Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

Katecheza 8Temat: Jak Bóg daje się poznać?

Mdr 13, 16 - 2.5Nierozumność kultu sił przyrodyGłupi [już] z naturysą wszyscy ludzie,którzy nie poznali Boga:z dóbr widzialnych nie zdołali poznać Tego, który jest, patrząc na dzieła nie poznali Twórcy,lecz ogień, wiatr, powietrze chyże, gwiazdy dokoła, wodę burzliwą lub światła niebieskieuznali za bóstwa, które rządzą światem.Bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę.

MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE KATECHEZYPomódlmy się za tych, którzy nie znają Boga,aby Go spotkali i poznali.Ciebie prosimy…Spraw, Panie, aby wszyscy ludzie poznali Ciebie i przyjęli Twoje dzieło zbawienia.Ciebie prosimy…Prosimy Cię też za nas samych i za tych, którzy wierzą w Ciebie,abyśmy poznawali Cię coraz lepiej.Ciebie prosimy…

ZADANIA1. Na podstawie fragmentu Księgi Mądrości powiedz, jak można poznać Boga.2. Jak powstawało Pismo Święte? Dlaczego uważamy je za księgę natchnioną przez Ducha Świętego?3. Wyobraź sobie, że ktoś młodszy od ciebie pyta: „Po co czytamy Pismo Święte?”. Ułóż prostą odpowiedź na podstawie tekstu o tym tytule.