Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

CEIP VÉNDA D'ARABÍ

- 2020/21-

NORMATIVA

Col·laboració

Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 3 de setembre de 2020 per la qual es modifica la Resolució conjunta del conseller d’ Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 6 de juliol de 2020 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció i contenció, coordinació i d’organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 2020-2021

Inspecció

Claustre

Consell Escolar

APIMA

ORGANITZACIÓ ESCENARI B

Criteris: Organitzatiu, sanitari, pedagògic.

Desdobles

Mestres/Aules

Nen/nena

Nivell maduratiu

Amistats

NESE

ENTRADES

ENTRADA

ENTRADA

8:50h 1r/2n

9:00h 3 anys UEECO

8:50h 3r/4t/ 5è/6è9:00h 4 i 5 anys

SORTIDES

13:55h 1r/2n

13:45h 3 anys UEECO

13:55h 3r/4t/ 14h 5è/6è13:45h 4 i 5 anys

MATEIXA ENTRADA

ENTRADA I SORTIDA SI PLOU

SI PLOU

MATEIXA ENTRADA

1r/2n PORXO

3 anys PASSADÍS

3r/4t/5è/6è AULES/PORXO4 i 5 anys PORXO

Hem de ser puntuals.

ESPECIALISTES- TUTORSPATIS:- EP: 9 zones.- EI: terrassetes.

HORARI LECTIU

Viatgem per la salut

Complementàries?

PROGRAMACIÓ

DigitalEmocionalSanitària

MESURES ESPECÍFIQUES COVID

Mascaretes UNE0065

Coordinadora SALUT

Compromís de les famílies

Apèndix 4 per signar

Si et trobes malament quedat a casa

Botella d'aigua.

Banys unisex i neteja constant

Sabates

PRENDRE LA TEMPERATURA A CASA

A EDUCACIÓ INFANTIL

Jugarois

Sobres/bosseta tela

Caixa estanca

IMPORTANT!!

MALALT

INFORME METGE

Alerta Escolar.Faltes assitència justificar.

NO PUC DUR MASCARETA

ALTRES SERVEIS

10 SETEMBRE

MENJADORMATINERA

BUS

11 SETEMBRE

EXTRAESCOLARS?

¿QUÉ VAMOS A NECESITAR?

GESTIB

CLASSDOJO

CLASSROOM

SECRETARIA

TUTORIA

DIRECCIÓ

CAP D'ESTUDIS

SEMPRE AMB CITA PRÈVIA

CALENDARI

ESTEM ESPERANT LES ALTRES ESCOLES

Examen

Vacaciones de Navidad

Control

Examen

Examen final

Recuperación

ELS CANVIS CONSTANTS ENS AJUDARAN A EVOLUCIONAR