Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

O 26 DE OUTUBROABRIMOS A BIBLIOTECA!!!

Prestade atención ao que vos conto ...

2

3

4

5

6

7

8

1

Hixienizar as mans co xel que está na porta da BE, ao entrar e cando marchamos.

Uso obrigatorio da máscara dentro da BE para todos os usuarios.

Cada titoría terá unha sesión semanal de BE. Nesta sesión poderanse facer os préstamos e devolucións de material.Para axilizar o proceso, nomearanse 4 responsables de BE en cada aula e serán os encargados de :Indicar aos seus compañeir@s os expositores que lles corresponden.Rexistrar de xeito manual os empréstitos e devolucións da súa aula.Desinfectar as zonas utilizadas polos seus compañeir@s.

Antes de marchar comprobo que todo está no seu lugar e hixienizado.

Este curso, polo de agora, a BE permanecerá pechada nos recreos por non poder manterse os "grupos burbulla".Pero a Biblioteca e todo o seu material chegará a todas as aulas de diferentes maneiras:Caixas "Robots con corazón".Reparto por niveis de xogos e material multimedia.Bibliopatio para cada aula.

O préstamo de libros e outros materiais é igual que en cursos pasados: 2 exemplares durante 15 días.O préstamo e devolución poderase facer na sesión de BE de cada titoría ou xestionarse dentro da aula.Para a devolución haberá un caixón específico no que o material permanecerá en corentena durante 24 horas.

O voluntariado de Toc-Tina será alumnado de 6º que virán nos recreos a colocar todo o material deixado nos caixóns de devolución.Tamén haberá encargados de Biblioteca en cada aula.

Haberá como cada ano concursos literarios, procurando enlazalos coa temática do proxecto do colexio:ROBOTS CON CORAZÓN

MOITAS GRAZAS POLA VOSA ATENCIÓN!

Toc-Tina

CEIP Salgado Torres