Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

FITNESS

Generic Content

CARNIVAL WITH GENIALLY

Generic Content

SHRM ANNUAL CONFERENCE

Generic Content

HOW-TO GUIDE TO OPINION ESSAY

Generic Content

Transcript

Dossier informatiuInici de curs 2020/21,www.jverdaguer.cat,Professorat,Equip directiu,Mesures COVID,Assistència.,Accidents i malalties,Entrades i sortides,Vestuari,Medicaments,Relació família-escola,AFA (Associació Famílies Alumnes),Acollida, menjador escolar i extraescolars,Calendari escolar,www.jverdaguer.cat,Equip Directiu,Director: Francesc MorillaCap d'estudis: Montse PérezSecretària: Marta Prats,Professorat,Educació InfantilI3: Anna BonetI4: Betania Uriol i Natàlia Tauste,I5: Marian ArtigotSuports i especialista: Teresa Riera i Jenifer ValenciaVetlladora: Mari Ruiz,Educació Primària1r: Marta Molero2n: MªJesús Sánchez3r: Óscar Murillo4t: Gloria Ruiz / Cristina Castillo5è: Carmen Navarro6è: Martina Mairgünther,Ed.Especial: Montse Pérez Llengua Estrangera: Anna RodergasEd.Física: Marta Ramos Ed.Musical: Clara FernándezAtenció diversitat: Marta Prats, Cristina Castillo, Clara Fernández.,Administrativa: Margot PlazaConserge: Francisco Garrandés,www.jverdaguer.cat,Entrades,Educació Infantil i primer,Al matí de 9h a 9:20hA la tarda de 15h a 15:10h,Sortides,Entren per la porta principal,Educació Primària: 2n, 3r, 4t, 5è i 6è,Al matí de 8:55h a 9:15hA la tarda de 14:55h a 15:05h,Entren per la pista esportiva,Educació Infantil ,Al matí a les 12:20hA la tarda a les 16:20h,Educació Primària: 1r, 2n, ,Al matí a les 12:25hA la tarda a les 16:25h,Surten per la pista esportiva,Educació Primària: 3r, 4t, 5è i 6è,Al matí a les 12:30hA la tarda a les 16:30h,Surten per la pista esportiva,Només un familiar podrà acompanyar-los fins l’aula respectant la distància de seguretat.,Només un familiar recollirà a l'infant a la porta de la classe respectant la distància de seguretat.,www.jverdaguer.cat,Mesures COVID,L’ús de la mascareta és obligatòri per a tothom a les entrades i sortides de l’escola.,Aquest any i de manera excepcional, hem de seguir el Pla de Reobertura que es va elaborar a partir de les mesures establertes pel Departament d'Educació i de Salut ,L'alumne no podrà assistir al centre quan es donin els símptomes,Els alumnes vindran amb la temperatura presa de casaTot i així, també la prendrem a tots quan estiguin a la seva aula,L'ús de la mascareta serà obligatòria a tot el centre a partir dels 6 anys fins a nova ordre.Els alumnes d'Educació Infantil són els únics que no tenen l'obligació de portar-la dins l'aula.,L’escola disposa d’aparells de desinfecció de llum ultraviolada que garanteixen la neteja de la càrrega vírica dins de l’aula.,www.jverdaguer.cat,Assistència a l'escola,L’assistència a l’escola és obligatòria. ,Qualsevol falta s’ha de justificar.,L'absència a l'Escola es comunicarà per email.,la Direcció iniciarà els tràmits legals establerts pel Departament d’Ensenyament.,En cas d’irregularitats d’assistència d’un alumne,El tutor ho comunicarà a la direcció del centre,En cas de reiteració,email de la direcció,email de la tutora o tutor,CALENDARI ESCOLAR,www.jverdaguer.cat,AFA(Associació Famílies Alumnes),Presidenta : Juani Cívico,Mitjançant la cartellera i la web/plataforma del centre s’informarà de les diferents activitats que organitzen (xerrades, assemblees,…). ,L’AFA gestiona,jverdaguer.ampa@gmail.com,Materials dels alumnes,Menjador escolar,Activitats extraescolars,www.jverdaguer.cat,Relació família-escola,Les famílies compartiran amb l’escola l’educació dels seus fills mantenint regularment contacte amb el tutor/a de classe o establint comunicacions per l’aplicació de centre i via correu electrònic. ,Si cal donar un avís, es farà per escrit amb una notificació (e-mail o Bynapp) . ,En