Want to make creations as awesome as this one?

Recursos diversitat

Transcript

Idea original Gabriel Marín,DIVERSITAT i INCLUSIÓ, Dislèxia, TDA/TDAH, TEA, TEL,Discapacitat Auditiva, Altes capacitats, Aula acollida,Síndrome de Tourette,RecursosDUA,Departament d'Orientació - Institut Carles Vallbona,RECURSOS EMOCIONALS,Dislèxia,1,La dislèxia: detecció i actuació en l'àmbit educatiu: Secundària,2,La dislèxia: detecció i actuació en l'àmbit educatiu: CCFF / BTX,Tribunals no ordinaris PAU,3,Document Pautes per alumnat amb dislèxia,4,Pla de suport individualitzat - PI,5,6,Associació Catalana de Dislèxia,7,DISFAM (Dislexia y familia),Xtec,TEL:,Orientacions TEL,Tribunals no ordinaris PAU,Guia TEL - Andalucía,Pla de suport individualitzat - PI,Associació ATELCA,VÍDEO UOC,Xtec,1,2,3,4,5,6,7,Trastorn específic de llenguatge,TEL / TDL (Trastorn desenvolupament llenguatge) CREDA,AULA D'ACOLLIDA,Genially Recursos Aula Acollida- Ins Carles Valbona,Dossier Comencem alumnat,Acollida Edu365,Pla de suport individualitzat - PI,Acollida Recursos digitals,Propostes AA i SLS,Xtec,Bloc Acollida Carles Vallbona,1,2,3,4,5,6,7,TDAH / TDA,TDAH: detecció i actuació en l'àmbit educatiu,Curs Ateneu,Tribunals no ordinaris PAU,Document Pautes per alumnat amb TDAH,Pla de suport individualitzat - PI,Fundació Adana,TDAH Vallès,Xtec,1,2,3,4,5,6,7,Nen para quiet,Trastorn d'oportunitats,DISCAPACITAT AUDITIVA,Guia per a famílies,Curs Ateneu - Estratègies TAC,Tribunals no ordinaris PAU,Curs Ateneu - Estratègies Inclusió,Pla de suport individualitzat - PI,Alumnes amb sordesa a l'institut,Recursos TAC - SE CREDA Jordi Perelló,Xtec,Tinc un alumne sord a l'aula,Presentació CREDA,1,2,3,4,5,6,7,Estratègies Secundària,SÍNDROME DE TOURETTE,Implicacions educatives - R. Pujades,Llicència estudis Ramon Pujades,Tourette Catalunya,Tesi Doctoral Ramon Pujades,Pla de suport individualitzat - PI,Tourette Association of America,Presentació Dificultats i estretègies,Xtec,Síndrome Tourette,Front of the class - Brad Cohen - Escena,1,2,3,4,5,6,7,Front of the class - Pel·lícula subt. espanyol,Xerrada Tourette Ramon Pujades INS CV,TEA - Trastorn Espectre Autista,Estratègies alumnat TEA - CRETDIC,Orientacions Síndrome Asperger,National Institute of Mental Health,Curs Ateneu - Alumnat TEA,Pla de suport individualitzat - PI,CRETDIC - Trastorns desenvolupament i conducta,Guia Famílies,Xtec,TEA infància/adolescència,Intervenció a l'escola,Síndrome Asperger - TV3,1,2,3,4,5,6,7,ALTES CAPACITATS,Estratègies que afavoreixen,Guia Famílies,Programes d'intervenció,Pla de suport individualitzat - PI,Recursos CESIRE,Estratègies actuació a l'aula,Xtec,Altes capacitats - Betevé,Javier Tourón,1,2,3,4,5,6,7,Les altes capacitats: detecció i actuació en l'àmbit educatiu,8,Altes capacitats i aprenentatge cooperatiu,DUA - RECURSOS,Pautes sobre el DUA - Text complet,Recursos per al DUA - Ateneu,DUA i aprenentatge mòbil,Pautes introducció DUA al curriculum,Pla de suport individualitzat - PI,Recursos digitals per al DUA,DUA - Maria Macià,Xtec,UDL at a glance,Classroom - Rúbriques,Canal Centres en Línia,1,2,3,4,5,6,7,RECURSOS GENIALLY INS CARLES VALLBONA aula d'acollida i altres,GENIALLY ANGLÈS,SITE EFICIÈNCIA LECTORA,RECURSOS EMOCIONALS,Recomanacions i recursos - COPC.cat,Gestió emocional - CatSalut,Mediació, educació emocional i relaxació,Afrontament del Dol - Faros,Recursos Benestar emocional,Orientacions per atendre les emocions de l'alumnat,Recull de materials,Xtec,Relaxació a l'aula,Meditació guiada,1,2,3,4,5,6,7