Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

ROZPOCZNIJ. QUIZ na XX Dzień PAPIESKI11 X 2020. START. POWODZENIA!. . Jest 14 pytań. Przy każdym pytaniu są trzy odpowiedzi - tylko jedna jest prawidłowa.Po wskazaniu każdej dobrej odpowiedzi zdobywasz jedną literkę.Z kolejnych literek ułożysz hasło, które jest rozwiązaniem quizu i iednocześnie hasłem tegorocznego Dnia Papieskiego.. ZASADY GRY. Wadowice. 1/14. Watykan. Kraków. Gdzie urodził się św. Jan Paweł II. SPRÓBUJ JESZCZE RAZ. Wadowiceto miasto w południowej Polsce,w województwie małopolskim.. ZDOBYWASZ LITERKĘ:. T. T _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 18 maja 1920r.. 2/14. 18 maja 1978r.. 18 maja 1947r. Kiedy urodził się Karol Wojtyła?. SPRÓBUJ JESZCZE RAZ. Karol Wojtyła urodził się we wtorek -18 maja 1920r.. ZDOBYWASZ LITERKĘ:. O. T O _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . Emilia i Karol. 3/14. Alicja i Wojciech. Emilia i Edmund. Podaj imiona rodziców Karola Wojtyły.. SPRÓBUJ JESZCZE RAZ. Emilia z domu Kaczorowska i Karol Wojtyłato rodzice Karola Wojtyły. ZDOBYWASZ LITERKĘ:. T. T O T _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 16 października 1978r.. 4/14. 2kwietnia2005r.. 18maja1920r.. Kiedy ksiądz kardynał Karol Wojtyłazostał wybrany papieżem?. SPRÓBUJ JESZCZE RAZ. Ksiądz kardynał Karol Wojtyła został wybrany papieżem16 października 1978r. jako 264. namiestnik Chrystusa na ziemi.. ZDOBYWASZ LITERKĘ:. U. T O T U _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 104w tym8 do Polski. 5/14. 104w tym20 do Polski. 204w tym8 do Polski. Podaj liczbę pielgrzymek papieskich,w tym ile do Polski.. SPRÓBUJ JESZCZE RAZ. Jan Paweł II w czasie swojego pontyfikatu odbył 104. pielgrzymki,w tym 8 do Polski. ZDOBYWASZ LITERKĘ:. S. T O T U S _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 1979r. Warszawa. 6/14. 1979r.Gniezno. 1997r.Kraków. Kiedy odbyła się pierwsza pielgrzymka do Polski i gdzie Jan Paweł II powiedział słowa :„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi.”. SPRÓBUJ JESZCZE RAZ. Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II odbyła się pod hasłem "Gaude Mater Polonia" (2.06-10.06.1979r.). To podczas tej podróży, na Placu Zwycięstwa w Warszawie, padły słynne słowa :"Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój!I odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!". ZDOBYWASZ LITERKĘ:. T. T O T U S T _ _ _ _ _ _ _ _ . Franciszkańska nr 3. 7/14. Watykańskanr 6. Wadowickanr 9. Na jakiej ulicy w Krakowie znajduje się „okno papieskie” ?. SPRÓBUJ JESZCZE RAZ. "Jakby się kto pytał - Franciszkańska 3" -adres, który podawał Ojciec Święty Jan Paweł II jako miejsce spotkań z młodzieżą.Na ulicy Franciszkańskiej 3 odbywały się nieformalne spotkaniaz wiernymi, podczas pielgrzymek Papieża do Polski.. ZDOBYWASZ LITERKĘ:. U. T O T U S T U _ _ _ _ _ _ _ . świętemu Józefowi. 8/14. świętejFaustynie. Matce Bożej. Komu św. Jan Paweł II zawierzyłcałe swoje życie?. SPRÓBUJ JESZCZE RAZ. W książce "Dar i tajemnica" św. Jan Paweł II pisał: "Nabożeństwo do Matki Boskiej w postaci tradycyjnej wyniosłem z domu rodzinnego i z parafii wadowickiej. W kościele parafialnym pamiętam boczną kaplicę Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, do której rano przed lekcjami ciągnęli gimnazjaliści. Potem z kolei w godzinach popołudniowych, po zakończonych lekcjach, ten sam pochód uczniów szedł do kościoła na modlitwę". . Jan Paweł II jest dla nas przykładem całkowitego zawierzenia siebieMaryi.. ZDOBYWASZ LITERKĘ:. U. T O T U S T U U _ _ _ _ _ _ . Okno papieskiew Pałacu Arcybiskupów Krakowskich. 