Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Eat Smart Save Your Land

travels you at

project plan

2020-1-EL01-KA229-078815

"Είναι παγκοσμίως γνωστό ότι εάν θέλουμε να σιτίσουμε έναν μελλοντικό πληθυσμό με μια υγιεινή διατροφή εντός των πλανητικών ορίων, πρέπει να μετασχηματίσουμε τις διατροφικές συνήθειες, να βελτιώσουμε την παραγωγή τροφίμων και να μειώσουμε τα απορρίμματα τροφίμων."

Istituto Istruzione Superiore Renato, Guttuso, Milazzo, Italy

E.K. Nafpaktou, Nafpaktos, Greece

Yenimahalle Şehit Ali Tonga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kırıkkale, Turkey

Lycee Professionnel Pardailhan, Auch, France

Hemijsko-prehrambena tehnoloska skola, Beograd Serbia

Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe des Vereins der Don BoscoSchwestern für Bildung und Erziehung, Vöcklabruck, Austria

"Συνεργαζόμαστε για να βοηθήσουμε τους μαθητές να εφοδιαστούνμε τις απαραίτητες πληροφορίες και γνώσεις σχετικά με τα συστήματα τροφίμων, ώστε να κατανοήσουν τη σχέση μεταξύ των διατροφικών επιλογών τους και της κλιματικής αλλαγής ώστε να ενεργήσουν ως υπεύθυνοι πολίτες"

PARTICIPANTS

Περίπου 50 μαθητές, ηλικίας 15-19+ ετών από κάθε σχολείο, σύμφωνα με:- την επιθυμία τους,- τις γνώσεις, γλωσσικές τους δεξιότητες και τις ικανότητές τους στην χρήση ΤΠΕ.Ορισμένα επιπλέον κριτήρια θα μπορούσε να είναι η συμμετοχή τους στις εξωσχολικές δραστηριότητες σε έργα eTwinning σχετικά με το θέμα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: συμμετοχή των γονέων/κηδεμόνων στις εκπαιδευτικές συναντήσεις.

OBJECTIVES

-η βελτίωση της παιδαγωγικήςSTEM / CLIL

-η ανάπτυξη διατροφικής "παιδείας" μέσω της γνώσης των συστημάτων τροφίμων, κατανόηση βασικών εννοιών και γεγονότων κατά την παραγωγή και επεξεργασία τροφίμων

-η απόκτηση κριτικής σκέψης και αναλυτικών δεξιοτήτων που ενισχύουν την ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων

-η αύξηση των επιπέδων επίτευξης και ενδιαφέροντος στην αγγλική γλώσσα, την επιστήμη, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά με τον μακροπρόθεσμο στόχο της ευνοϊκής πρόσβασης σε STEM καριέρες

-η ανάπτυξη ορισμένων αξιών, συμπεριφορών και συμπεριφορών ώστε να ενεργούν οι μαθητές μας ως υπεύθυνοι οικολογικοί πολίτες που συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνική ζωή

-η ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής και η δέσμευση σε δράσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο

- η ανάπτυξη δικτύων που βελτιώνουντην ευρωπαϊκή διάσταση των σχολείων-εταίρων

EXCHANGES

Συμμετέχουν εβδομαδιαίως σε δραστηριότητες STEM μέσω της πλατφόρμας eTwinning, σε εθνικές και διεθνείς ομάδες, όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητοι.

EXCHANGES

Εκτός από τις εικονικές ανταλλαγές, υπάρχουν 6 περιόδοι κινητικότητας-καθεμία με διαφορετική θεματολογία βάση το προφίλ του σχολείου που θα μας φιλοξενεί ώστε να παρέχουν πρόσθετες γνώσεις και δεξιότητες στο θέμα.

MOBILITIES: ACTIVITIES

4 μαθητές και 2 εκπαιδευτικοί θα λάβουν μέρος σε κάθε κινητικότητα.-Δραστηριότητες STEM / CLIL που σχετίζονται με τη φιλοξενία του προφίλ του σχολείου.

