd a les plantes. També és on es realitza la fotosíntesi.

Continguts:

1

2

3

Cèl·lula animal

És la part central de la cèl·lula, on trobem la informació genètica (ADN), que és el que fa que cada persona sigui única i irrepetible. Al seu interior també hi ha el nuclèol, un petit corpuscle que produeix ribosomes.

4

Cèl·lula vegetal

És la part central de la cèl·lula, on trobem la informació genètica (ADN), que és el que fa que cada persona sigui única i irrepetible. Al seu interior també hi ha el nuclèol, un petit corpuscle que produeix ribosomes.

Cèl·lula procariota: bacteri

És la part central de la cèl·lula, on trobem la informació genètica (ADN), que és el que fa que cada persona sigui única i irrepetible. Al seu interior també hi ha el nuclèol, un petit corpuscle que produeix ribosomes.

Com s'organitza el nostre cos?

És la part central de la cèl·lula, on trobem la informació genètica (ADN), que és el que fa que cada persona sigui única i irrepetible. Al seu interior també hi ha el nuclèol, un petit corpuscle que produeix ribosomes.

Cèl·lula animal

Membrana cel·lular

Mitocondris

Citoplasma

Reticle endoplasmàtic

Nucli

És la part central de la cèl·lula, on trobem la informació genètica (ADN), que és el que fa que cada persona sigui única i irrepetible. Al seu interior també hi ha el nuclèol, un petit corpuscle que produeix ribosomes.

Aparell de Golgi

És la paret que envolta la cèl·lula, encarregada de controlar quines substàncies entren al seu interior i quines en surten.

Són uns orgànuls que es troben a l'interior de la cèl·lula, de forma allargada, que tenen la funció de proporcionar-li l'energia necessària per realitzar les seves funcions.

És un líquid gelatinós que es troba a l'interior de la cèl·lula, format per aigua i altres substàncies.

És una estructura que conté ribosomes a la seva superfície i que s'encarrega de fabricar i emmagatzemar proteïnes, així com de transportar diferents substàncies arreu de la cèl·lula.

L'aparell de Golgi és l'encarregat de processar les proteïnes fabricades pel reticle endoplasmàtic i de transportar-les a altres parts de la cèl·lula.

Cèl·lula VEGETAL

Nucli

És la part central de la cèl·lula, on trobem la informació genètica (ADN). Al seu interior també hi ha el nuclèol, un petit corpuscle que produeix ribosomes.

Cloroplasts

Els cloroplasts contenen la clorofil·la, que és el que dona el color verd a les plantes. També és on es realitza la fotosíntesi.

Paret cel·lular

La paret cel·lular envolta la membrana i està formada per cel·lulosa, i és més resistent per poder donar rigidesa a les plantes.

Vacúol

És l'espai on la planta emmagatzema l'aigua que absorbeix a través de les arrels o les fulles.

Membrana cel·lular

Citoplasma

És la paret que envolta la cèl·lula, encarregada de controlar quines substàncies entren al seu interior i quines en surten.

És un líquid gelatinós que es troba a l'interior de la cèl·lula, format per aigua i altres substàncies.

Cromosoma

És on es troba el material genètic. A diferència de les cèl·lules eucariotes, en aquest cas es troba “surant” al citoplasma.

Cèl·lula procariota: bacteri

Paret cel·lular

És una altra capa que ofereix protecció al bacteri, formada per una substància anomenada mucopolisacàrid.

Càpsula

És la part més externa del bacteri, que li permet adherir-se a l’hoste i protegir-se de les condicions del medi on es trobi.

Flagel

És una mena de cua allargada que els permet moure’s.

Ribosomes

Són uns orgànuls encarregats de sintetitzar les proteïnes.

Citoplasma

És una substància formada per aigua i altres substàncies dissoltes.

Membrana cel·lular

És la capa més interna, que pot tenir uns plecs anomenats mesosomes, en els quals fan algunes funcions, com per exemple la respiració. Totes tres capes permeten l’entrada i sortida de substàncies.

Com s'organitza el nostre cos?

En un primer nivell, trobem les cèl·lules.

Són uns orgànuls encarregats de sintetitzar les proteïnes.

Saber-ne més

Les cèl·lules tenen un tamany microscòpic i són els principals components de tota la matèria viva. Com hem vist, poden tenir nucli o no, i poden ser de diferents tipus: glòbuls vermells (c. sanguínies), espermatozoides i òvuls (c. sexuals), entre d'altres.

