Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

PARTS OF SPEECH REVIEW

Challenge

ANIMALS BY CATEGORY

Challenge

FIT AND HEALTHY

Challenge

RITUEL DATE

Challenge

DRACULA ESL

Challenge

BUCKETS SEL ACTIVITY

Challenge

TRUE OR FALSE DISEASES

Challenge

Transcript

ROZPOCZNIJ,QUIZ na XX Dzień PAPIESKI11 X 2020,START,POWODZENIA!, ,Jest 14 pytań. Przy każdym pytaniu są trzy odpowiedzi - tylko jedna jest prawidłowa.Po wskazaniu każdej dobrej odpowiedzi zdobywasz jedną literkę.Z kolejnych literek ułożysz hasło, które jest rozwiązaniem quizu i iednocześnie hasłem tegorocznego Dnia Papieskiego.,ZASADY GRY,Wadowice,1/14,Watykan,Kraków,Gdzie urodził się św. Jan Paweł II,SPRÓBUJ JESZCZE RAZ,Wadowiceto miasto w południowej Polsce,w województwie małopolskim.,ZDOBYWASZ LITERKĘ:,T,T _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,18 maja 1920r.,2/14,18 maja 1978r.,18 maja 1947r,Kiedy urodził się Karol Wojtyła?,SPRÓBUJ JESZCZE RAZ,Karol Wojtyła urodził się we wtorek -18 maja 1920r.,ZDOBYWASZ LITERKĘ:,O,T O _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,Emilia i Karol,3/14,Alicja i Wojciech,Emilia i Edmund,Podaj imiona rodziców Karola Wojtyły.,SPRÓBUJ JESZCZE RAZ,Emilia z domu Kaczorowska i Karol Wojtyłato rodzice Karola Wojtyły,ZDOBYWASZ LITERKĘ:,T,T O T _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,16 października 1978r.,4/14,2kwietnia2005r.,18maja1920r.,Kiedy ksiądz kardynał Karol Wojtyłazostał wybrany papieżem?,SPRÓBUJ JESZCZE RAZ,Ksiądz kardynał Karol Wojtyła został wybrany papieżem16 października 1978r. jako 264. namiestnik Chrystusa na ziemi.,ZDOBYWASZ LITERKĘ:,U,T O T U _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,104w tym8 do Polski,5/14,104w tym20 do Polski,204w tym8 do Polski,Podaj liczbę pielgrzymek papieskich,w tym ile do Polski.,SPRÓBUJ JESZCZE RAZ,Jan Paweł II w czasie swojego pontyfikatu odbył 104. pielgrzymki,w tym 8 do Polski,ZDOBYWASZ LITERKĘ:,S,T O T U S _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,1979r. Warszawa,6/14,1979r.Gniezno,1997r.Kraków,Kiedy odbyła się pierwsza pielgrzymka do Polski i gdzie Jan Paweł II powiedział słowa :„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi.”,SPRÓBUJ JESZCZE RAZ,Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II odbyła się pod hasłem "Gaude Mater Polonia" (2.06-10.06.1979r.). To podczas tej podróży, na Placu Zwycięstwa w Warszawie, padły słynne słowa :"Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój!I odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!",ZDOBYWASZ LITERKĘ:,T,T O T U S T _ _ _ _ _ _ _ _ ,Franciszkańska nr 3,7/14,Watykańskanr 6,Wadowickanr 9,Na jakiej ulicy w Krakowie znajduje się „okno papieskie” ?,SPRÓBUJ JESZCZE RAZ,"Jakby się kto pytał - Franciszkańska 3" -adres, który podawał Ojciec Święty Jan Paweł II jako miejsce spotkań z młodzieżą.Na ulicy Franciszkańskiej 3 odbywały się nieformalne spotkaniaz wiernymi, podczas pielgrzymek Papieża do Polski.,ZDOBYWASZ LITERKĘ:,U,T O T U S T U _ _ _ _ _ _ _ ,świętemu Józefowi,8/14,świętejFaustynie,Matce Bożej,Komu św. Jan Paweł II zawierzyłcałe swoje życie?,SPRÓBUJ JESZCZE RAZ,W książce "Dar i tajemnica" św. Jan Paweł II pisał: "Nabożeństwo do Matki Boskiej w postaci tradycyjnej wyniosłem z domu rodzinnego i z parafii wadowickiej. W kościele parafialnym pamiętam boczną kaplicę Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, do której rano przed lekcjami ciągnęli gimnazjaliści. Potem z kolei w godzinach popołudniowych, po zakończonych lekcjach, ten sam pochód uczniów szedł do kościoła na modlitwę". ,Jan Paweł II jest dla nas przykładem całkowitego zawierzenia siebieMaryi.,ZDOBYWASZ LITERKĘ:,U,T O T U S T U U _ _ _ _ _ _ ,Okno papieskiew Pałacu Arcybiskupów