Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Dossier informatiuInici de curs 2020/21

www.jverdaguer.cat

Professorat

Equip directiu

Mesures COVID

Assistència.

Accidents i malalties

Entrades i sortides

Vestuari

Medicaments

Relació família-escola

AFA (Associació Famílies Alumnes)

Acollida, menjador escolar i extraescolars

Calendari escolar

Descarrega'l

www.jverdaguer.cat

Director: Francesc MorillaCap d'estudis: Montse PérezSecretària: Marta Prats

Equip Directiu

Professorat

Educació InfantilI3: Anna BonetI4: Betania Uriol i Natàlia Tauste,I5: Marian ArtigotSuports i especialista: Teresa Riera i Jenifer ValenciaVetlladora: Mari Ruiz

Educació Primària1r: Marta Molero2n: MªJesús Sánchez3r: Óscar Murillo4t: Gloria Ruiz / Cristina Castillo5è: Carmen Navarro6è: Martina Mairgünther

Ed.Especial: Montse Pérez Llengua Estrangera: Anna RodergasEd.Física: Marta Ramos Ed.Musical: Clara FernándezAtenció diversitat: Marta Prats, Cristina Castillo, Clara Fernández.

Administrativa: Margot PlazaConserge: Francisco Garrandés

www.jverdaguer.cat

Educació Infantil i primer

Entrades

Al matí de 9h a 9:20hA la tarda de 15h a 15:10h

Sortides

Entren per la porta principal

Educació Primària: 2n, 3r, 4t, 5è i 6è

Al matí de 8:55h a 9:15hA la tarda de 14:55h a 15:05h

Entren per la pista esportiva

Educació Infantil

Al matí a les 12:20hA la tarda a les 16:20h

Educació Primària: 1r, 2n,

Al matí a les 12:25hA la tarda a les 16:25h

Surten per la pista esportiva

Educació Primària: 3r, 4t, 5è i 6è

Al matí a les 12:30hA la tarda a les 16:30h

Surten per la pista esportiva

Només un familiar podrà acompanyar-los fins l’aula respectant la distància de seguretat.

Només un familiar recollirà a l'infant a la porta de la classe respectant la distància de seguretat.

www.jverdaguer.cat

Mesures COVID

L’ús de la mascareta és obligatòri per a tothom a les entrades i sortides de l’escola.

Aquest any i de manera excepcional, hem de seguir el Pla de Reobertura que es va elaborar a partir de les mesures establertes pel Departament d'Educació i de Salut

L'alumne no podrà assistir al centre quan es donin els símptomes

Els alumnes vindran amb la temperatura presa de casaTot i així, també la prendrem a tots quan estiguin a la seva aula

L'ús de la mascareta serà obligatòria a tot el centre a partir dels 6 anys fins a nova ordre.Els alumnes d'Educació Infantil són els únics que no tenen l'obligació de portar-la dins l'aula.

L’escola disposa d’aparells de desinfecció de llum ultraviolada que garanteixen la neteja de la càrrega vírica dins de l’aula.

www.jverdaguer.cat

Assistència a l'escola

L’assistència a l’escola és obligatòria.

Qualsevol falta s’ha de justificar.

L'absència a l'Escola es comunicarà per email.

la Direcció iniciarà els tràmits legals establerts pel Departament d’Ensenyament.

En cas d’irregularitats d’assistència d’un alumne

El tutor ho comunicarà a la direcció del centre

En cas de reiteració

email de la direcció

email de la tutora o tutor

CALENDARI ESCOLAR

www.jverdaguer.cat

Presidenta : Juani Cívico

AFA(Associació Famílies Alumnes)

Mitjançant la cartellera i la web/plataforma del centre s’informarà de les diferents activitats que organitzen (xerrades, assemblees,…).

L’AFA gestiona

jverdaguer.ampa@gmail.com

Materials dels alumnes

Menjador escolar

Activitats extraescolars

www.jverdaguer.cat

Relació família-escola

Les famílies compartiran amb l’escola l’educació dels seus fills mantenint regularment contacte amb el tutor/a de classe o establint comunicacions per l’aplicació de centre i via correu electrònic.

Si cal donar un avís, es farà per escrit amb una notificació (e-mail o Bynapp) .

