Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

LET'S DREAM OF A SAFE ENVIRONMENT

Presentation

GROWTH MINDSET

Presentation

CORONAVIRUS & TIPS FOR A BETTER AND HEALTHY LIFE

Presentation

BLENDED LEARNING

Presentation

PROJECT ETWINNING PRESENTATION

Presentation

LE "LEARN IT SMART": ETWINNING LEARNING EVENT

Presentation

ETWINNING PRESENTATION

Presentation

Transcript

Pla d'organització simplificat,Organització del curs 2020-2021 en el marc de la pandèmia per COVID-19,Organització pedagògica,A quina modalitat t'has matriculat? Fes clic al requadre per saber com s'organitza el teu curs.,CURS EXTENSIU CATALÀ A1 I A2,CURS INTENSIU ESPANYOL A1 I A2,CURS EXTENSIU SEMIPRESENCIAL,CURS EXTENSIU PRESENCIAL,Abans de l’inici del curs, l’alumnat serà informat a través de SMS en cas de modificacions en el seu horari.Es publicaran les modificacions al web de l’escola www.eoigirona.com.,L’accés al centre es farà per la porta principal. Les portes automàtiques estaran obertes per evitar aglomeracions.El professorat obrirà la porta de l’aula 10 minuts abans de l’inici de la sessió (excepte les classes que comencen a les 9 h). Els alumnes tindran 10 minuts per accedir de forma escalonada a la classe.,Com s'organitzarà l'entrada al centre?,La sortida del centre es podrà fer o bé per la porta principal o bé per la sortida d’emergència que es troba al costat del CAM. ,Com s'organitzarà lasortidadel centre?,Què has de fer si a classe et trobes malament o tens símptomes de COVID-19?Anar al teu domicili i posar-te en contacte amb el teu centre d'atenció primària (CAP) de referència.,50% en línia asíncron: cada alumne organitza el seu temps i treballa de manera autònoma a partir de l’elaboració i participació en les tasques que proposi el seu professor/a a través de la plataforma virtual d’aprenentatge o d’altres recursos digitals.,Model d’ensenyament aprenentatge en línia sincrònic i asíncron. ,50% d’aprenentatge en línia sincrònic: tots els alumnes d’un grup classe rebran docència virtual en una plataforma digital amb el seu professor/a.El professorat decideix el dia (dels que estan establerts segons l’horari publicat) ,Com s'organitzaran les classes en cas de confinament parcial o total del centre?,+,Mesures extraordinàries de /Salut per evitar brots de la COVID-19 a les escoles,Consulta el Pla d'organitzaciócomplet,aquí.