Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Croeso | Welcome

YsgolMorganLlwyd

DEWCH I MEWN!COME IN!

Croeso | Welcome

YsgolMorganLlwyd

DEWCH I MEWN!ENTER!

CROESO ! | WELCOME !

Croeso i Noson Agored Ysgol Morgan Llwyd!Rydyn ni'n gobeithio y gwnewch chi fwynhau eich ymweliad!Welcome to Ysgol Morgan Llwyd's Open Evening!!We hope you enjoy your visit!

Ysgol Morgan Llwyd

Croeso!Welcome!

AdrannauDepartments

CampwsCampus

Gofal bugeiliolPastoral Care

TrochiImmersion

PROSBECTWSPROSPECTUS

CROESO GAN Y BRIFATHRAWESWELCOME FROM THE HEADTEACHER

PECYN CROESO BLWYDDYN 7YEAR 7 WELCOME PACK

Y DIRPRWY BENNAETHTHE DEPUTY HEADTEACHER

CYSTADLEUAETH!COMPETITION!

Y PRIF FACHGENHEAD BOY

Y BRIF FERCHHEAD GIRL

Gofal Bugeiliol | Pastoral Care

PENNAETH BLWYDDYN 7 | HEAD OF YEAR 7

YR HWB BUGEILIOL | THE PASTORAL HUB

Gwybodaeth | Information

Ffilm | Film

Y Cwrs Trochi | The Welsh Immersion Course

Y CAMPWSTHE CAMPUS

Ffilm | Film

Cymraeg

English

SaesnegEnglishAthrawon | Teachers

GwyddoniaethScienceAthrawon Gwyddoniaeth | Science Teachers

Bienvenue! | Bienvenidos! | Croeso! | Welcome!Athrawon Ffrangeg a Sbaeneg | French & Spanish Teachers

Technoleg GwybodaethInformation Technology

Dyniaethau(Addysg Grefyddol, Daearyddiaeth a Hanes)Humanities(Religion, Geography & History)Athrawon Hanes | History TeachersAddysg Grefyddol | Daearyddiaeth

Mathemateg | Maths

Y Neuadd ChwaraeonThe Sports HallY Gampfa | The Gym

Bloc y 6ed Dosbarth | 6th Form BuildingYstafell Waith | Work SpaceYstafelloedd dosbarth o'r radd flaenafState of the art classroomsLle i gymdeithasuSocial space

Y Theatr | The TheatreY Stiwdio DdramaThe Drama Studio

Y FfreuturThe Canteen

Y Brif Fynedfa | Main EntranceY Dderbynfa | Reception

Y Cylch Canol

Y Llyfrgell | The Library

CamauAnghenion Addysg YchwanegolAdditional Educational Needs

CymraegWelshAthrawon Cymraeg | Welsh Teachers

Dylunio a ThechnolegDesign and TechnologyStaff yr Adran | Members of staffCelf | ArtCoginio | CookeryGweithdy | Workshop

CerddoriaethMusic

Mrs Blackwell - Pennaeth Cynorthwyol - Croeso i'r Hwb BugeiliolMrs Blackwell - Assistant Headteacher - Welcome to the Pastoral HubYr Hwb: Yma i'ch helpu! | The Hub: Here to help!

Cae Pob Tywydd | All Weather Pitch

Cliciwch ar y lluniauam wybodaeth am Adrannau yr ysgol!Click on the images for information about different departments!

ADRANNAU |DEPARTMENTS

Mathemateg | Maths

Cymraeg

English

GwybodaethInformation

Gwyddoniaeth | Science

Gwybodaeth | Information

Ffilm Gymraeg

English film

TROWCH Y TAFLUNYDD YMLAEN!TURN THE PROJECTOR ON!

Dewiswch iaith!Choose a language!

CymraegWelsh

SaesnegEnglish

Ieithoedd ModernModern Languages

IEITHOEDD | LANGUAGES

Cymraeg | Welsh

Cwis | Quiz

Saesneg | English

Northern Lights

Harry Potter and the Goblet of Fire

The Lion, The Witch and The Wardrobe

Of Mice and Men

The Great Gatsby

Hamlet

Great Expectations

The Big Sleep

Oliver Twist

Jayne Eyre

Charlie and the Chocolate Factory

Alice's Adventures in Wonderland

Ieithoedd Modern | Modern Languages

Gwybodaeth | Information

bonjour! | buenos dias! (Cymraeg)

Jeu | Juego | GÊm | Game

BONJOUR! | BUENOS DIAS! (ENGLISH)

Daearyddiaeth | Geography

Gwybodaeth | Information

Fersiwn Gymraeg

English version

Cerdd | Music

Hanes | History

Gwybodaeth | Information

Fersiwn Gymraeg

English version

Dylunio a Thechnoleg | Design & Technology

Gwybodaeth | Information

Fersiwn Gymraeg

English version

Celf | Art

Cymraeg

English

Addysg Grefyddol | Religious Education

Gwybodaeth | Information

Fersiwn Gymraeg

English version

Drama

Gwybodaeth | Information

Ffilm | Film

450

630

150

205

915

AddysgGorfforol

PhysicalEducation

Cymerwch yr agoriad i agor y Neuadd Chwaraeon!Take the key to open the Sports Hall!

Addysg Gorfforol | Physical Education

Gwybodaeth | Information

Joe Wicks...?!

CROESO I CAMAU! | WELCOME TO CAMAU (STEPS)!

Cymraeg

English

Canolfan Cefnogi Dysgu | Learning Support Centre

CYWIR | CORRECT!!

Ewch i'r Adran Fathemateg! | Now go to the Maths Department!

TROWCH YR UWCHDAFLUNYDD YMLAEN!

Mathemateg | Maths

Beth ydy'r ateb cywir?!What is the correct answer?!

1000 + 1000 = ????

*

**

**

***

PRESS OK

*

**

***

***

***

PRESS OK

ERROR