Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

(SARS-COV-2) Koronabirus Ikastetxeko Protokoloa: Ikasleentzat informazioa

AURKIBIDEA

Higiene-neurriak

3

Planaren hedapena

5

Sarrera

Antolaketa-neurriak

Segurtasun-neurriak

1

2

4

Sarrera /Introducción

Protokolo hau neurriak hartzeko prestatu da, ikasleak, irakasleak eta gainerako langileak Andra Mari LHII LHIKn eguneroko errutinan ez kutsatzeko SARS-COV-2rekin, ahal den neurrian.Krisi-taldeak egin du, Lanbide Heziketako Sailburuordetzaren jarraibideen arabera eta Eusko Jaurlaritzako Prebentzio Zerbitzuak emandako informazioari jarraituz.


Protokolo hau funtzionamendu normalaren ordezko jarraibideak dira, gure funtzioak betetzen jarraitzeko aukera ematen digutenak.


Protokolo hori dokumentu "bizia" izango da, eta, beharrezkoa bada, aldatu egin daiteke, aurkituko ditugun egoeren arabera.


Este protocolo ha sido elaborado para tomar medidas con el objetivo de evitar en la medida de lo posible los contagios por SARS-COV-2 a la hora de incorporarse el alumnado, profesorado y demás personal a su rutina diaria en el CIFP ANDRA MARI LHII.,


Lo ha elaborado el Equipo de Crisis conformado según instrucciones de Viceconsejería de FP y siguiendo la información proporcionada por el Servicio de Prevención del Gobierno Vasco.

Este protocolo consiste en instrucciones alternativas al funcionamiento normal que puedan permitirnos seguir cumpliendo con nuestras funciones.


Este protocolo será un documento “vivo” que puede ser modificado, si es necesario, en función de las situaciones en las que nos vayamos a encontrar.


Orokorreko antolaketa-neurriak

01

Ikasgeletan/tailerretan sartzean eta irtetean: erabilitako materiala eta espazioa garbitu.

02

Eskuak xaboiaz edo gel hidroalkoholikoarekin garbitu.

Sarreran gel egongo da.

Sudurra eta ahoa estalita maskara ondo jarrita eramatea gomendatzen da.

+info

+info

03

Eztul edo doministiku egitean, ahoa eta sudurra ukondoa tolestuta estali behar dira.

Sarreran gel egongo da.

04

Bilera-geletan, ikasgeletan, atseden-guneetan (adibidez, OpenGune), baldin eta pertsona gehiago badaude..

Lan-eremuetara, ikasgeletara eta tailerretara sartzean eta handik irtetean, ikasleek eta irakasleek nahitaez garbitu eta desinfektatu behar dute erabilitako materiala, bai eta materiala aurkitu den espazioa edo lanpostua ere. Irakasleak manipulatuko du desinfekzio-materiala, eta ikasleak arduratuko dira mahaiak, lanpostua eta erabilitako tresnak paperez pasatzeaz.


Gela eta tailerretan mahaiak ahalik eta paper eta bestelako objekturik gabe mantenduko dira, garbiketa errazteko.

Orokorreko antolaketa-neurriak

05

Ateak eta leihoak irekita, edo egurastu noizbehinka.

+info

Komunetan, eskuak garbitu sartu eta irtetean.

06

Idazkaritzan txanda eta distantzia gorde.

07

Gela eta tailerretako ateak zabalik egongo dira espazio horietan eskolak ematen ari diren bitartean, baita leihoak ere. Ezin badira ateak eta leihoak irekita eduki, 20 minuturo espazioa 5 minutuz aireztatuko da. Eskola amaitutakoan, irakasleek giltzaz itxiko dituzte leihoak eta ateak.

HIGIENE NEURRIAK

Sarreretan/irteeretan, gel-pote desinfektatzaile bat egongo da.

Pedala hainbat espaziotan irekitzen duten paperontziak.

Gela/tailer bakoitza: gela, gainazalen garbitzailea, paper industriala.

Ahal dela, inprimatutako materiala saihestu.

Eskola-orduetan garbiketa-zerbitzua indartzea.

Espazioak aireztatzea.

Norberaren higienea zorroztea.

Fotokopietarako sarbidea mugatua izango da.

Lanpostuak garbitu ikasgeletan/tailerretan sartzean eta irtetean.

Nagusi ez den eskua erabili ateak irekitzeko.

Eskaileretan eskudelik ez erabiltzea.

Paperontzietan paperezko zapiak botatzea.

+info

+info

Fotokopiagailuak ezin izango dituzte irakasleek erabili, eta ezingo dira sartu atezaindegira fotokopiak egiteko. Fotokopiak atezainak bakarrik egingo ditu, eta soilik atsedenaldi luzeko aldietan (11: 00etatik 12: 30era). Atezainek fotokopiak eskuratzeko jarraibideak adieraziko dituzte.

Lan-eremuetara, ikasgeletara eta tailerretara sartzean eta handik irtetean, ikasleek eta irakasleek nahitaez garbitu eta desinfektatu behar dute erabilitako materiala, bai eta materiala aurkitu den espazioa edo lanpostua ere. Irakasleak manipulatuko du desinfekzio-materiala, eta ikasleak arduratuko dira mahaiak, lanpostua eta erabilitako tresnak paperez pasatzeaz.


Gela eta tailerretan mahaiak ahalik eta paper eta bestelako objekturik gabe mantenduko dira, garbiketa errazteko.

Osasunerako segurtasun-neurriak

01

Maskara jantzita eramatea eskola-esparruan dagoen bitartean gomendatzen da.

02

COVID-19arekin bateragarriak diren sintomak agertzen direnean, edo COVID-19 proba batean positiboak direnean, ez da beharrezkoa izango isolamendu zorrotza egitea, baina ez da zentrora joango sintoma akutuak dituzten bitartean.

Etxean sintomarik baduzu, ez joan zentrora. Deitu idazkaritzara abisatzeko.

Sintomak dituzten adingabekoentzat jarraibideak:

  1. Guardiako langileak joango dira maskara jantzita.
  2. Beste maskara bat eramango du kaltetutako pertsonarentzat, hark ez balu.
  3. Zuzendaritzari eta laneko arriskuen prebentzioari jakinaraziko die.
  4. Familiari jakinaraziko zaio.

Eskerrik asko!

Babes gaitezen!!!

Este protocolo será un documento “vivo” que puede ser modificado, si es necesario, en función de las situaciones en las que nos vayamos a encontrar. Estará en la intranet y en la página web.

Protokolo hori dokumentu "bizia" izango da, eta, beharrezkoa bada, aldatu egin daiteke, aurkituko ditugun egoeren arabera. Gure intranetean eta webgunean egongo da.

fpandramari.eus