Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

3

Információk

Verasztó József tanácsadó pedagógus Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Iskolaválasztás 2022-2023.

2

1

4

1

Információ, hír, adat

Kire hallgassunk, kinek higgyünk?

1

Információvizsgálat

Lényegtelen információkkal elárasztott világunkban a tisztánlátás hatalom

Információvizsgálat

Kitől származik?

OH, iskola, média, felnőtt, diák

Mi a fajtája? törvény,rendelet, hirdetés, reklám, fake news

Érvényes, aktuális?

Hiteles, megbízható?

A Neked való iskola kiválasztásához szükséges:

  1. Tudnod: mi érdekel? mit szeretnél?
  2. Megismerni a szakmákat, foglalkozásokat.
  3. Több iskolát kiválasztani.
  4. Saját tanulmányi eredményeidet összesíteni.
  5. Nyomozni az interneten.
  6. Tájékozódni leendő iskolád dokumentumaiban.
  7. Nyílt napok látogatása.

+info

Önismeret

Mit szeretnél? Mi érdekel?

Miben vagy ügyes?

Mit tartasz fontosnak?

Mi módon dolgoznál?

Alkalmas vagy-e rá?

Munkamódok: személyközpontú-----tárgyas, önálló-----csoportos, kültéri----beltéri, aprólékos-----globális, stb.
Alkalmasság: van-e eü. problémád, ami meghíúsítaná a szakmavégzést? Van-e tantárgyi mentesítésed?

Érdeklődés: Emberek, tárgyak, rutinszerű tevékenységek, természeti környezet, alkotás,

Értékek: pénz, hatalom, hírnév, segíteni másoknak, felelősséget vállalni másokért,stb.

Képességek, kompetenciák: szövegértés, matematika, kommunikáció, problémamegoldás, emlékezet, kézügyesség, fizikai erő, stb.

Szakmák megismerése

Szülők,rokonok ismerősök foglalkozása

Szűkebb-tágabb környezetben található foglalkozások

Rendezvények

Internet

You Tube

Facebook

KIFIR

KIR

legjobbiskola.hu

ikk.hu

Iskolák kiválasztása

+info

Iskolakeresők

Iskolai honlapok

+info

Iskolai nyílt napok

+info

TECHNIKUM?

GIMNÁZIUM?

Neked való, ha nem okoz különösebb nehézséget a tanulás, ha valamelyik ágazati képzést ki tudod választani, és annyira biztos vagy magadban, hogy ebből a választásból pénzkereső foglakozás lesz.

Neked való, ha jó tanuló vagy, ha érettségi után egyetemen szeretnéd folyatni a tanulményaidat, ha még nem tudsz választani szakmát, ha még időre van szükséged, hogy a választás kialakuljon benned.

VS

+info

+info

Mivel várnak a gimnáziumok?

4 tanévvel. Minden olyan tantárggyal, ami a későbbi továbbtanuláshoz szükséges. Két idegen nyelvvel. Választható fakultációs tárgyakkal. Emelt szintű érettségire való felkészítéssel. Többnyire intelligens, okos diákokkal.A képzés végén érettésgi bizonyítvánnyal.

+info

Mivel várnak a tecnikumok?

5 tanévvel. Ágazati szintű szakmai tárgyak mellett közismereti tárgyakkal. 10. végén ágazati vizsgával. Ösztöndíjjal. Duális képzéssel. 5. év végén érettségivel és technikusi képzettséggel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Művészeti

Szakgimnáziumok

+info

+info

+info

képző- iparművész, előadóművész, zeneművész, népművész.

Képző- és iparművészeti ágazat (népi kézműves) előadóművészeti ágazat (artista, zenész,színész, táncos)

Pedagógiai munkatárs (pedagógiai assziszens, gyógypedagógiai asszisztens)

Közművelődési ágazat (közművelődési munkatárs)

Szakképző iskola?

Technikum?

Neked való, ha egyszerre akarsz érettségit és szakmai képzettséget szerezni. Ha valamelyik ágazat (24) iránt régebb óta érdeklődsz és vannak is ismereteid a szakmáról.

VS

+info

+info

Neked való ha már csak 3 évig járnál iskolába, hogy minnél előbb valamilyen kétkezi munkát végezz.