Στην κινητικότητα θα συμπεριλαμβάνονται:- συνεντεύξεις,- σεμινάρια και διαλέξεις από εμπειρογνώμονες,- εργαστήρια κατά τη διάρκεια επισκέψεων σε τοπικές βιομηχανίες τροφίμων, επιχειρήσεις και παραγωγούς, κτλ

MOBILITIES: ACTIVITIES

TIMELINE

November 2020-Kırıkkale,Turkey

May 2021-Belgrad,Serbia

February 2022-Auch, France

February 2021-Vöcklabruck,Austria

October 2021-Milazzo,Italy

April 2022-Nafpaktos, Greece

Topic:Green Food ChemistryStudents and teachers will cooperate in mixed international teams using web 2.0 tools. The topic of this meeting can be divided in two sub-topics: green chemistry and chemical experiments.Final learning objectives are to empower students for independent work to the fullest possible extent. The role of teachers is to help students, to prepare and give necessary support, materials and instructions in order to allow easier acquisition of learning contents through observation, research, analysis and conclusion making , e-labs, interactive chemistry simulations, etc using STEM skills and competences.Planned activities would be focused on the following:Green Chemistry“ sub-topic:- Basics and principles of green chemistry- Sustainable and unsustainable habits, ecological footprint, individual and group actions- Recycling, importance, examples, change of purposeChemical Experiments“ sub-topic:- proving nutritional contents in fruit, vegetables and various food produce- testing water, testing food packaging- food and microbiology- smart phone in the lab- escape room – game evaluationThere will be included workshops, lectures by experts, visits, discussions, etc so more local participants to be involved in our project and students to be morebenefited. Students will be encouraged to talk to pupils from elementary schools nearby our school. They could also show them experiments on "chemistry in thekitchen" so to transfer to them meaningful messages. They will also create posters, mind map with meaningful messages, infographics, etc so to be used forinforming their peers who didn't travel and also to be used during exhibition for disseminating our meeting objectives and results to the local, regional, andinternational community.Final product: a digital guide and inform their peers about the results of work during this mobility through a live e-Twinning event.

Topic:Green growth, sustainability and circular economy1st day:The students will work together on the topics sustainability, nutrition ecology and circular economy. Workshop on conventional, organic and integrated farming concerning the production of food. Final product: PowerPoint.2nd day: Food production-practical experience: visit an organic farm. A cooking workshop will be part of the 2nd day to experience how regional products are produced and processed afterwards. The results will be presented with the help of pictures, short video clips and reports.3rd day: Product manufacturing:Weekly market VS supermarkets.Final product: an interactive folder with all the relevant products and a display table Nutrition ecology and a sustainable diet: traditional, healthy, regional and seasonal recipes will be created. Further, the CO2 concentration will be calculated.4th day: Diet and climate change:the students will prepare a buffet. Aplant-based diet and its consequences on the environment:visit another manufacturing plant (corn production and dairy farming).Final product: posters5th day: cultural excursion to Hallstatt and its salt mines will be planned.Final product: cards with QRcodes

Topic:Impacts of food systems on climate change-Impacts of climate change on food securityand nutritionThey will work in transnational teams collaboratively by using web 2.0 tools and WebQuests on:-An introduction to the food processes and their impacts on climate change and vice-versa:nutritionists,food experts,agriculturists,economics, engineers fromProvincial directorate of Agriculture,Environmental and Urban Planning will give a seminar.Final product: interviews,a recorded video-The concept of Zero Waste and Reducing Carbon Footprint:visits to local food and eco-friendly enterprises,waste contamination center for WBL activities andcase studies.Final product:interviews,a recorded video,infographics-The Method of Composting:workshop at school to produce their own fertilizer from food waste,scraps and leftovers in the kitchen.They will practice how tocompost so to grow healthy foods at the school garden. Final product:STEM comics,a recorded video-Zero Waste Recipes:Safe,healthy,nourishing uses for leftover food scraps combined with a cooking session.Final product:a recorded video, brochures-On the last day,students will create 3D animations showing how to reuse-recycle food waste,scraps and leftovers and they will inform their peers via an eTwinning live event.

