Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Katecheza 10Temat: Czytamy Pismo Święte.

MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE KATECHEZYPomódlmy się o zrozumienie między ludźmi.Ojcze nasz, któryś jest w niebieświęć się imię Twoje;przyjdź królestwo Twoje;bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi;chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;i odpuść nam nasze winy,jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;i nie wódź nas na pokuszenie;ale nas zbaw od złego.Amen.

ZAPISZ W ZESZYCIENie można opierać się tylko na własnym rozumieniu Biblii,ponieważ nie zawsze posiadamy wiedzę konieczną do zrozumienia tego tekstu.Kościół stoi na straży poprawnego wyjaśniania Pisma Świętego.Chce nam pomóc w poznawaniu prawdziwego słowa Bożego i ustrzec przed błędami.Wierzymy, że w Kościele działa Duch Święty i dlatego Kościół naucza nieomylnie.Pismo Święte wyjaśniane jest w homiliach w czasie Mszy Świętych.Można też czytać komentarze w Piśmie Świętym, artykuły lub książki znawców Biblii, czyli biblistów.Nauczanie Kościoła, w którym działa Duch Święty, jest najpewniejszym tłumaczeniem Pisma Świętego.To nauczanie nazywamy Tradycją.