Següent

Com s'organitza el nostre cos?

Les cèl·lules s'agrupen formant

teixits.

Són uns orgànuls encarregats de sintetitzar les proteïnes.

En un primer nivell, trobem les cèl·lules.

Són uns orgànuls encarregats de sintetitzar les proteïnes.

Saber-ne més

Les cèl·lules tenen un tamany microscòpic i són els principals components de tota la matèria viva. Com hem vist, poden tenir nucli o no, i poden ser de diferents tipus: glòbuls vermells (c. sanguínies), espermatozoides i òvuls (c. sexuals), entre d'altres.

Següent

Saber-ne més

Al cos tenim teixits de diferents tipus: el teixit epitelial (la pell), el teixit muscular (que conforma els músculs) o el teixit ossi (que forma els ossos). Tots ells són cèl·lules que s'han agrupat perquè tenen un objectiu comú, és a dir, perquè compleixen la mateixa funció dins l'organisme.

Següent

Com s'organitza el nostre cos?

Els teixits, alhora, formen els diferents òrgans.

Són uns orgànuls encarregats de sintetitzar les proteïnes.

Les cèl·lules s'agrupen formant

teixits.

Són uns orgànuls encarregats de sintetitzar les proteïnes.

En un primer nivell, trobem les cèl·lules.

Són uns orgànuls encarregats de sintetitzar les proteïnes.

Saber-ne més

Les cèl·lules tenen un tamany microscòpic i són els principals components de tota la matèria viva. Com hem vist, poden tenir nucli o no, i poden ser de diferents tipus: glòbuls vermells (c. sanguínies), espermatozoides i òvuls (c. sexuals), entre d'altres.

Següent

Saber-ne més

Al cos tenim teixits de diferents tipus: el teixit epitelial (la pell), el teixit muscular (que conforma els músculs) o el teixit ossi (que forma els ossos). Tots ells són cèl·lules que s'han agrupat perquè tenen un objectiu comú, és a dir, perquè compleixen la mateixa funció dins l'organisme.

Següent

Saber-ne més

El nostre organisme està format per un munt d'òrgans, cadascun dels quals té una funció determinada. Tot i que tots són importants, hi ha alguns que tenen una funció molt rellevant, com per exemple el cervell, el cor o els pulmons.

Següent

Com s'organitza el nostre cos?

Els teixits, alhora, formen els diferents òrgans.

Són uns orgànuls encarregats de sintetitzar les proteïnes.

Per últim, un conjunt d'òrgans forma un sistema o aparell.

Són uns orgànuls encarregats de sintetitzar les proteïnes.

Les cèl·lules s'agrupen formant

teixits.

Són uns orgànuls encarregats de sintetitzar les proteïnes.

En un primer nivell, trobem les cèl·lules.

Són uns orgànuls encarregats de sintetitzar les proteïnes.

Saber-ne més

Les cèl·lules tenen un tamany microscòpic i són els principals components de tota la matèria viva. Com hem vist, poden tenir nucli o no, i poden ser de diferents tipus: glòbuls vermells (c. sanguínies), espermatozoides i òvuls (c. sexuals), entre d'altres.

Següent

Saber-ne més

Al cos tenim teixits de diferents tipus: el teixit epitelial (la pell), el teixit muscular (que conforma els músculs) o el teixit ossi (que forma els ossos). Tots ells són cèl·lules que s'han agrupat perquè tenen un objectiu comú, és a dir, perquè compleixen la mateixa funció dins l'organisme.

Següent

Saber-ne més

El nostre organisme està format per un munt d'òrgans, cadascun dels quals té una funció determinada. Tot i que tots són importants, hi ha alguns que tenen una funció molt rellevant, com per exemple el cervell, el cor o els pulmons.

Següent

Saber-ne més

Al nostre cos hi ha diversos aparells, tots ells fonamentals per a dur a terme les funcions vitals. Alguns exemples són l'aparell circulatori, encarregat de portar la sang arreu del cos, el sistema nerviós, que ens permet reaccionar davant d'estímuls de l'exterior o l'aparell respiratori, que ens permet respirar per viure.

Vols saber-ne més?

Els éssers vius

L'aparell digestiu

El sistema nerviós

Fitxa interactiva 1

Fitxa interactiva 2

Aquí tens alguns recursos:

Són uns orgànuls encarregats de sintetitzar les proteïnes.

Esquema-resum interactiu