Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

?

TEST

SCHRÖDINGER's

miau

Játék

Schrödinger, hogy a kvantumelmélet egyik abszurditását szemléltesse, egy képzeletbeli macskát egy zárt dobozba helyezett, amelybe kívülről nem lehetett belelátni. A dobozban a macska mellett van egy szerkezet, melyet a macska nem tud befolyásolni. A szerkezet tartalmaz egy darab radioaktív anyagot, melyben egy óra alatt egy atom vagy lebomlik, vagy ugyanekkora valószínűséggel nem bomlik le. A radioaktív bomlást észleli egy Geiger–Müller-számláló, ami egy relén keresztül elenged egy kalapácsot és az összetör egy hidrogén-cianidos üveget, megölve ezzel a macskát. Ha egy óra hosszat magára hagyjuk a dobozt, azt mondhatjuk, hogy a macska él, ha időközben nem volt atombomlás. Hogy eldöntsük, a macska él-e vagy meghalt, ki kell nyitni a dobozt. A fogós kérdés azonban az, hogy milyen állapotban van a macska a doboz kinyitása előtt? A kvantumelmélet szerint a macska hullámfüggvénye egy élő és egy halott macska hullámfüggvényét egyszerre tartalmazza. Schrödinger számára az az elképzelés, hogy a macska egyszerre élő és holt is, abszurd elképzelés volt, amit nem tudott elfogadni. A kvantummechanika kísérletileg mégis ezt az eredményt erősíti meg. Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Schr%C3%B6dinger_macsk%C3%A1ja

Ebben a játékban a jó válaszaiddal életben kell tartanod a macskát!

kérdés #1

Az ábrán látható táblázatban többféle módon olvasható a "Logika" szó. A bal felső sarokból indulva, csak jobbra vagy lefele haladhatunk. Hány különböző módonolvashatjuk ki a Logika szót, ha nem lépünk kétszer jobbra?

6

8

Gratulálok!

Még él a macska!

következő

Kérdés#2

Hányféleképpen lehet kifizetni 35 Ft-ot 5, 10, 20 ft-os címletekkel?

6

4

Gratulálok!

Még él a macska!

Következő

kérdés #3

Egy vasúti fülkében három üres hely van, az ábra szerintiek (2,3,4). András, Béla és Cili az üres helyekre ülhetnek le. Hány félelképpen foglalhatják el az üres helyeket?

6

3

Gratulálok!

Még él a macska!

következő

kérdés#4

A 2;0;1;2 számokból, hány darab háromjegyű szám készíthető, ami 120-nál nagyobb, de 220-nál kisebb? (Minden számjegyet csak egyszer használunk fel.)

5

2

Gratulálok!

Még él a macska!

következő

kérdés #5

Bergengócia hivatalos pénzneme a fabatka. A következő típusú érmék vannak fogalomba 1 fabatka 6 fabatka 8 fabatka. Ha mindhárom érméből legfeljebb 3-at használhatunk fel, akkor mi lesz az öt legnagyobb kifizethető összeg?

45; 44; 43; 42; 39;

44; 42; 38; 30; 27

Gratulálok!

Még él a macska!

Következő

kérdés#6

A matematika szakkör legjobbjai Tamás(T), Balázs (B), Dénes(D), Lilla(L) és Edit(E). Tanáruk közülük jelöli ki a Dürer matematika versenyen induló csapatot. A csapat összeállításánál a következőkre ügyel!

  • Csapatnak három főből kell állnia
  • A csapapattagok kiválasztási sorrendje nem számít
  • Legalább egy lány legyen a csapatban
  • Tamás és Lilla nem lehetnek egy csapatban, mert nem tudnak együtt dolgozni.
Melyik csapat összeállítás felel meg minden feltételnek?

T,B,E

T;B;L

Gratulálok!

A macska még él!

következő

kérdés #7

Egy dobozban 5 db számkártya van 1;2;3;4;5. Bertalan kihúz egy kártyát, majd utána egy másikat. A két kihúzott kártyát a húzás sorrendjében egymás mellé teszi. Hány olyan kétjegyű szám van, ami a fenti szabálynak megfelelően állítható elő és osztható hárommal?

8

6

Gratulálok!

A macska még él!

következő

TEST

SCHRÖDINGER's

PLAY AGAIN

A macska hálás neked!

OOPS...

Szegény cicuska!

NEXT