Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Katecheza 9Temat: Biblioteka nad bibliotekami

Psalm 119, 105Twoje słowo jest lampą dla moich krokówiświatłem na mojej ścieżce.

MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE KATECHEZYDuchu Święty, dopomóż mi,aby słowo Boże prowadziło mnie w życiu.Duchu Święty, obiecany nam Przypominaj to, co mówi Pan.Z Tobą Słowo Boże żywe staje się. W moim życiu, Duchu, prowadź mnie.

ZADANIA1. Zilustruj cytat z Pisma Świętego (Psalm 119, 105).2. Wybierz jedno z określeń Pisma Świętego i powiedz, jak je rozumiesz. Odpowiedź uzasadnij. Skorzystaj z tekstów tej katechezy.• Biblioteka nad bibliotekami• List od Boga• Stare (Pierwsze) i Nowe Przymierze• Słowo Boże• Księga Święta3. Przeczytaj tekst „Rozdziały i wersety”. Korzystając z ramki na okładce podręcznika, uzupełnij tabelkę.(Mk 3, 3-20)Ewangelia według św. Jana: rozdział 8, werset 12 i następneRz 8, 1-2. 14Dzieje Apostolskie: rozdział 2 i 3Rdz 1, 2aJak sądzisz, który z tych fragmentów jest najkrótszy?