Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

EARLY PICASSO PERIODS

Guide

ANIMAL ALPHABET

Guide

PODCAST SERIES 1

Guide

CRAZY COOL STUFF JAN 13

Guide

SOCIOLOGY IN EDUCATION

Guide

USING YOUR SMARTPHONE FOR RESEARCH

Guide

LIKED THAT? READ THIS!

Guide

Transcript

¿QUÉ VAMOS A NECESITAR?,GESTIB,CLASSDOJO,CLASSROOM,SECRETARIA,TUTORIA,DIRECCIÓ,CAP D'ESTUDIS,SEMPRE AMB CITA PRÈVIA,CEIP VÉNDA D'ARABÍ,- 2020/21-,NORMATIVA,Col·laboració,Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 3 de setembre de 2020 per la qual es modifica la Resolució conjunta del conseller d’ Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 6 de juliol de 2020 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció i contenció, coordinació i d’organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 2020-2021 ,Inspecció,Claustre,Consell Escolar,APIMA,ORGANITZACIÓ ESCENARI B,Criteris: Organitzatiu, sanitari, pedagògic.,Desdobles,Mestres/Aules,Nen/nena,Nivell maduratiu,Amistats,NESE,ENTRADES,ENTRADA,ENTRADA,8:50h 1r/2n,9:00h 3 anys UEECO,8:50h 3r/4t/ 5è/6è9:00h 4 i 5 anys,SORTIDES,13:55h 1r/2n,13:45h 3 anys UEECO,13:55h 3r/4t/ 14h 5è/6è13:45h 4 i 5 anys,MATEIXA ENTRADA,ENTRADA I SORTIDA SI PLOU,SI PLOU,MATEIXA ENTRADA,1r/2n PORXO,3 anys PASSADÍS,3r/4t/5è/6è AULES/PORXO4 i 5 anys PORXO,Hem de ser puntuals.,ESPECIALISTES- TUTORSPATIS:- EP: 9 zones.- EI: terrassetes.,HORARI LECTIU,Viatgem per la salut,Complementàries?,PROGRAMACIÓ,DigitalEmocionalSanitària,MESURES ESPECÍFIQUES COVID,Mascaretes UNE0065,Coordinadora SALUT,Compromís de les famílies,Apèndix 4 per signar,Si et trobes malament quedat a casa,Botella d'aigua.,Banys unisex i neteja constant,Sabates,PRENDRE LA TEMPERATURA A CASA,A EDUCACIÓ INFANTIL,Jugarois,Sobres/bosseta tela,Caixa estanca,IMPORTANT!!,MALALT,INFORME METGE,Alerta Escolar.Faltes assitència justificar.,NO PUC DUR MASCARETA,ALTRES SERVEIS,10 SETEMBRE,MENJADORMATINERA,BUS,11 SETEMBRE,EXTRAESCOLARS?,CALENDARI,ESTEM ESPERANT LES ALTRES ESCOLES,ELS CANVIS CONSTANTS ENS AJUDARAN A EVOLUCIONAR