Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

VOLUNTARIADO

Ademais dos voluntari@s de 6º, este curso haberá encargados de BE en cada aula.

GRUPOS BURBULLA

Cada titoría terá unha sesión semanal na BE. Nos recreos permanecerá pechada.

HIXIENE DE MANS

Ao entrar e saír da BE botaremos xel nas mans. Estará situado na porta.

MÁSCARA

Será obrigatorio o uso da máscara para todos os usuarios da BE.

PROTOCOLO COVID-19

A Biblioteca de Toc-Tina

CEIP Salgado Torres

CAIXÓN DE CORENTENA

Os libros que se devolvan depositaranse nun caixón para gardar corentena durante 24h.

SELECCIÓN DE FONDOS

Cada aula terá o seu propio expositor con fondos seleccionados cada semana.

LIMPEZA AO SAÍR

O grupo que marche será o encargado de deixar todo hixienizado e en orden.

VENTILACIÓN

As ventanas estarán abertas en todo momento. Entre sesións haberá 10 min. de descanso.

PROTOCOLO COVID-19

A Biblioteca de Toc-Tina

CEIP Salgado Torres

Visita os nosos espazos virtuais:https://bibliotecatoctina.blogspot.comhttps://www.instagram.com/toc_tina

SUXESTIÓNS

No buzón de suxestións podedes seguir aportando as vosas ideas!

SOLICITUDE ON LINE

Podes consultar o catálogo da BE e facer a solicitude do material neste correo:

ORDENADORES E TABLETS

Serán de uso individual e desinfectados polos encargados de aula antes de marchar.

PROTOCOLO COVID-19

A Biblioteca de Toc-Tina

CEIP Salgado Torres

BLOG E INSTAGRAM

biblioteca.ceip.salgadotorres@gmail.com