Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

wolontariatw czasach pandemii

plan

Założenia

1

2

3

4

Bariery

Szanse

Pomysły

7

WOLONTARIAT

- to aktywność, podejmowana stale lub okazjonalnie- to bezpłatna konkretna praca- to pomoc niesiona potrzebującym- to szansa na rozwój i wzmocnienie siebie- to gest miłości

pandemia Covid-19

Sytuacja w Polsce i na całym świecie jest nowym doświadczeniem. Oprócz zagrożenia życia i zdrowia fizycznego, utrzymujący się stan pademii mocno wpływa na naszą psychikę i motywację. Nie dopuśćmy, by stracić zapał, chęci i odruchy dobra! Nie bójmy się działaći nie zamykajmy się przed ludźmi, którzy nas potrzebują.Ni

ograniczenia grupowania siędystans społecznyograniczenia wejść do placówekstrach przed kontaktemzakaz wyjść ze szkołyodwołanie stałych akcji

ale....

wolontariatto działanie

zdobywanie wiedzy

Pandemia stwarza okazję do znalezienia czasu na szkolenia (także online i hybrydowe).Oprócz wiedzy na temat wolontariatu, warto tworzyć szansę dla wolontariuszy do poszerzania swoich kompetencji w różnych obszarach oraz zwócenie uwagi na formację.

...to także

Warsztat z debat 12 h

Warsztaty z pedagogiki cyrku25.09, 02.10, 09.10 - w godz. 16.00-19.00

Warsztaty szycia na maszynie - 12 h23.09, 30.09, 07.10, 14.10 oraz 24.09, 01.10, 08.10, 15.10 w godz. 16.15-18.30

"I Ty możesz zostać wolontariuszem" biuro DCW, szkoła lub online

szkolenia

Pierwsza pomoc 24 h

Szkoła Lidera 20 h

Warsztaty rękodzieła 12 h

Warsztaty dziennikarskie 12 h

VS

Warto pamiętać, by w tym trudnym czasie wzmacniać nasze wnętrze. Pamiętajmy o spotkaniach formacyjnych, dobrym filmie, zapoznawaniu z sylwetkami ciekawych i wartościowych osób.

Formacja

Pamiętamy o podziękowaniu i małej ewaluacji.

radujemy się

Robimy rzeczy, które mają sens i są bezpieczne.

realizujemy

Poznajcie możliwości grupy i potrzeby działań.

rozpoznajemy

Działamy! - krok po kroku

Wiele placówek pomocowych jest zamkniętych na przyjmowanie wolontariuszy. Jednak człowiek potrzebuje człowieka... Zachęcamy do organizacji prostych i krókich koncertów dla podopiecznych przed oknami placówek (hospicjum, DPS). Wystarczy wcześniej ustalić termin, może przygotować plakat, zorganizować nagłośnienie...

Koncerty na zewnątrz

działanie 1

Jednym z działań wolontaryjnych w placówkach dla osób chorych lub starszych jest czytanie książek. Proponujemy przygotowanie audiobooków dla potrzebujących. Nagrane dzieło mogą odtwarzać pacjentom pracownicy. Warto zadbać o dobrą dykcję, może dodatkowe dźwięki w tle... Ważne, żeby utwory nie były zbyt długie.

Czytanie książek

działanie 2

W czasie izolacji społecznej na fanpage'u DCW umieszczane były kilkuminutowe filmiki z propozycją zajęć: plastycznych, sportowych, artystycznych, krajoznawczych... Jest to dobra propozycja pomocy dla rówieśników lub do arteterapii dla osób niepełnosprawnych. Później filmiki instruktażowe można wyckorzystywać jako dobre praktyki.

Filmiki z zajęciami...

działanie 3

Video

Zamknięcie wielu instytucji , czy ograniczanie spotkań powoduje, że coraz więcej czasu spędzamy m.in. na portalach społecznościowych. Warto wykorzystać to jako okazję do promowania działań prospołecznych. Można przygotować plakaty, memy, opwiadania, prezentacje, spoty, filmiki....