aquelles situacions en què la demanda o els suggeriments dels pares i les mares sobrepassin l’àmbit de la classe, es podran adreçar al Director del centre o, si s’escau, als seus representants al Consell Escolar.,Aplicació de comunicació amb less famílies,www.jverdaguer.cat,Vestuari,Per portar a terme correctament l’àrea d’educació física i la psicomotricitat, els alumnes han de portar ,Es pot adquirir a la botiga ‘Esports Minerva’ (Gestiona l’AMPA). ,Xandall i samarreta de l'escola,La roba que els nens/es d’educació infantil i cicle inicial (1r i 2n) porten a l'escola ha d'estar marcada amb el nom. Jerseis, abrics i bates han de dur veta llarga per poder-los deixar al penjador.,El dia que facin educació física, hauran de portar el xandall i samarreta de l’escola.,Els alumnes portaran calçat amb velcro, per tal de facilitar la seva autonomia.,Psicomotricitat: els alumnes d’i4 i d’i5 portaran unes sabatilles “xineses” dins d'una bossa de roba marcada amb el nom. ,Educació Primària:,Educació física: els alumnes han de portar un necesser amb pinta, sabó, mascareta de recanvi, tovallola i unes sabatilles “xineses” dins d’una bossa (necesser). ,Si un nen no pot fer E.F., cal que porti un justificant dels pares (es pot justificar mitjançant e-mail).,Àrea de plàstica: els alumnes han de portar una bata o samarreta vella amb el nom i una tireta per poder-la penjar.,www.jverdaguer.cat,Accidents i malalties 'no COVID',Comunicarem a l'Escola,Fem ioga des d'infantil,Si algun infant té alguna malaltia contagiosa,Quan un alumne no pugui venir a l'escola per malaltia o qualsevol altra causa, ,És important comunicar al tutor de la classe si s'han trobat polls, per tal de poder informar a la resta de famílies i fer els tractaments col·lectius necessaris.,Realitzar la primera cura i notificar el cas a la família perquè acompanyin a l'infant al CAP.,En cas d’extrema gravetat,Un responsable de l’escola acompanyarà l’alumne dins de l’ambulància al CAP i, des de l’escola, es localitzarà a la família. , En cas d'accident dins d'horari lectiu, el procediment a seguir és:,www.jverdaguer.cat,Medicaments,Fem ioga des d'infantil,Administrativa: Margot PlazaConserge: Francisco Garrandés,No s’administrarà cap tipus de medicaments als alumnes. ,En aquest cas i per poder administrar medicació als alumnes cal que:,Només s'administraran medicaments quan sigui del tot imprescindible. ,La mare/pare o tutor/a legal aporti ,Un escrit on es demani i s’autoritzi al personal del centre educatiu que administri al fill o filla la medicació prescrita, sempre que sigui imprescindible la seva administració en horari lectiu.,Una recepta o informe del metge o metgessa on consti el nom de l’alumne/a, la pauta i el nom del medicament que ha de prendre,.La present normativa afecta tant al professorat com al personal del centre (monitors/es de menjador, extraescolars...),www.jverdaguer.cat,Acollida, menjador, extraescolars,Fem ioga des d'infantil,Administrativa: Margot PlazaConserge: Francisco Garrandés,Acollida,Donada la situació COVID, hi haurà dos torns en els quals la monitora, sortirà a la porta de l'escola a recollir als infants,Coordinadora d’extraescolars: Mari; Telèfon d’atenció d’extraescolars: 659052598,1r torn acollida: 8h ,2n torn acollida: 8.30h ,Donada la situació COVID, fora d'aquestes franges horàries, no es podrà accedir al recinte escolar,Menjador,Extraescolars,Coordinadora d'acollida i de menjador escolar: Vanesa; Telèfon d’atenció de menjador escolar: 697158673,Acollida i menjador comencen el dia 14 de setembre ,www.jverdaguer.cat,ANNEXES,Fem ioga des d'infantil,Administrativa: Margot PlazaConserge: Francisco Garrandés,Declaració responsable Ed.Infantil,Declaració responsable Ed.Primària,Síntomes COVID,Salut i Escola,www.jverdaguer.cat