Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Pla d'organització simplificat

Organització del curs 2020-2021 en el marc de la pandèmia per COVID-19

Organització pedagògica

A quina modalitat t'has matriculat? Fes clic al requadre per saber com s'organitza el teu curs.

CURS EXTENSIU PRESENCIAL

CURS EXTENSIU SEMIPRESENCIAL

CURS EXTENSIU CATALÀ A1 I A2

CURS INTENSIU ESPANYOL A1 I A2

Abans de l’inici del curs, l’alumnat serà informat a través de SMS en cas de modificacions en el seu horari.Es publicaran les modificacions al web de l’escola www.eoigirona.com.

L’accés al centre es farà per la porta principal. Les portes automàtiques estaran obertes per evitar aglomeracions.El professorat obrirà la porta de l’aula 10 minuts abans de l’inici de la sessió (excepte les classes que comencen a les 9 h). Els alumnes tindran 10 minuts per accedir de forma escalonada a la classe.

Com s'organitzarà l'entrada al centre?

La sortida del centre es podrà fer o bé per la porta principal o bé per la sortida d’emergència que es troba al costat del CAM.

Com s'organitzarà lasortidadel centre?

Què has de fer si a classe et trobes malament o tens símptomes de COVID-19?Anar al teu domicili i posar-te en contacte amb el teu centre d'atenció primària (CAP) de referència.

Què has de fer si t'has fet una prova PCR i el resultat ha sortit POSITIU?Seguir les instruccions de Salut i avisar el teu professor o professora.

Model d’ensenyament aprenentatge en línia sincrònic i asíncron.

50% d’aprenentatge en línia sincrònic: tots els alumnes d’un grup classe rebran docència virtual en una plataforma digital amb el seu professor/a.El professorat decideix el dia (dels que estan establerts segons l’horari publicat)

50% en línia asíncron: cada alumne organitza el seu temps i treballa de manera autònoma a partir de l’elaboració i participació en les tasques que proposi el seu professor/a a través de la plataforma virtual d’aprenentatge o d’altres recursos digitals.

Com s'organitzaran les classes en cas de confinament parcial o total del centre?

+

Mesures extraordinàries de /Salut per evitar brots de la COVID-19 a les escoles

Consulta el Pla d'organitzaciócomplet

aquí.