Topic:Short supply chains and procurementAll the activities planned will have a common characteristic which is to have a better diet while preserving the planet. To remain in the current trend which is to eat less meat, we can wonder what impact do our meat consumption habits have on the environment? How could we change our habits?We will focus on meat. We will implement activities based on sensory and nutrition analysis tests linked to price comparison and animal well-being. We will work to evaluate the impact of meat consumption on the environment and to adapt our consumer behavior in order to be eco responsible.We will also experience the concept of Zero Waste, how to accommodate leftovers.We will organize a meal in our catering school around the concept of slow food to reduce the carbon footprint.We will considerthe animal welfare by visiting an organic farm and its slaughter house "la ferme en coton" vs an intensive farming, comparison with what pupils have learnt on their previous visit : nutritional values / price / health benefits / environmental impact - animal welfare on the farm in order to realize an interview.We will visit an organic burger restaurant, taste its products and make a nutrition & tasty comparison with a big brand and we will produce organic burgers at the school canteen. The results will be published in computer graphics1. We will try to find alternatives (organoleptic test with a vegan pâté made at school by the students ) to keep up with good health and saving the planet. We could also suggest a sustainable protein consumption with the final project to have the students make a design thinking.They will also teach primary school pupils about healthy food choices that dont hurt the environment.Final product an interactive comic book.

Topic:Food, Agriculture and SDGsIn this activity, we'll include warming up activities to test the knowledge of a healthy diet and presentations of healthy diets in opposition tounhealthy habits.Then attention will be paid to Sustainable Food Systems and SDGs.-Food security, quality and safety:-tips for preparation and consumption of food: water use;-cooking:Mediterranean Diet Pattern: Particular examples of her characteristics;create different dishes belonging to the Mediterranean Diet traditions.-alternative nutritional habits such as the macrobiotic, vegetarian, vegan, raw food, fruitarian and dissociated diets.-fill a form about their nutritional habits (breakfast, snack, lunch, afternoon snack and dinner)- discussion.-Organic Food vs Genetically Modified Organisms (GMOs): online research considering the advantages and disadvantages of organic and GMO foods, producing at the end a presentation.-Sustainable Agriculture considering two different points of view: the organic and biodynamic farming techniques with the goal of changing consumption patterns,and resource allocationand the technocentric approach which argues that sustainability can be attained through a variety of strategies, from the view that state-led modification of the industrial system like conservation-oriented farming systems should be implemented, to the argument that biotechnology is the best way to meet the increasing demand for food. The students will visit a sustainable farm.-SDGs and Opportunities for food companies to create values: Students will research how food and agriculture are interconnected with Sustainable Development Goals. Final product will be in form of poster and infographics.-Delivering on the Sustainable Development Goals Through Cooking: we will focus to cooking methods and suggestions on sustainable practices that could be adopted. Final product: sustainable cookbook.

Topic: Conclusion: Dietary shifts and food production technology that meet environmental andsocial challengesWe'll summarise our conclusions, and changes through the project implementation and will highlight on opportunities for sustainable food systems, and the use of innovations and new technologies to reduce the environmental impact of healthy food production. In our planned activities we'll focus on:-Introduction to healthy sustainable diets-comparison of their effects in health, environment, economy, and social life. There will be presented "eat well plate" and Mediterranean Diet and we will focus on examples of sustainable diets: are these always green/eco friendly? Final products will be STEM comics.-Understanding the drivers of a shift to sustainable diets and technology:Lectures and guided tour to the laboratories of Agricultural University of Athens and theDepartment of Food Technology at the University of West Attica.Final product will be in the form of video presentations.-The concept of nature-based solutions and ecosystem services: Field visits, case studies in rural farming systems, traditional integrated aquaculture–agriculturefarming systems, production technologies: by visiting local producers and food enterprises/industries.Final product: interviews, comparisons mind maps, posters,and infographics .- Healthy eating plan: meal planning combined with a cooking session. Final product will be a recorded videoFinal product: a digital guide.

