Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

PODSTAWY PRAWA AUTORSKIEGO

Odpowiedzcie na pytania i odkryjcie zawartość obrazka.
Pozowdzenia!

Pytanie 01

Przedmiotem prawa autorskiego jest:

pomysł


A

B

C

utwór

idea


Pytanie 02

Utwór jest chroniony prawem autorskim od:

momentu powstania

A

B

C

pierwszej publikacji/ prezentacji


chwili, w której jego autor sobie tego zażyczy


PODSTAWY PRAWA AUTORSKIEGO

Pytanie 03

Prawo autorskie określa w jaki sposób:

można tworzyć


A

B

C

można korzystać z utworu i jakie zyski może czerpać autor

można prowadzić spotkania z autorami


PODSTAWY PRAWA AUTORSKIEGO

Pytanie 04

Autor sam może zdecydować jak inni mogą wykorzystać jego dzieło używając:

Pisemnego oświadczenia


A

B

C

Papierów Patentowych


Licencji Creative Commons

PODSTAWY PRAWA AUTORSKIEGO

Pytanie 05

Licencje Creative Commons działają w myśl zasady:

Pewne prawa zastrzeżone

A

B

C

Wszystkie prawa zastrzeżone


Nie obowiązują żadne prawa


PODSTAWY PRAWA AUTORSKIEGO

Pytanie 06

Prawa autorskie dzielimy na:

Osobiste i majątkowe

A

B

C

Majątkowe i rodzinne


Osobiste i wspólnotowe


PODSTAWY PRAWA AUTORSKIEGO

Pytanie 07

Rozpowszechnione utwory innych osób możemy wykorzystać do celów osobistych bez pytania o zgodę ani zapłaty wynagrodzenia. Jest to tzw:

Wyjątkowy użytek


A

B

C

Użytek osobisty


Dozwolony użytek

PODSTAWY PRAWA AUTORSKIEGO

Pytanie 08

Utwór, który powstał z wykorzystaniem innego utworu to:

utwór wtórny


A

B

C

utwór zależny

utwór recyclingowy


PODSTAWY PRAWA AUTORSKIEGO

Pytanie 09


Autorskie prawa osobiste są niezbywalne, natomiast majątkowe mogą być przez autora:

niezauważone


A

B

C

przekazane je innej osobie lub firmie na podstawie umowy

oddane na dozwolony użytek


PODSTAWY PRAWA AUTORSKIEGO

Pytanie 10

Czas trwania praw uatorskich w Polsce wynośi:

100 lat od śmierci twórcy


A

B

C

70 lat od śmierci twórcy

50 lat od śmierci twórcy


PODSTAWY PRAWA AUTORSKIEGO

Pytanie 11

Po wygaśnięciu praw autorskich utwór trafia do:

Wikipedii


A

B

C

Domeny Publicznej

Muzeum


PODSTAWY PRAWA AUTORSKIEGO

Pytanie 12

Po wygaśnięciu praw autorskich utwór trafia do:

Wikipedii


A

B

C

Domeny Publicznej

Muzeum


PODSTAWY PRAWA AUTORSKIEGO

Pytanie 13

Jeśli korzystamy z utworu znajdującego się w Domenie Publicznej musimy:

zapytać o zgodę


A

B

C

podpisać autora

zapłacić za wykorzystanie


PODSTAWY PRAWA AUTORSKIEGO

GRATULACJE!

Przyjrzyjcie się grafice, a następnie obejrzyjcie film i opowiedzcie czego dotyczy (wypiszcie najważniejsze informacje na jamboardzie).

Jeszcze raz

PODSTAWY PRAWA AUTORSKIEGO

(źródło grafiki)

Film

jamboard


https://www.youtube.com/watch?v=JIQgsWXU2_8&feature=youtu.be