Want to make creations as awesome as this one?

Recursos diversitat

More creations to inspire you

BEYONCÉ

Review

OSCAR WILDE

Review

NORMANDY 1944

Review

DEMOCRATIC CANDIDATES NOV DEBATE

Review

DWAYNE THE ROCK JOHNSON

Review

DIET & CLIMATE CHANGE

Review

ALEX MORGAN

Review

Transcript

Idea original Gabriel Marín,DIVERSITAT i INCLUSIÓ, Dislèxia, TDA/TDAH, TEA, TEL,Discapacitat Auditiva, Altes capacitats, Aula acollida,Síndrome de Tourette,RecursosDUA,Departament d'Orientació - Institut Carles Vallbona,RECURSOS EMOCIONALS,Dislèxia,1,La dislèxia: detecció i actuació en l'àmbit educatiu: Secundària,2,La dislèxia: detecció i actuació en l'àmbit educatiu: CCFF / BTX,Tribunals no ordinaris PAU,3,Document Pautes per alumnat amb dislèxia,4,Pla de suport individualitzat - PI,5,6,Associació Catalana de Dislèxia,7,DISFAM (Dislexia y familia),Xtec,TEL:,Orientacions TEL,Tribunals no ordinaris PAU,Guia TEL - Andalucía,Pla de suport individualitzat - PI,Associació ATELCA,VÍDEO UOC,Xtec,1,2,3,4,5,6,7,Trastorn específic de llenguatge,TEL / TDL (Trastorn desenvolupament llenguatge) CREDA,AULA D'ACOLLIDA,Genially Recursos Aula Acollida- Ins Carles Valbona,Dossier Comencem alumnat,Acollida Edu365,Pla de suport individualitzat - PI,Acollida Recursos digitals,Propostes AA i SLS,Xtec,Bloc Acollida Carles Vallbona,1,2,3,4,5,6,7,TDAH / TDA,TDAH: detecció i actuació en l'àmbit educatiu,Curs Ateneu,Tribunals no ordinaris PAU,Document Pautes per alumnat amb TDAH,Pla de suport individualitzat - PI,Fundació Adana,TDAH Vallès,Xtec,1,2,3,4,5,6,7,Nen para quiet,Trastorn d'oportunitats,DISCAPACITAT AUDITIVA,Guia per a famílies,Curs Ateneu - Estratègies TAC,Tribunals no ordinaris PAU,Curs Ateneu - Estratègies Inclusió,Pla de suport individualitzat - PI,Alumnes amb sordesa a l'institut,Recursos TAC - SE CREDA Jordi Perelló,Xtec,Tinc un alumne sord a l'aula,Presentació CREDA,1,2,3,4,5,6,7,Estratègies Secundària,SÍNDROME DE TOURETTE,Implicacions educatives - R. Pujades,Llicència estudis Ramon Pujades,Tourette Catalunya,Tesi Doctoral Ramon Pujades,Pla de suport individualitzat - PI,Tourette Association of America,Presentació Dificultats i estretègies,Xtec,Síndrome Tourette,Front of the class - Brad Cohen - Escena,1,2,3,4,5,6,7,Front of the class - Pel·lícula subt. espanyol,Xerrada Tourette Ramon Pujades INS CV,TEA - Trastorn Espectre Autista,Estratègies alumnat TEA - CRETDIC,Orientacions Síndrome Asperger,National Institute of Mental Health,Curs Ateneu - Alumnat TEA,Pla de suport individualitzat - PI,CRETDIC - Trastorns desenvolupament i conducta,Guia Famílies,Xtec,TEA infància/adolescència,Intervenció a l'escola,Síndrome Asperger - TV3,1,2,3,4,5,6,7,ALTES CAPACITATS,Estratègies que afavoreixen,Guia Famílies,Programes d'intervenció,Pla de suport individualitzat - PI,Recursos CESIRE,Estratègies actuació a l'aula,Xtec,Altes capacitats - Betevé,Javier Tourón,1,2,3,4,5,6,7,Les altes capacitats: detecció i actuació en l'àmbit educatiu,8,Altes capacitats i aprenentatge cooperatiu,DUA - RECURSOS,Pautes sobre el DUA - Text complet,Recursos per al DUA - Ateneu,DUA i aprenentatge mòbil,Pautes introducció DUA al curriculum,Pla de suport individualitzat - PI,Recursos digitals per al DUA,DUA - Maria Macià,Xtec,UDL at a glance,Classroom - Rúbriques,Canal Centres en Línia,1,2,3,4,5,6,7,RECURSOS GENIALLY INS CARLES VALLBONA aula d'acollida i altres,RECURSOS EMOCIONALS,Recomanacions i recursos - COPC.cat,Gestió emocional - CatSalut,Mediació, educació emocional i relaxació,Afrontament del Dol - Faros,Recursos Benestar emocional,Orientacions per atendre les emocions de l'alumnat,Recull de materials,Xtec,Relaxació a l'aula,Meditació guiada,1,2,3,4,5,6,7