PRODUCTS

Θα δημιουργήσουν κόμικς, γραφήματα, αφίσες, ηλεκτρονικά βιβλία, ηλεκτρονικά περιοδικά, βίντεο, κώδικες και παρουσιάσεις, κ.λπ. ώστενα μεταφέρουν τις αποκτηθείσες γνώσεις και εμπειρίες τους στους συνομηλίκους τους, στους γονείς τους και στους μαθητές της Α'θμιας εκπαίδευσης στην περιοχή, κτλ, ώστε να τους εμπλέξουν στις αλλαγές που απαιτούνται για μια επιτυχημένη μετάβαση.

FINAL PRODUCTS

9 ενότητες STEM μαθημάτων, σχεδιασμένα να ολοκληρωθούν σε τουλάχιστον έξι εβδομάδες (το καθένα) με δύο ώρες μάθημα την εβδομάδα.

15 ηλεκτρονικά περιοδικά που θα γραφούν από τους μαθητές, ενθαρρύνοντας άλλους νέους να αναλάβουν δράση.

9 of them will be based to virtual exchanges through each module's activities and results6 of them will be based to each mobility's avtivities and results

Ένα DVD

MODULES

Συστήματα τροφίμωνΚλιματική αλλαγήΠαραγωγή: στα αγροκτήματαΕπεξεργασία: από το χωράφι στο εργοστάσιοΕπεξεργασία: από το εργοστάσιο στον καταναλωτήΕπεξεργασία: από τον καταναλωτή στο πιρούνιΤρόφιμα, Διατροφή & ΥγείαΣτροφή προς τη βιωσιμότηταΚυκλική οικονομία,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Example Subtopics

ΠΟΙΆ ΕΊΝΑΙ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Πώς η παγκοσμιοποίηση επηρέασε τα συστήματα τροφίμων;

ΠΩΣ ΜΕ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ?

Το παράδοξο αγροτικών παριοχών σε συνθήκες φτώχειας

Ποιές είναι οι οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις των συστημάτων τροφίμων?

Συνδέσεις στο Σύστημα Τροφίμων

Γιατί είναι σημαντικό να εξετάζουμε κάθε μέρος του συστήματος τροφίμων;

Τι σημαίνει βιωσιμότητα του παγκόσμιου συστήματος τροφίμων;

ΓΙΑΤΊ ΝΑ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

κλιματική αλλαγή

υπερθέρμανση του πλανήτη

επιστήμη πίσω από την κλιματική αλλαγή

Συμβολή του συστήματος τροφίμων στην κλιματική αλλαγή

κλιματική αλλαγή και επισιτιστική ανασφάλεια

Βιομηχανοποίηση&

ΦΑΙΝΌΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΊΟΥ

ΠΗΓΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

πηγές εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από το σύστημα τροφίμων

συμβολή των παραγωγικών ζώων στην αλλαγή του κλίματος

αποτύπωμα άνθρακα

Πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τη γεωργία;

Πρόσθετα τροφίμων

βιωσιμότητα ενός τοπικού αγροκτήματος

Πώς επηρεάζει η κλιματική αλλαγή την επισιτιστική ασφάλεια;

Πείνα

Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία

ΕΚΠΟΜΠΈΣ ΔΙΟΞΕΙΔΊΟΥ ΤΟΥ ΆΝΘΡΑΚΑ

μεταφορά τροφίμων: μίλια τροφίμων, αποτύπωμα άνθρακα

Example Subtopics

Example Subtopics

ποιότητα εδάφους

Πιστοποιημένα προιόντα

ταξινόμηση τροφίμων

διαχείριση νερού

εφαρμογές για αγρότες

κομποστοποίηση

ιδιοκτησίες γης

παραγωγή τροφίμων

παραγωγή

μέθοδοι επεξεργασίας τροφίμων - χημικά στα τρόφιμα - ποιότητα τροφίμων, υγιεινή και ασφάλεια - απώλεια τροφίμων