Krakowskich,9/14,SanktuariumBożego Miłosierdzia w Łagiewnikach,Plac św. Piotra,Gdzie św. Jan Paweł II zawierzył świat Miłosierdziu Bożemu?,SPRÓBUJ JESZCZE RAZ,Boże, Ojcze miłosierny,który objawiłeś swoją miłośćw Twoim Synu Jezusie Chrystusie,i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.Pochyl się nad nami grzesznymi,ulecz naszą słabość,przezwycięż wszelkie zło,pozwól wszystkim mieszkańcom ziemidoświadczyć Twojego miłosierdzia,aby w Tobie, trójjedyny Boże,zawsze odnajdywali źródło nadziei.Ojcze przedwieczny,dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,miej miłosierdzie dla nas i całego świata! Amen. ,Jan Paweł II zawierzył świat Miłosierdziu Bożemu 17 sierpnia 2002r.w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach,ZDOBYWASZ LITERKĘ:,S,T O T U S T U U S _ _ _ _ _ ,Barka,10/14,Jezus Siłą mą,Jaką piosenkę religijną lubił śpiewaćśw. Jan Paweł II ?,Abba Ojcze,SPRÓBUJ JESZCZE RAZ,W sierpniu 2002 roku, po zakończeniu mszy na krakowskich Błoniach, gdy zgromadzeni zaśpiewali "Barkę", papież jeszcze raz zwrócił się do wiernych i podkreślił, że właśnie ta pieśń prowadziła go "z Ojczyzny przed 23 laty": "Miałem ją w uszach, kiedy słyszałem wyrok konklawe, i z nią, z tą oazową pieśnią nie rozstawałem się przez te wszystkie laty. Była jakimś ukrytym tchnieniem Ojczyzny, była też przewodniczką na różnych drogach Kościoła i ona przyprowadzała mnie wielokrotnie tu - na krakowskie Błonia, pod Kopiec Kościuszki" - powiedział papież Jan Paweł II. "Dziękuję ci, pieśni oazowa" - dodał. ,"Barka" była ulubioną pieśnią oazową Jana Pawła II.,ZDOBYWASZ LITERKĘ:,M,T O T U S T U U S M _ _ _ _ ,ŻyczenianaDzień Dziecka,11/14,List do dzieciwRoku Rodziny,Jaki dokumentOjciec Święty napisał do dzieci?,List z okazji Światowego Dnia Pokoju,SPRÓBUJ JESZCZE RAZ,W centrum listu Jan Paweł II ukazuje Dzieciątko Jezus i Świętą Rodzinę. Zachęca dzieci do modlitwy w intencjach rodzin na całym świecie. Poświęca dużo miejsca Pierwszej Komunii Świętej, niedzielnej Mszy Świętej i katechezie. Papież porusza także bolesne problemy dzieci z różnych krajów świata.,Ojciec Święty Jan Paweł II napisał List do Dzieci 13 grudnia 1994 rokuna zakończenie trwającego wówczas Roku Rodziny.,ZDOBYWASZ LITERKĘ:,A,T O T U S T U U S M A _ _ _ ,2 kwietnia2005r.,12/14,2 kwietnia2002r.,Podaj datę śmierci Jana Pawła II.,2 kwietnia2008r.,SPRÓBUJ JESZCZE RAZ,"Pozwólcie mi iść do domu Ojca" ,Jan Paweł II po nagłym pogorszeniu się stanu zdrowia zmarł2 kwietnia 2005r. o godz. 21.37.,W dniu swojej śmierci Jan Paweł II zwrócił się do osób, obecnych przy jego łóżku z ostatnimi słowami: ,ZDOBYWASZ LITERKĘ:,R,T O T U S T U U S M A R _ _ ,1 maja2005r.,13/14,1 maja2011 r.,Podaj datę beatyfikacjiSługi BożegoJana Pawła II.,1 kwietnia2008r.,SPRÓBUJ JESZCZE RAZ,1 maja 2011r.w Święto Miłosierdzia Bożego,nastąpiła beatyfikacja Jana Pawła IIpodczas uroczystej Mszy Świętej na placu św. Piotra w Rzymie.,ZDOBYWASZ LITERKĘ:,I,T O T U S T U U S M A R I _ ,27 kwietnia2014r.,14/14,2kwietnia2015r.,Podaj datę kanonizacji bł. Jana Pawła II,2 kwietnia2008r.,SPRÓBUJ JESZCZE RAZ,Uroczystość miała miejsce 27 kwietnia 2014 r. w Watykanie na Placu Świętego Piotra,podczas której dwaj błogosławieni papieże – Jan XXIII oraz Jan Paweł II – zostali ogłoszeni świętymi Kościoła katolickiego.,ZDOBYWASZ LITERKĘ:,A,,TOTUS TUUS MARIA,HASŁO BRZMI :,Słowa te były dewizą papieża Jana Pawła II, kilkakrotnie powtórzoną w jego testamencie.Jest ono cytatem z"Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny"św. Ludwika Marii Grignion de Montfort.,Cały Twój Maryjo,"Totus Tuus" - pod takim hasłem będziemy obchodzić tegoroczny XX Dzień Papieski, który przypada na 11 października 2020 roku.,Brawo!Udało Ci się odgadnąć hasło!,