Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

IES XARC

INFORMACIÓ I PROTOCOLS

CURS 2020-2021

EMPEZAR

Transmissió

Al centre

Protecció

Escenari B

Documents

Timeline

Abans de venir

Normes

Índice

MECANISME DE TRANSMISSIÓ COVID-19

Vía aèrea, entrar en contacte amb gotes respiratòries de persones portadores del virus.

Entrar en contacte amb mans o objectes contaminats amb el vírus.

+ info

+

Les gotes, les mans o els objectes contaminats entren en contacte amb

la mucosa de nas, boca o ulls.

MESURES DE PROTECCIÓ

Sempre amb mascareta.

+ info

Higiene de mans freqüent. Neteja i desinfecció de les superfícies.

Distancia interpersonal de al menys 1,5 metres en tot moment.

Amb persones que no són de la família reunir-se a l'aire lliure, o en espais interiors ben ventilats.

TAMBÉ

  • Dur esmorçar saludable (cafeteria tancada).
  • Es recomana ronyonera.
  • una mascareta de reemplaç.
  • Una recipient amb gel hidroalcohòlic.

  • Dur mòbil, tablet, chromebook o portàtil.
  • A casa un lloc d'estudi amb connexió a internet. Possibilitat de videoconferència (càmara+micròfon+auriculars).

Escenari B

- Sempre amb mascareta.

- Sempre a mínim 1,5 metres si estem més de 15 minuts.
- Freqüentment neteja de mans.
- FreqUentment neteja i desinfecció de superfícies.
- Sempre ventilats els espais.

Si més de 23 alumnes, semipresencialitat alterna

Ús de mascaretes

La mascareta, sempre!

En tot moment s’ha de dur mascareta, també abans d’entrar en el centre i al sortir a darrera hora.INFO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Entrades al centre

Diferents entrades.

Mira el color!


Al matí, a les 07.45 estaran obertes les 4 portes exteriors del centre. Les entrades al centre per cada porta s’organitzaran mitjançant cartells de 4 colors diferents, depenent de la porta d'accés.
L’entrada al centre es realitzarà segons la porta assignada en funció de la porta de sortida que figura al pla d’evacuació. El camí d’arribada a l’aula de grup ha de ser el que marca el pla d’evacuació del centre.

INFO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Sortides del centre

Diferents sortides.

Mira els cartells!


La sortida es realitzarà pel camí i porta que marqui el pla d’evacuació de l’espai on s’està donant classe.
Sortirem per la porta exterior que tenim assignada per entrar.

INFO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Anar al bany

Anem al bany assignat i directament!

S’ha d’anar directament des de l’aula al bany que es té assignat com a grup classe.

Dins el bany mantindrem una distància mínima d’1,5 metres i respectarem l’aforament que s’indicarà a la porta.


INFO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Sortir al pati

Per anar al pati mirem el cartell d'evacuació!

Per sortir al pati, a l’esplai assignat, s’ha de seguir el camí segons el pla d’evacuació.


INFO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Els esplais

Un esplai per menjar i un altre per sortir!

INFO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Els esplais

Un esplai per menjar i un altre per sortir!

A l'aula

Cal tenir netes les mans i la taula!

A cada aula hi haurà gel hidroalcohòlic i quan entrem, ens rentarem les mans.
Les taules estan numerades i en tindreu assignada una. A l'inici i al final de cada sessió, haurem de desinfectar la taula.
Les finestres han d'estar obertes.

Consentiment informat per fer PCR

Consentiment informat per a la realització del test PCR durant el curs escolar

Enllaç 1

Enllaç 2

Declaració responsable

DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE EL COMPROMÍS

DE SEGUIR LES NORMES ESTABLERTES EN ELS
PROTOCOLS I A MANTENIR EL CENTRE INFORMAT

Enllaç 1

Enllaç 2

¡Gracias!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit