Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

VOLUNTARIADO,Cada titoría terá unha sesión semanal na BE. Nos recreos permanecerá pechada.,Ademais dos voluntari@s de 6º, este curso haberá encargados de BE en cada aula.,MÁSCARA,GRUPOS BURBULLA,PROTOCOLO COVID-19,HIXIENE DE MANS,Ao entrar e saír da BE botaremos xel nas mans. Estará situado na porta.,A Biblioteca deToc-Tina,Será obrigatorio o uso da máscara para todos os usuarios da BE.,CEIP Salgado Torres,CAIXÓN DE CORENTENA,Cada aula terá o seu propio expositor con fondos seleccionados cada semana.,Os libros que se devolvan depositaranse nun caixón para gardar corentena durante 24h.,VENTILACIÓN,SELECCIÓN DE FONDOS,PROTOCOLO COVID-19,LIMPEZA AO SAÍR,O grupo que marche será o encargado de deixar todo hixienizado e en orden.,A Biblioteca deToc-Tina,As ventanas estarán abertas en todo momento. Entre sesións haberá 10 min. de descanso.,CEIP Salgado Torres,No buzón de suxestións podedes seguir aportando as vosas ideas!,Visita os nosos espazos virtuais:https://bibliotecatoctina.blogspot.comhttps://www.instagram.com/toc_tina,ORDENADORES E TABLETS,SUXESTIÓNS,PROTOCOLO COVID-19,SOLICITUDE ON LINE,Podes consultar o catálogo da BE e facer a solicitude do material neste correo:,A Biblioteca deToc-Tina,Serán de uso individual e desinfectados polos encargados de aula antes de marchar.,CEIP Salgado Torres,BLOG E INSTAGRAM,biblioteca.ceip.salgadotorres@gmail.com