Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Ajuntament e Vilanova i la Geltrú

Pla Local d'Infància i Adolescència de Vilanova i la Geltrú

Pla Local d'Infància i Adolescència de Vilanova i la Geltrú

Ni UN pas enrere(Però aquí sí)

Dato 1

Dato 2

Dato 3

Dato 4

organització

Organització del PLIAEspais de treball i participació del PLIAL’objectiu final del PLIA és fer transversal la política d’infància dins del propi govern local. Per tant, estableix la necessitat d’un lideratge compartit que vetlli pel desenvolupament del PLIA dintre el mateix Ajuntament. Aquests dos aspectes clau (lideratge compartit i transversalitat) s’han reflectit en la següent proposta organitzativa del PLIA:Grup Motor responsable de vetllar pel desenvolupament i seguiment del PLIA. Estaria format per les referents d’infància i adolescència, una referent de Acció social, una referent d’educació, una referent de VNG Inclusió i una referent de participació.Comissió Transversal interna, encarregada de treballar tots els aspectes vinculats a la infància i l’adolescència des dels diferents serveis i recursos municipals.I alhora, aconseguir el treball transversal dins el conjunt de la ciutat tenint en compte agents del territori, entitats, famílies i infants i adolescents. p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'} Seguiment i avaluacióL’avaluació és una eina necessària per saber quin és el nivell d’execució i resultats que ha tingut el PLIA globalment i també cadascuna de les accions que el conformen. Avaluar el Pla local d’infància i adolescència vol dir valorar diversos aspectes d’aquest Pla: la seva utilitat, la seva efectivitat, la seva eficiència, la seva cobertura, el grau d’implementació, etc.

L'atenció:Conjunt d'actuacions socials per a “quan les coses comencen a anar malament” o per a quan només van “una mica malament” i existeix la probabilitat, i no la certesa, que el desenvolupament integral de l'infant o l'adolescent en pot resultar afectat negativament. La conseqüència jurídica d'aquests casos és la declaració de risc.

Criteris

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px 'Helvetica Neue'} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; min-height: 14.0px} p.p4 {margin: 0.0px 0.0px 2.0px 0.0px; font: 14.0px 'Helvetica Neue'} li.li3 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'} span.s1 {font: 10.0px Menlo} span.s2 {font: 12.0px Helvetica} span.Apple-tab-span {white-space:pre} ol.ol1 {list-style-type: decimal} ul.ul1 {list-style-type: disc} Criteris d’elaboració del PLIAEl treball de diagnosi i elaboració del Pla d’acció s’ha fet a partir d’unes premisses que han orientat tot el procés de treball:Lideratge i acord polític.El procés ha comptat amb una voluntat política i un lideratge ferm per impulsar i realitzar l’elaboració d’un Pla que implicava el treball coordinat de diferents àrees i la participació activa de diferents agents polítics, tècnics i ciutadans.Transversalitat del projecte.El Pla recull la perspectiva de les diferents àrees o departaments municipals. L’anàlisi de la realitat dels infants i adolescents és una realitat complexa i les seves necessitats no poden ser abordades des d’una lògica departamental sinó que requereix d’una lògica de treball integrada i transversal.Realisme. El Pla s’ha fet amb l’ambició necessària però amb el realisme de quines són les possibilitats reals de la seva implementació tenint en compte els recursos disponibles i les necessitats detectades.Participació activa.El procés d’elaboració del Pla s’ha fet de manera participada. En el procés d’elaboració del Pla han participat activament, els infants i adolescents, entitats, tècnics i professionals del municipi i responsables polítics de l’Ajuntament.Així mateix, s’han tingut en compte els 9 criteris que estableix la UNICEF per aquest tipus de plans.La voluntat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha estat treballar tenint en compte les premisses i continguts que UNICEF estableix i s’han abordat els àmbits d’anàlisi fonamentals:Família, infants i adolescentsEscola, educació i ensenyamentCultura, oci, temps lliure i jocParticipació cívica i foment del voluntariatSostenibilitat ambiental i mobilitatSalutLa franja d’edat que contempla el PLIA és la que estableix UNICEF, els infants i adolescents de 0 a 17 anys. Tanmateix el procés d’elaboració del PLIA s’ha coordinat de manera especial amb el Pla Local de Joventut, que també comprèn les polítiques destinades a la franja d’edat de 13 a 29 anys, i per tant, comparteixen la franja de 13 a 17 anys. Ambdós documents són complementaris i defineixen la totalitat del pla d’acció de la regidoria d’Infància i Joventut.