9/14. SanktuariumBożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Plac św. Piotra. Gdzie św. Jan Paweł II zawierzył świat Miłosierdziu Bożemu?. SPRÓBUJ JESZCZE RAZ. Boże, Ojcze miłosierny,który objawiłeś swoją miłośćw Twoim Synu Jezusie Chrystusie,i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.Pochyl się nad nami grzesznymi,ulecz naszą słabość,przezwycięż wszelkie zło,pozwól wszystkim mieszkańcom ziemidoświadczyć Twojego miłosierdzia,aby w Tobie, trójjedyny Boże,zawsze odnajdywali źródło nadziei.Ojcze przedwieczny,dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,miej miłosierdzie dla nas i całego świata! Amen. . Jan Paweł II zawierzył świat Miłosierdziu Bożemu 17 sierpnia 2002r.w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach. ZDOBYWASZ LITERKĘ:. S. T O T U S T U U S _ _ _ _ _ . Barka. 10/14. Jezus Siłą mą. Jaką piosenkę religijną lubił śpiewaćśw. Jan Paweł II ?. Abba Ojcze. SPRÓBUJ JESZCZE RAZ. W sierpniu 2002 roku, po zakończeniu mszy na krakowskich Błoniach, gdy zgromadzeni zaśpiewali "Barkę", papież jeszcze raz zwrócił się do wiernych i podkreślił, że właśnie ta pieśń prowadziła go "z Ojczyzny przed 23 laty": "Miałem ją w uszach, kiedy słyszałem wyrok konklawe, i z nią, z tą oazową pieśnią nie rozstawałem się przez te wszystkie laty. Była jakimś ukrytym tchnieniem Ojczyzny, była też przewodniczką na różnych drogach Kościoła i ona przyprowadzała mnie wielokrotnie tu - na krakowskie Błonia, pod Kopiec Kościuszki" - powiedział papież Jan Paweł II. "Dziękuję ci, pieśni oazowa" - dodał. . "Barka" była ulubioną pieśnią oazową Jana Pawła II.. ZDOBYWASZ LITERKĘ:. M. T O T U S T U U S M _ _ _ _ . ŻyczenianaDzień Dziecka. 11/14. List do dzieciwRoku Rodziny. Jaki dokumentOjciec Święty napisał do dzieci?. List z okazji Światowego Dnia Pokoju. SPRÓBUJ JESZCZE RAZ. W centrum listu Jan Paweł II ukazuje Dzieciątko Jezus i Świętą Rodzinę. Zachęca dzieci do modlitwy w intencjach rodzin na całym świecie. Poświęca dużo miejsca Pierwszej Komunii Świętej, niedzielnej Mszy Świętej i katechezie. Papież porusza także bolesne problemy dzieci z różnych krajów świata.. Ojciec Święty Jan Paweł II napisał List do Dzieci 13 grudnia 1994 rokuna zakończenie trwającego wówczas Roku Rodziny.. ZDOBYWASZ LITERKĘ:. A. T O T U S T U U S M A _ _ _ . 2 kwietnia2005r.. 12/14. 2 kwietnia2002r.. Podaj datę śmierci Jana Pawła II.. 2 kwietnia2008r.. SPRÓBUJ JESZCZE RAZ. "Pozwólcie mi iść do domu Ojca" . Jan Paweł II po nagłym pogorszeniu się stanu zdrowia zmarł2 kwietnia 2005r. o godz. 21.37.. W dniu swojej śmierci Jan Paweł II zwrócił się do osób, obecnych przy jego łóżku z ostatnimi słowami: . ZDOBYWASZ LITERKĘ:. R. T O T U S T U U S M A R _ _ . 1 maja2005r.. 13/14. 1 maja2011 r.. Podaj datę beatyfikacjiSługi BożegoJana Pawła II.. 1 kwietnia2008r.. SPRÓBUJ JESZCZE RAZ. 1 maja 2011r.w Święto Miłosierdzia Bożego,nastąpiła beatyfikacja Jana Pawła IIpodczas uroczystej Mszy Świętej na placu św. Piotra w Rzymie.. ZDOBYWASZ LITERKĘ:. I. T O T U S T U U S M A R I _ . 27 kwietnia2014r.. 14/14. 2kwietnia2015r.. Podaj datę kanonizacji bł. Jana Pawła II. 2 kwietnia2008r.. SPRÓBUJ JESZCZE RAZ. Uroczystość miała miejsce 27 kwietnia 2014 r. w Watykanie na Placu Świętego Piotra,podczas której dwaj błogosławieni papieże – Jan XXIII oraz Jan Paweł II – zostali ogłoszeni świętymi Kościoła katolickiego.. ZDOBYWASZ LITERKĘ:. A. . TOTUS TUUS MARIA. HASŁO BRZMI :. Słowa te były dewizą papieża Jana Pawła II, kilkakrotnie powtórzoną w jego testamencie.Jest ono cytatem z"Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny"św. Ludwika Marii Grignion de Montfort.. Cały Twój Maryjo. "Totus Tuus" - pod takim hasłem będziemy obchodzić tegoroczny XX Dzień Papieski, który przypada na 11 października 2020 roku.. Brawo!Udało Ci się odgadnąć hasło!.