Want to make creations as awesome as this one?

Recursos diversitat

Transcript

Idea original Gabriel Marín

ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT

Dislèxia

TDA/TDAH

TEA

TEL

Discapacitat Auditiva

Altes capacitats

Aula acollida

Síndrome de Tourette

Recursos
DUA

Departament d'Orientació
Institut Carles Vallbona

RECURSOS EMOCIONALS

ALTRES RECURSOS

PI

Dislèxia

La dislèxia: detecció i actuació en l'àmbit educatiu: Secundària

1

La dislèxia: detecció i actuació en l'àmbit educatiu: CCFF / BTX

2

Tribunals no ordinaris PAU

Document Pautes per alumnat amb dislèxia

3

Pla de suport individualitzat - PI

4

5

Associació Catalana de Dislèxia

6

DISFAM (Dislexia y familia)

7

Xtec

TEL:

1

Orientacions TEL

Tribunals no ordinaris PAU

2

Guia TEL - Andalucía

3

Pla de suport individualitzat - PI

4

5

Associació ATELCA

6

VÍDEO UOC

7

Xtec

Trastorn específic de llenguatge

TEL / TDL (Trastorn desenvolupament llenguatge) CREDA

AULA D'ACOLLIDA

1

Genially Recursos Aula Acollida- Ins Carles Valbona

2

Dossier Comencem alumnat

Acollida Edu365

3

Pla de suport individualitzat - PI

4

5

Acollida Recursos digitals

6

Propostes AA i SLS

7

Xtec

Bloc Acollida Carles Vallbona

TDAH / TDA

1

TDAH: detecció i actuació en l'àmbit educatiu

Curs Ateneu

Tribunals no ordinaris PAU

2

Document Pautes per alumnat amb TDAH

3

Pla de suport individualitzat - PI

4

5

Fundació Adana

6

TDAH Vallès

7

Xtec

Nen para quiet

Trastorn d'oportunitats

DISCAPACITAT AUDITIVA

1

Guia per a famílies

Curs Ateneu - Estratègies TAC

Tribunals no ordinaris PAU

2

Curs Ateneu - Estratègies Inclusió

3

Pla de suport individualitzat - PI

4

5

Alumnes amb sordesa a l'institut

6

Recursos TAC - SE CREDA Jordi Perelló

7

Xtec

Tinc un alumne sord a l'aula

Presentació CREDA

Estratègies Secundària

SÍNDROME DE TOURETTE

Implicacions educatives - R. Pujades

1

Llicència estudis Ramon Pujades

2

Tourette Catalunya

Tesi Doctoral Ramon Pujades

3

Pla de suport individualitzat - PI

4

5

Tourette Association of America

6

Presentació Dificultats i estretègies

7

Xtec

Síndrome Tourette

Front of the class - Brad Cohen - Escena

Front of the class - Pel·lícula subt. espanyol

Xerrada Tourette Ramon Pujades INS CV

TEA - Trastorn Espectre Autista

1

Estratègies alumnat TEA - CRETDIC

Orientacions Síndrome Asperger

National Institute of Mental Health

2

Curs Ateneu - Alumnat TEA

3

Pla de suport individualitzat - PI

4

5

CRETDIC - Trastorns desenvolupament i conducta

6

Guia Famílies

7

Xtec

TEA infància/adolescència

Intervenció a l'escola

Síndrome Asperger - TV3

ALTES CAPACITATS

1

Estratègies que afavoreixen

2

Guia Famílies

Programes d'intervenció

3

Pla de suport individualitzat - PI

4

5

Recursos CESIRE

6

Estratègies actuació a l'aula

7

Xtec

Altes capacitats - Betevé

Javier Tourón

Les altes capacitats: detecció i actuació en l'àmbit educatiu

Altes capacitats i aprenentatge cooperatiu

8

DUA - RECURSOS

1

Pautes sobre el DUA - Text complet

Recursos per al DUA - Ateneu

2

DUA i aprenentatge mòbil

Pautes introducció DUA al curriculum

3

Pla de suport individualitzat - PI

4

5

Recursos digitals per al DUA

6

DUA - Maria Macià

7

Xtec

UDL at a glance

Classroom - Rúbriques

Canal Centres en Línia

RECURSOS GENIALLY INS CARLES VALLBONA aula d'acollida i altres

GENIALLY ANGLÈS

SITE EFICIÈNCIA LECTORA

RECURSOS EMOCIONALS

Recomanacions i recursos - COPC.cat

1

Gestió emocional - CatSalut

2

Mediació, educació emocional i relaxació

Afrontament del Dol - Faros

3

Recursos Benestar emocional

4

5

Orientacions per atendre les emocions de l'alumnat

6

Recull de materials

7

Xtec

Relaxació a l'aula

Meditació guiada

ORIENTACIONS SOBRE EL PI

ALTRES RECURSOS

1

¿Cómo evaluar las competencias? Estrategias innovadoras y exitosas, con Carles Monereo

G

M

2

Af

3

R

4

5

O

6

R

7

Xtec