L'equip

Ni UN pasenrere(Però aquí sí)

Organització

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px 'Helvetica Neue'} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; min-height: 14.0px} p.p4 {margin: 0.0px 0.0px 2.0px 0.0px; font: 14.0px 'Helvetica Neue'} li.li3 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'} span.s1 {font: 10.0px Menlo} span.s2 {font: 12.0px Helvetica} span.Apple-tab-span {white-space:pre} ol.ol1 {list-style-type: decimal} ul.ul1 {list-style-type: disc} Organització del PLIA8.1 Espais de treball i participació del PLIAL’objectiu final del PLIA és fer transversal la política d’infància dins del propi govern local. Per tant, estableix la necessitat d’un lideratge compartit que vetlli pel desenvolupament del PLIA dintre el mateix Ajuntament. Aquests dos aspectes clau (lideratge compartit i transversalitat) s’han reflectit en la següent proposta organitzativa del PLIA:Grup Motor responsable de vetllar pel desenvolupament i seguiment del PLIA. Estaria format per les referents d’infància i adolescència, una referent de Acció social, una referent d’educació, una referent de VNG Inclusió i una referent de participació.Comissió Transversal interna, encarregada de treballar tots els aspectes vinculats a la infància i l’adolescència des dels diferents serveis i recursos municipals.I alhora, aconseguir el treball transversal dins el conjunt de la ciutat tenint en compte agents del territori, entitats, famílies i infants i adolescents.8.2 Seguiment i avaluacióL’avaluació és una eina necessària per saber quin és el nivell d’execució i resultats que ha tingut el PLIA globalment i també cadascuna de les accions que el conformen. Avaluar el Pla local d’infància i adolescència vol dir valorar diversos aspectes d’aquest Pla: la seva utilitat, la seva efectivitat, la seva eficiència, la seva cobertura, el grau d’implementació, etc.

Què hem fetamb tot aquest treball?

Una vegada establerts els objectius generals a assolir, s’ha dut a terme un procés de treball tècnic on els i les responsables

Ni UN pas enrere(Però aquí sí)

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elitLorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elitLorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elitLorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elitLorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit

Què hem fetamb tot aquest treball?

de les diferents àrees de l’Ajuntament han desenvolupati concretatles diferents actuacionsdel PLIA.

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 20.0px Helvetica; color: #f87d02} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 11.0px Helvetica; min-height: 13.0px} p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 11.0px Helvetica; color: #000066} p.p4 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: center; font: 11.0px Calibri; color: #c00000; min-height: 13.0px} p.p5 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: center; font: 10.0px Helvetica} p.p6 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: center; font: 10.0px Calibri; min-height: 13.0px} p.p7 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: center; font: 9.0px Calibri} p.p8 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 10.0px Helvetica; min-height: 12.0px} p.p9 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: center; font: 10.0px Helvetica; min-height: 12.0px} p.p10 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 11.0px Helvetica; color: #000066; min-height: 13.0px} p.p11 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 11.0px Calibri; color: #000066; min-height: 13.0px} p.p12 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 11.0px Calibri; color: #000066} table.t1 {border-collapse: collapse} td.td1 {border-style: solid; border-width: 1.0px 1.0px 1.0px 1.0px; border-color: #9a9a9a #9a9a9a #9a9a9a #9a9a9a; padding: 1.0px 5.0px 1.0px 5.0px}

Metodologia

Ni UN pas enrere(Però aquí sí)

Treball de camp: Fase de propostesPer dur a terme la fase de propostes es van organitzar dues sessions de treball amb perfils heterogenis:Sessió: Viure a Vilanova; per tractar temes de:Protecció i promocióEducacióSalutEntorn: espai públic i mobilitatA la sessió van participar 26 persones responsables i referents de:Àmbit tècnic municipalÀmbit professionalRepresentants d’entitats Sessió Gaudir i participar a Vilanova, per debatre entorn:Participació i convivènciaCulturaLleureEsportLa sessió es va fer en línia degut al confinament provocat per la COVID-19 i van participar 18 responsables i referents de:Àmbit tècnic municipalÀmbit professionalRepresentants d’entitats

Enquesta adreçada a famílies amb infants menors de 12 anys de Vilanova i la GeltrúEs va realitzar una enquesta en línia adreçada a famílies amb infants menors de 12 anys que va ser complimentada per 470 famílies que corresponen a un total de 737 infants.Enquesta adreçada a adolescents de 12 a 17 anys de Vilanova i la GeltrúEs va realitzar una enquesta en línia dirigida a adolescents de 12 a 17 anys. La van respondre un total de 137 joves, 78 noies (el 56,9%) i 59 nois (el 43,1%), amb representació de diverses franges d’edat i residents en tots els barris de Vilanova i la Geltrú, però la majoria del Centre Vila i de Sant Joan.