Technikum előnyei:A tanuló először ágazatot választ, amivel a technikumban két évig ismerkedik. 10. évfolyam után történik a szakmaválasztás. A technikum egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit. A képzés során matematikából, magyarból, történelemből és egy idegen nyelvből ugyanazt a tananyagtartalmat, ugyanolyan óraszámban kell elsajátítani, mint a gimnáziumban. Ezekből a közismereti tantárgyakból érettségi vizsgával zárul az oktatás. A technikumban érettségizőnek nem kell ötödik érettségi tantárgyat választania, mivel a szakmai vizsga beszámít az érettségi tantárgyai közé. Az öt év elvégzése után a tanuló egyszerre kapja kézbe az érettségi bizonyítványt és a technikusi oklevelet, és még a nyelvvizsga megszerzésére is lehetősége van. A technikumban végzettek jelentős előnyt élveznek a felsőoktatási felvételin a szakirányú továbbtanulás esetén. A műszaki területeken a technikusképzést a mérnökképzés „előszobájának” nevezzük. A megszerezhető technikus szakképzettség középvezetői szintű ismereteket biztosít. Azok, akik a technikum és egy felsőoktatási intézmény által közösen kidolgozott szakmai program szerint végzik el a technikumot, a magasabb szintű szakmai ismeretekre utaló „okleveles technikus” megjelölést használhatják. A technikumok 9-10. évfolyamán minden tanuló havi 8 ezer forint ösztöndíjat kap, amelynek összege a 2020/2021-es tanévben 8500 forint. A 11. évfolyamtól a gyakorlati ismereteket a tanulók lehetőség szerint duális szakmai oktatásban, cégek közreműködésével, valós munkakörnyezetben sajátíthatják el. A duális képzésben résztvevő tanulókkal a munkáltató szakképzési munkaszerződést köt, amely alapján a tanuló munkabérre jogosult. A duális képzésben résztvevők legalább a minimálbér 60 százalékára számíthatnak, ami az utolsó évben akár 100 százalékra is emelkedhet. Azok, akik valamilyen okból duális képzésben nem vesznek részt, tanulmányi eredménytől függően akár havi 10 ezer és 50 ezer forint közötti összegű ösztöndíjban részesülnek. Az ösztöndíj egy része pályakezdési juttatásként kerül kifizetésre, melyre akkor jogosult a tanuló, ha sikeresen befejezi a képzést és szakmát szerez. Ennek mértéke 150 ezer forinttól 300 ezer forintig terjedhet, a szakmai vizsga eredményétől függően.

Szakképző iskola előnyei:A szakképző iskolában a mesteremberek képzése történik. Az első év ágazati alapismereteket adó oktatásból áll, ezt követően történik a konkrét szakma kiválasztása, és a 9. évfolyamot követően még a technikumi oktatásba is váltani lehet. A szakképző iskola 9. évfolyamán az ösztöndíj a 2020/2021-es tanévben havi 15 ezer16 100 forint minden tanuló számára, a 10. és 11. évfolyamra járók pedig akár 10 és 50 ezer forint közötti havi juttatásra lesznek jogosultak, amennyiben duális képzésben valamilyen okból nem vesznek részt. Az ösztöndíj egy része pályakezdési juttatásként kerül kifizetésre, melyre akkor jogosult a tanuló, ha sikeresen befejezi a képzést és szakmát szerez. Ennek mértéke 150 ezer forinttól 300 ezerig terjedhet, a szakmai vizsga eredményétől függően. A 10. és 11. évfolyamon a tanulók lehetőség szerint duális szakmai oktatás formájában, vállalatoknál, vállalkozóknál, valós munkakörnyezetben tudják elsajátítani a szakmai ismereteket. A duális képzésben résztvevő tanulókkal a munkáltató szakképzési munkaszerződést köt, amely alapján a tanuló munkabérre jogosult. A duális képzésben résztvevők legalább a minimálbér 60 százalékára számíthatnak, ami az utolsó évben akár 100 százalékra is emelkedhet.

+info

Mivel várnak a szakképző iskolák?

Első évben vizsgával záródó ágazati képzéssel. Szakmaválasztás után szakmai ismeretekkel. Ösztöndíjjal. Duális képzéssel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

MiMMMM

Title 2M

Mi

MMm

Title 2

Mi van, ha a gimnázium nem jöhet szóba és ágazatot sem tudsz választani?

Orientációs osztály

BMPSZ Pályaválasztási tanácsadás

Orientációs osztály

Neked való, ha bizonytalan vagy magdban, nem tudsz választani kompetenciáid hiányosak (matematika,szövegértés), tanulási nehézségekkel küzdessz. További kudarcok elkerülése végett felzárkóztatásra szorulsz.

+info

Pályaválasztási tanácsadás

Ha nincs kialakult elképzelésed.

Ha választottatok, de megerősítésre van szükséged.

Képességeid kapcsán megjelenő bizonytalanság.

Eltérő vélemények a családban.

Speciális probléma. (SNI, BTMN, eü. állapot.1

jozsefveraszto@gmail.com

Google Tanterem

3

2

1

4

Sok sikert kívánok!

Köszönöm a figyelmet!