Want to make creations as awesome as this one?

Preguntas Ciclo da auga 3º

Transcript

O ciclo da auga

Xogo de preguntas

Empezar

O xeo é auga en estado ...

sólido

líquido


gasoso


A auga do mar pasa a estado gasoso por ...

condensación


evaporación

solidificación


A volta da auga dos ríos ao mar chámase ...

retorno

revolta


océano


A auga dos ríos e do mar atópase en estado ...

sólido


gasoso


líquido

A neve e a chuvia son ...

evaporacións


condensacións


precipitacións

A cantidade de auga do noso planeta é ...

con respecto á terra.

2 terzos


3 cuartas partes

1 cuarta parte


A auga das nubes atópase en estado ...

gasoso

sólido


líquido


As augas que están baixo terra son augas ...

submariñas


subterráneas

mediterráneas


Ao arrefriar, o vapor de auga

pasa a auga líquida por ...

precipitación


condensación

evaporación


A saravia é unha precipitación de auga ...

gasosa (vapor)


líquida


sólida (xeo)

Noraboa!

Repetir