Concreció de les accionsUna vegada establerts els objectius generals a assolir s’ha dut a terme un procés de treball tècnic on els i les responsables de les diferents àrees de l’Ajuntament han desenvolupat i concretat les diferents actuacions del PLIA.

Treball amb l’àmbit políticEl procés metodològic es va presentar als responsables polítics de l’Ajuntament, govern i oposició a l’inici del procés i es van contrastar les diferents visions sorgides a la fase de diagnòstic.Treball amb l’àmbit tècnicEs va constituir unGrup motor amb el/s referent/s tècnic/s municipals d’Infància i Joventut, tècnics d‘INDIC i la tècnica de referència de la Diputació de Barcelona. Les funcions d’aquest Grup Motor Tècnic han estat definir i fer el seguiment metodològic del procés, aportar informació, validar els documents parcials i identificar els agents que havien de participar al llarg de procés.La visió dels tècnics i tècniques municipals es va recollir a través de dues sessions de treball presencials on els i les diferents professionals actualitzaven la diagnosi i aportaven, debatien i compartien la seva visió entorn cadascun dels àmbits de treball.Una sessió adreçada a tècnics i tècniques municipals on van participar 18 professionals de referència de diferents serveis de l’ajuntament.Una sessió adreçada a professionals i agents externs a l’ajuntament on van participar 25 professionals vinculats a la infància i adolescència.Treball ciutadaniaEs van dur a terme dues sessions:Sessió de debat amb el Consell d’AFA on va participar representants de 6 escoles del municipi.Sessió amb entitats del municipi on van participar representants de 12 entitats diferents.Treball amb infants i adolescentsPer recollir la perspectiva dels infants i adolescents es van dur a terme diferents accions:Sessions de treball amb alumnes de 5è i 6è de diverses escoles de Vilanova i la Geltrú. En total van participar 425 alumnes.Sessió de treball en el marc del projecte Antenes amb delegats i delegades de 1r-4r ESO i batxillerats. Van participar un total de 98 joves.

Orientació estratègicaLes conclusions del diagnòstic van ser el punt de partida i els i les responsables de l’Ajuntament van revisar, validar i actualitzar els reptes als que calia donar resposta. En aquest sentit es va fer un esforç de prioritzar i focalitzar els reptes a treballar. Aquesta focalització es va fer en un primer moment amb l’equip tècnic i polític de la regidoria d’infància i en un segon moment es va ampliar i validar per part de la resta de l’equip de govern. Com a resultat d’aquest treball es van fixar les línies estratègiques i els objectius generals en que s’estructura el PLIA.

El Pla local d’infància i adolescència s’ha dissenyat en dues fases.Una primera fase de diagnòsticque es va fer entre els mesos de setembre i desembre de 2019 iuna segona fase de disseny del Pla d’Acció que s’ha fet de gener a juliol de 2020.Anàlisi de dades secundàries i documentacióDes de l’Oficina tècnica del Pla d’inclusió es van cercar i explotar les dades corresponents a 47 indicadors recollits a l’observatori social de Vilanova i que ha permès dur a terme una aproximació a la realitat de la població de 0 fins a 18 anys de Vilanova i la Geltrú des de la perspectiva de les dades sociodemogràfiques i estadístiques. S’ha tingut com a referència dades provinents de: padró continu d’habitants, memòries i dades sectorials facilitades per l’Ajuntament (Vilanova Inclusió, Diagnosi de Salut, PLIA 2014-2018, etc.), IDESCAT, programa Hermes de la Diputació de Barcelona.Treball de camp: Fase de diagnòsticEl treball de camp pretenia recollir i contrastar les percepcions i visions que hi ha sobre la realitat d'infants i adolescents del municipi i identificar les principals necessitats a les que cal donar resposta. Aquest treball de camp es va fer de forma paral·lela amb l’àmbit tècnic, amb infants i adolescents del municipi, i amb agents socials i entitats del territori.

Ni UN pas enrere(Però aquí sí)

Escribe untítulo increíble

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh.