En aquelles situacions en què la demanda o els suggeriments dels pares i les mares sobrepassin l’àmbit de la classe, es podran adreçar al Director del centre o, si s’escau, als seus representants al Consell Escolar.

Aplicació de comunicació amb less famílies

www.jverdaguer.cat

Vestuari

Per portar a terme correctament l’àrea d’educació física i la psicomotricitat, els alumnes han de portar

Es pot adquirir a la botiga ‘Esports Minerva’ (Gestiona l’AMPA).

Xandall i samarreta de l'escola

La roba que els nens/es d’educació infantil i cicle inicial (1r i 2n) porten a l'escola ha d'estar marcada amb el nom. Jerseis, abrics i bates han de dur veta llarga per poder-los deixar al penjador.

El dia que facin educació física, hauran de portar el xandall i samarreta de l’escola.

Els alumnes portaran calçat amb velcro, per tal de facilitar la seva autonomia.

Psicomotricitat: els alumnes d’i4 i d’i5 portaran unes sabatilles “xineses” dins d'una bossa de roba marcada amb el nom.

Educació Primària:

Educació física: els alumnes han de portar un necesser amb pinta, sabó, mascareta de recanvi, tovallola i unes sabatilles “xineses” dins d’una bossa (necesser).

Si un nen no pot fer E.F., cal que porti un justificant dels pares (es pot justificar mitjançant e-mail).

Àrea de plàstica: els alumnes han de portar una bata o samarreta vella amb el nom i una tireta per poder-la penjar.

www.jverdaguer.cat

Comunicarem a l'Escola

Fem ioga des d'infantil

Accidents i malalties 'no COVID'

Si algun infant té alguna malaltia contagiosa

Quan un alumne no pugui venir a l'escola per malaltia o qualsevol altra causa,

És important comunicar al tutor de la classe si s'han trobat polls, per tal de poder informar a la resta de famílies i fer els tractaments col·lectius necessaris.

Realitzar la primera cura i notificar el cas a la família perquè acompanyin a l'infant al CAP.

En cas d’extrema gravetat

Un responsable de l’escola acompanyarà l’alumne dins de l’ambulància al CAP i, des de l’escola, es localitzarà a la família.

En cas d'accident dins d'horari lectiu, el procediment a seguir és:

www.jverdaguer.cat

Fem ioga des d'infantil

Medicaments

Administrativa: Margot PlazaConserge: Francisco Garrandés

No s’administrarà cap tipus de medicaments als alumnes.

En aquest cas i per poder administrar medicació als alumnes cal que:

Només s'administraran medicaments quan sigui del tot imprescindible.

La mare/pare o tutor/a legal aporti

Un escrit on es demani i s’autoritzi al personal del centre educatiu que administri al fill o filla la medicació prescrita, sempre que sigui imprescindible la seva administració en horari lectiu.

Una recepta o informe del metge o metgessa on consti el nom de l’alumne/a, la pauta i el nom del medicament que ha de prendre

.La present normativa afecta tant al professorat com al personal del centre (monitors/es de menjador, extraescolars...)

www.jverdaguer.cat

Fem ioga des d'infantil

Acollida, menjador, extraescolars

Administrativa: Margot PlazaConserge: Francisco Garrandés

Acollida

Donada la situació COVID, hi haurà dos torns en els quals la monitora, sortirà a la porta de l'escola a recollir als infants

Coordinadora d’extraescolars: Mari; Telèfon d’atenció d’extraescolars: 659052598

1r torn acollida: 8h

2n torn acollida: 8.30h

Donada la situació COVID, fora d'aquestes franges horàries, no es podrà accedir al recinte escolar

Menjador

Extraescolars

Coordinadora d'acollida i de menjador escolar: Vanesa; Telèfon d’atenció de menjador escolar: 697158673

Acollida i menjador comencen el dia 14 de setembre

www.jverdaguer.cat

Fem ioga des d'infantil

ANNEXES

Administrativa: Margot PlazaConserge: Francisco Garrandés

Declaració responsable Ed.Infantil

Declaració responsable Ed.Primària

Síntomes COVID

Salut i Escola

www.jverdaguer.cat