Ποιες είναι οι μέθοδοι επεξεργασίας;

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της επεξεργασίας τροφίμων;

Πώς συνδέονται οι μέθοδοι επεξεργασίας με την υγεία;

Ποια είναι η σχέση μεταξύ της επεξεργασίας τροφίμων και της ασφάλειας των τροφίμων;

Example Subtopics

Μέθοδοι και υλικά συσκευασίας τροφίμων

Επισήμανση τροφίμων

Μάρκετινγκ τροφίμων - πολιτικές τροφίμων

Food marketing -food policies

Example Subtopics

Είναι αρκετή η παραγωγή τροφίμων για όλους;

Γιατί τα τρόφιμα μεταφέρονται σε μεγάλες αποστάσεις;

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των τοπικών, περιφερειακών, εθνικών και παγκόσμιων συστημάτων διανομής τροφίμων;

Μεταφορά τροφίμων: μίλια τροφίμων, αποτύπωμα άνθρακα

συντήρηση τροφίμων

μέθοδοι μαγειρικής

απώλεια τροφίμων/απόβλητα τροφίμων

μόλυνση τροφίμων

πέψη/απορρόφηση

θρεπτικά συστατικά

Example Subtopics

χημεία στην κουζίνα

Πώς τα συστήματα τροφίμων επηρεάζουν τις διατροφικές μας επιλογές;

υπερβιταμίνωση/έλλειψη

υπερ/υπο σιτισμός

Ποιοι παράγοντες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή τροφής;

κατανάλωση νερού

συμβουλές μαγειρικής

σχεδιασμός διαιτολογίου

Διατροφή στην υγεία και τις ασθένειες

Διατροφικά πρότυπα

Πώς είναι η υγιεινή διατροφή;

χορτοφαγία

τοπικό φαγητό

οδηγίες για υγιεινή διατροφή

φυσική δραστηριότητα

διατροφικές έρευνες

Μεσογειακή διατροφή

Example Subtopics

1

2

3

4

5

Πώς εφαρμόζεται η αειφορία στη γεωργία;

Πώς μπορεί η πολιτική να αντιμετωπίσει προβλήματα στο σύστημα τροφίμων;

για Τι είδους συστήματα διατροφής πρέπει να αγωνιστούμε και πώς θα φτάσουμε εκεί;

Πώς υποστηρίζει η αειφορία ανθρώπινες κοινότητες και φυσικά οικοσυστήματα;

Τώρα που γνωρίζετε τι σημαινει αειφορια, πώς θα περιγράφατε βιώσιμα συστήματα τροφίμων;

Example Subtopics

1

2

3

4

Πόσο χώρο υγειονομικής ταφής θα μπορούσε να εξοικονομηθεί μέσω της ανακύκλωσης;αναΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία:στόχοι για υγειονομική ταφή, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση,

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία:Πώς η Κυκλική Οικονομία Αντιμετωπίζει την Κλιματική Αλλαγή,

οικοδόμηση μιας κυκλικής οικονομίας στην διατροφη/τροφιμα

Example Subtopics

- εκστρατείες κυκλικής οικονομίας στα σχολεία-ανακύκλωση-επίλυση οικολογικών προβλημάτων για κάθε σχολείο

IMPACT

Ο κύριος αναμενόμενος αντίκτυπος του έργου είναι στην οικολογική συμπεριφορά των νέων σε ολόκληρη την Ευρώπη:-αλλαγή διατροφικών συνηθειών.-ενεργό ρόλο στη δημόσια ζωή (οικολογικές εκστρατείες, την εκπαίδευση γονέων, μαθητών και αγροτών κ.λπ).Μακροπρόθεσμοι στόχοι:α) ευνοική πρόσβαση σε σταδιοδρομίες STEMβ) ένα κοινό ευρωπαϊκό πρόγραμμα σπουδών που σχετίζεται με τη διατροφή - όπως απαιτείται από τις ανάγκες της Green Deal - για όλα τα επίπεδα και τύπους σχολείων σε όλους τους κλάδους.

THANKS!