Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

JUDO

Interactive Image

ALZOLA BASQUE WATER

Interactive Image

MACHU PICCHU

Interactive Image

KING KONG VFX

Interactive Image

THE NEXT STATION

Interactive Image

PYRAMIDS OF GUIZA

Interactive Image

Transcript

O 26 DE OUTUBROABRIMOS A BIBLIOTECA!!!

Prestade atención ao que vos conto ...

4

3

2

7

6

5

8

1

Hixienizar as mans co xel que está na porta da BE, ao entrar e cando marchamos.

Uso obrigatorio da máscara dentro da BE para todos os usuarios.

Cada titoría terá unha sesión semanal de BE. Nesta sesión poderanse facer os préstamos e devolucións de material.Para axilizar o proceso, nomearanse 4 responsables de BE en cada aula e serán os encargados de :Indicar aos seus compañeir@s os expositores que lles corresponden.Rexistrar de xeito manual os empréstitos e devolucións da súa aula.Desinfectar as zonas utilizadas polos seus compañeir@s.

Antes de marchar comprobo que todo está no seu lugar e hixienizado.

Este curso, polo de agora, a BE permanecerá pechada nos recreos por non poder manterse os "grupos burbulla".Pero a Biblioteca e todo o seu material chegará a todas as aulas de diferentes maneiras:Caixas "Robots con corazón".Reparto por niveis de xogos e material multimedia.Bibliopatio para cada aula.

O préstamo de libros e outros materiais é igual que en cursos pasados: 2 exemplares durante 15 días.O préstamo e devolución poderase facer na sesión de BE de cada titoría ou xestionarse dentro da aula.Para a devolución haberá un caixón específico no que o material permanecerá en corentena durante 24 horas.

O voluntariado de Toc-Tina será alumnado de 6º que virán nos recreos a colocar todo o material deixado nos caixóns de devolución.Tamén haberá encargados de Biblioteca en cada aula.

Haberá como cada ano concursos literarios, procurando enlazalos coa temática do proxecto do colexio:ROBOTS CON CORAZÓN

MOITAS GRAZAS POLA VOSA ATENCIÓN!

Toc-Tina

CEIP Salgado Torres