1

3

2

Protecció

Millorar la prevenció, la detecció i l’atenció d’aquelles situacions de més vulnerabilitat i exclusió social d’infants i adolescents i les seves famílies.

de la infància i l’adolescència

Vetllar per la igualtat de drets i oportunitats d’infants i adolescents.

Les línies estràtegiques

de la infànciai l’adolescència

Promoció

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; min-height: 14.0px} span.Apple-tab-span {white-space:pre} Objectius2.1 Millorar la coordinació dels recursos i serveis que treballen amb infants i adolescents 2.1 Millorar la coordinació dels recursos i serveis que treballen amb infants i adolescents 2.2 Apropar la cultura, el lleure i l’esport a infants i adolescents 2.3 Promoure la salut integral d’infants i adolescents 2.4 Generar entorns inclusius, amables i segurs 2.5 Donar suport i acompanyar les famílies en l’educació dels seus fills/es 2.6 Millorar l'orientació i acompanyament dels i les adolescents i joves durant l’etapa d’educació secundària

Potenciar la participació d’infants i adolescents en la vida de la ciutat.

de la infància i l’adolescència

Participació

Objectius p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; min-height: 14.0px} span.Apple-tab-span {white-space:pre} 3.1. Fer partícips a infants i adolescents en els processos de disseny i decisió al voltant dels temes de la ciutat que poden ser del seu interès 3.2. Promoure un espai de relació i oci per a adolescents

Ni UN pas enrere(Però aquí sí)

Objectius: p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'} span.Apple-tab-span {white-space:pre} 1.1. Millorar la detecció de les situacions de vulnerabilitat social en la infància i l’adolescència1.2 Potenciar els recursos i serveis per atendre la infància i l’adolescència en situació de vulnerabilitat

Ni UN pas enrere(Però aquí sí)

Protecció

Protecció

Accions Línia estratègica 1

Accions Línia estratègica 1

Ni UN pas enrere(Però aquí sí)

Promoció

Promoció

Accions Línia estratègica 2

Accions Línia estratègica 2

Ni UN pas enrere(Però aquí sí)

Participació

Participació

Accions Línia estratègica 3

Accions Línia estratègica 3

Toc controlat!

Ni UN pas enrere(Però aquí sí)

Al Toc trobareu l’equip de personesencarregades de tirar endavant les propostes del PLIA.

Qui som?

TOC, espai de referènciaper a infants i joves de la ciutat

L'Equip

Don't panic!

El fruit d'un treball transversal d'infants i joves

Als tècnics i tècniques de les diferents regidories de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que han participat en l'elaboració d'aquest document així com a les associacions, Ampes, escoles i grups d'adolescents i famílies que han contribuït al diagnòstic del Pla Local d'Infància i Adolescència.

Ni UN pas enrere(Però aquí sí)

Gràcies

de tot

Adrià Guevara i FiguerasRegidor d’Infància i Joventut de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Amb la voluntat de fer de Vilanova i la Geltrú un lloc encara millor per a néixer i créixer hem elaborat el document que ara mateix teniu entre les vostres mans. El Pla Local d’Infància i Adolescència de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú és fruit de mesos de treball transversal entre infants, joves, professionals de tots àmbits i entitats diverses, i recull un conjunt d’accions destinades als infants i adolescents de la ciutat i a les seves famílies. Un conjunt d’accions consensuades precisament per posar els nens i nenes al centre i per a donar-los un paper protagonista com a subjectes de ple dret que són. Els infants i adolescents, tot i representar el 30% de la població, ha estat un col·lectiu tradicionalment invisibilitzat, i volem que deixi de ser així. Creiem fermament en la seva capacitat d’opinar i aportar, i amb aquest PLIA volem donar-los les eines per contribuir al desenvolupament del seu esperit crític, ajudar a la seva visibilització i a crear polítiques i accions perquè tothom pugui créixer en un entorn d’igualtat d’oportunitats.

La inclusió i la justícia social són dos pilars bàsics que es veuen reflectits en cada pàgina del pla. Aquests són valors compartits, que esperem que tots us pugueu fer vostres, ja que l’èxit del PLIA depèn de totes i tots. Perquè la infància és present en tots els àmbits, i només treballant conjuntament podrem fer la feina. Només amb la implicació de tot el conjunt de la ciutadania de Vilanova i la Geltrú podrem fer que el pla sigui un èxit.Pels nens, les nenes, els i les adolescents de Vilanova i la Geltrú. Per les seves famílies. Per a tenir una ciutat integrada, d’acollida, socialment més justa i on tothom hi tingui un lloc de ple dret. El PLIA és vostre!