Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Protocolo de adaptación ao contexto da covid-19

aforo máximo

usar os dispensadores de xel hidroalcohólico á entrada e saída

uso de máscaras

utilizar os postos habilitados

devolver os préstamos na caixa CORENTENA

manipular só os recursos necesarios e logo desinfectar

1

2

3

4

5

6

Deixa o libro que queres devolver na caixa da corentena, onde permanecerá un mínimo de 4 horas para o seguinte préstamo. Os DVD, CD, permanecerán 3 días de corentena.

Utiliza o teu material e ao rematar hixeniza a mesa e a cadeira usada.

Botar xel hidroalcohólico nas mans á entrada e saída da Biblioteca.

O uso de máscaras será obrigatorio para o profesorado e alumnado.Cando busques os libros nos andeis mantén a distancia de seguridade.

O máximo número de persoas na biblioteca será de 10.

Só podemos sentarnos nos postos sinalados para manter a distancia de seguridade.