Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Să începem cu zâmbetul pe buze :)

Boda Mariana, profesor consilier școlarRózsa Etelka, profesor logoped

Scopul avctivității:

Facilitarea acomodării, elevilor și părinților la specificul noului an școlar impus de contextul pandemic

Obiectivele activității:

- Să cunoască specificul noului an școlar (noutăți, reguli noi, așteptări); - Să-și însușească modalități de gestionare a emoțiilor raportate la începerea anului școlar în contextul pandemic; - Să identifice comportamente și rutine care cresc capacitatea de adaptare la noul mediu școlar. - Să cunoască specificul noului an școlar (noutăți, reguli noi, așteptări);

Grup țintă:

elevi, nivel primar

Număr de participanți:

două grupe: 10-10 elevi

Descrierea activității:

Activitatea s-a desfășurat în curtea școlii, prin diferite jocuri, exerciții, cântece, elevii au fost familiarizați cu specificul acestui an școlar.La sfârșitul activității elevii au realizat diferite desene ”zâmbărețe” cu crete colorate.

Data:

08.09.2020