Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

FORMA PART DEL CANVI!!

Què volem!

OBJECTIUS

1

ELS OBJECTIUS 2020-2021

Per a què el programa

crear contextos de reflexió, debat i concreció de línies de treball per construir una FP moderna en xarxa

Fer diagnòstic i propostes de formació avançada del professorat

Identificar equipaments idonis: reals i simulats

Identificar equipaments idonis i innovadors: reals i simulats

difondre propostes didàctiques intra i intercentres

Posem la primera pedra

L'ESTRUCTURA

2

L'ESTRUCTURA

Les peces necessaries per portara terme el programa

NIVELL 1

NIVELL 2

RESPONSABLES DEL PROGAMA

COORDINADOR/A CENTRES EDUCATIUS A

COORDINADOR DEL SECTOR PROFESSIONAL

Coordinador de xarxa de família professional A

Coordinador de xarxa de família professional B

24 famílies professionalsagrupades en...SECTORS PROFESSIONALS

CENTRES EDUCATIUSFAMÍLIA B

J. Parpal

S. Guirado

Tècnic/a d'ordenació (suport)

Docent Responsable

Cap de departament/seminari

Docent Coordinador/a

NIVELL 3

COORDINACIÓ NIVELL 1

COORDINADOR/ADE FAMÍLIA

CAP DE DEPARTAMENT

CAP DE DEPARTAMENT

CAP DE DEPARTAMENT

CAP DE DEPARTAMENT

CAP DE DEPARTAMENT

CAP DE DEPARTAMENT

CAP DE DEPARTAMENT

CAP DE DEPARTAMENT

CAP DE DEPARTAMENT

RESPONSABILITATS

Jornada tècnica de família professional. Qcampus

Retiment de comptes

3 reunions de xarxa durant el curs

Jornades inauguració i cloenda

COORDINACIÓ NIVELL 2

COORDINADOR/ADE SECTOR

COORDINADOR/A FAMÍLIA PROFESSIONAL

RESPONSABILITATS

Jornada tècnica de família professional. Qcampus. Preparació

Retiment de comptes.

3 reunions de coordinació durant el curs

Jornades inauguració i cloenda.

COORDINADOR/A FAMÍLIA PROFESSIONAL

COORDINADOR/A FAMÍLIA PROFESSIONAL

COORDINADOR/A FAMÍLIA PROFESSIONAL

COORDINADOR/A FAMÍLIA PROFESSIONAL

Elaboració pla família professional

3 reunions de xarxa durant el curs

COORDINACIÓ NIVELL 2

COORDINADOR/ADE SECTOR

COORDINADOR/A FAMÍLIA PROFESSIONAL

RESPONSABILITATS

Jornada tècnica de família professional. Qcampus. Preparació

Retiment de comptes.

3 reunions de coordinació durant el curs

Jornades inauguració i cloenda.

COORDINADOR/A FAMÍLIA PROFESSIONAL

COORDINADOR/A FAMÍLIA PROFESSIONAL

COORDINADOR/A FAMÍLIA PROFESSIONAL

COORDINADOR/A FAMÍLIA PROFESSIONAL

Elaboració pla família professional

3 reunions de xarxa durant el curs

COORDINACIÓ NIVELL 3

RESPONSABLES DE PROGRAMA

CAP SERVEI ORDENACIÓFPI

CAP SERVEIPQIP

CAP SERVEI PROGRAMES I PROJECTES FEP

TECNIC/A D'ordenació

COORDINADORS/essectors PROFESSIONALs

COORDINACIÓ NIVELL 3

RESPONSABLES DE PROGRAMA

CAP SERVEI ORDENACIÓFPI

CAP SERVEIPQIP

CAP SERVEI PROGRAMES I PROJECTES FEP

TECNIC/A D'ordenació

COORDINADORS/essectors PROFESSIONALs

COORDINACIÓ NIVELL 4

CAP SERVEI PROGRAMES I PROJECTES FEP

SUB-DIRECTOR/A GRAL. ORDENACIÓ FPIERE

CAP SERVEIPQIP

CAP SERVEI ORDENACIÓ FPI

SUB-DIRECTOR/A GRALPROGRAMES I PROJECTES

RESPONSABLESDEL PROGRAMA/Unitat

Instal·lació i manteniment

INDUSTRIAL

Fabricació mecànica

Electricitat i electrònica

Persones

38centres

40centres

18centres

13centres

Química

digital

sostenibilitat

Imatge i so

Hoteleria i turisme

Comerç i màrqueting

SECTORS, FAMÍLIES i PARTICIPANTS (2020-2021)

Fusta, moble i suro

Transport i manteniment de vehicles

Serveis socioculturals i a la comunitat

Sanitat

Administració i gestió

Informàtica i comunicacions

Indústries alimentàries

Som persones!

L'EQUIP HUMÀ

3

SARA GUIRADO

COORDINADOR jmparpal@gencat.cat

JOSEP PARPAL

SOM UN EQUIP!

RESPONSABLES DEL PROGRAMA

COORDINADORAsguiradoc@gencat.cat

ALBERTCASTILLO

SECTOR INDUSTRIAL jbondia2@xtec.cat

JUAN CARLOSBONDIA

SOM UN EQUIP!

COORDINADORS DE SECTOR 2020-2021

BONIGARCIA

JUDITHDOMINGO

SECTOR PERSONES bgarci25@xtec.cat

SECTOR DIGITAL jdomin6@xtec.cat

SECTOR SOSTENIBILITAT acastill@xtec.cat

Instal·lació imanteniment igarci74@xtec.cat

OscarMates

SOM UN EQUIP!

COORDINADORS DE FAMÍLIA PROFESSIONAL 2021- 2021

JudithDomingo

Administració igestiójdomin6@xtec.cat

Juan CarlosBondia

XavierBastante

IsaiGarcia

RogerUbia

AlbertCastillo

JosefaOms

Electricitat i electrònica omates@xtec.cat

Fusta, moble isuro fbastant@xtec.cat

Fabricaciómecànica jbondia2@xtec.cat

Transport imanteniment v. rubia@xtec.cat

Indústriesalimentàries acastill@xtec.cat

Quimica joms2@xtec.cat

MarcRozas

Maria del marBellver

IvanRicart

CarmenYeste

BoniGarcia

Maria CarmeRuiz

Comerç imàrquetingmrozas2@xtec.cat

Imatge i sombellver@xtec.cat

Informàtica icomunicacionsiricart@xtec.cat

Hoteleria iturismecyeste@xtec.cat

Sanitatbgarci25@xtec.cat

Serveis socioculturalsi a la comunitatmruiz235@xtec.cat

LA UNIÓ FA LA FORÇA!

CONNECTA AMB NOSALTRES

4

SEGUEIX-NOS!

https://projectes.xtec.cat/impulsfp/futurafp/

futurafp@xtec.cat

@futura_fp

@impulsfp

https://www.youtube.com/channel/UC9I6IGRBkhhCWaVEkE4QwCw/featured

@impulsfp

@futura_fp

https://projectes.xtec.cat/impulsfp/