Promocja dobra!

działanie 4

Pomaganie to także organizacja i przeprowadzanie zbiórek. Można kwestować lub zbierać konkretne przedmioty. Ograniczenie możliwości udziału w zbiórkach żywności w sklepach staje się zachętą do przeprowadzania takich akcji np. na terenie szkoły.Możliwe są także zbiórki środków czystości czy odzieży.

Zbiórki

działanie 5

Internet jest idealną przestrzenią do przeprowadzania działań fundraisingowych. Można spróbować przeprowadzić zbiórkę rozprowadzając jako cegiełki prace artystyczne wykonane przez wolontariuszy.

Aukcje online

działanie 6

Oprócz pomocy społecznej, wolontariat można realizowaćw działaniach proekologicznych. Zorganizujcie na terenie szkoły zbiórkę tworzyw wtónych, przygotujcie kampanię społeczną, przeprowdźcie sprzątanie świata...

Działania ekologiczne

działanie 7

Część placówek i instytucji pomimo ograniczeń ze względów bezpieczeństwa nadal jest otwarta na wolontariuszy. Na wsparcie dobrych ludzi czekająświetlice, SOW...

Wolontariat stały

działanie 8

Placówki, które nie mogą przyjmować wolontariuszy wewnątrz budynków z chęcią skorzystają z pomocy przy akcjach lub pracach porządkowych. Zbliża się jesień. Na terenie wielu ośrodków należy zadbać o ogród, lub zająć się zgrabianiem liści...

Wolontariat akcyjny

działanie 9

W czasie pandemii okazało się, że oprócz potrzeb materialnych największym brakiem seniorów (i nie tylko ich), były rozmowy, które można realizować telefonicznie. Wsyłuchać żali, opowiedzieć coś śmiesznego, zapytać co słychać i być gotowym, że ktoś może zadzwonić do nas...

Wsparcie telefoniczne

działanie 10

W związku z edukacją online wszyscy nabrali doświadczenia w różnych platformach edukacyjnych. Warto wykorzystać te zdolności w pomocy w nauce młodszym, niekoniecznie z naszej szkoły.

Korepetycje online

działanie 11

Pandemia nie zlikwidowała biedy na świecie, a czasami ją tylko pogłębiła przez stawiania barier. Jak pomóc najbiedniejszym? Np. przez zorganizowanie zbiórki i przekazanie pakietów toaletowych do noclegowni dla osób bezdomnych (maszynka do golenia, mały ręcznik, mydełko, maseczka itp.)

Pakiety dla ubogich

działanie 12

Najmłodsi wolontariusze mają mniej możliwości działań, ale mogą np. przygotować krótkie scenki teatralne, które zostaną nagrane i wyświetlone np. dla pacjetnów w hospicjum. Takie "Podniebne cuda" w wersji online.

Przedstawienia

działanie 13

Czasami trudno niektórym rozmawiać z nieznanymi osobami, ale łatwiej może napisać list. Jakiś dobry, motywujący, podnoszący na duchu! Adresatami listów mogą być osoby w DPSach, pacjenci hospicjum, więźniowie...

Piszemy listy

działanie 14

Jak zachęcić do pozytywnych postaw, np. ograniczenia marnowania żywności? Przygotujcie filmiki z konkretnymi przepisami na proste dania z resztek jedzeniowych, które często zalegają w naszych kuchniach. Promujcie ciekawie dobro!

Nie marnuj jedzenia!

działanie 15

HARMONOGRAM

Szkolenie edukatorów

Zbiórki żywności

Pola Nadziei

Dzień Pisania Listów

Gala Caritas

Dzień Żywności

Dzień Ubogich

Dzień Wolontariusza

Wigilia dla bezdomnych

Dzień Chorego

ANKIETA

"Wczoraj do Ciebie nie należy.Jutro niepewne.Tylko dziś jest Twoje" św. Jan Paweł II

Nie czekaj!

DZIĘKUJEMY, ŻE JESTEŚCIE

oprac. Damian Zegadło