Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

3

D'ESO

Institut Escola Mossèn Cinto, 2021-2022

REUNIÓ INFORMATIVA PER A FAMÍLIES

2

1

4

BENVINGUDA

REGISTRE ASSISTENTS REUNIÓ VIRTUAL DE 2n D'ESO

ÍNDEX

PLA D'OBERTURA

2

3

PRESENTACIÓ

1

ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE L'ESO

1

PRESENTACIÓ PROFESSORAT ESO

Vídeo introductori

Presentació projecte ESO

Equip docent d'ESO

Cristina Jutglar

Coordinadora ESOEducació Física

Carles Pérez

Tutor grup 1ESO BCatalà i castellà

Mar Saura

Sandra Terradellas

Illa Pomares

Toni Breganciano

Núria Aymerich

Núria Casals

Tutora grup 2ESO AAnglès, castellà

Tutora grup 2ESO BSocials, francès

Tecnologia i matemàtiques

Tutora grup 1ESO AVisual i plàstica

Núria Morató

Biologia i música

Orientadora, cotutora de 1rA i música

Cotutora 2A,Física i química i matemàtiques

2

PLA D'OBERTURA

2.1 ENTRADES I SORTIDES

Entrades ESO: Entrada externa: carrer Fossar Vell.Entrada a l’edifici: per les escales d’emergència.Hora d’entrada: matí 8.30hmigdia: 14.30hHora de sortida:migdia: 13.30h (excepte els dimecres a les 13:00h)tarda: 16.30hLes famílies no poden accedir a l'interior del centre i les reunions seran virtualsCal evitar aglomeracionsEntenem que l'alumnat d'ESO van sols/es.A partir de 2/4 de 5 no s'obrirà la porta a ningú que s'hagi deixat alguna cosa.

2.2 MENJADOR

PLA DE MENJADOR (penjat al bloc)No compartiran utensilis.No es rentaran les dents.Menjaran amb el grup estable i es prendran totes les mesures.

SERVEI DE CARMANYOLAEs farà en funció del nombre d'alumnes.De moment no hi ha prou usuaris de carmanyola, per tant és probable que no es dugui a terme.

APLICACIÓ MENJADOR I PICNIC.Gestió del pícnic des de l'APP "camposestela"Els fixes, per defecte, ja els compten, si no el volen, des de l’APP han de treure la creu.Els esporàdics que volen pícnic aquell dia, han de marcar la creu des de l’app.

2.3 AUTORITZACIONS

+info

DECLARACIÓ RESPONSABLEQüestionaris DESKcohort (estudi sobre hàbits saludables, signar abans del 8 octubre)Les autoritzacions i pagaments es fan mitjançant el TPV Escola (si no teniu TPV, demaneu l'accés a secretaria).Si canvia alguna dada, s'ha de notificar a administració o al tutor/a individual.En cas d'al·lèrgia o intolerància cal aportar un certificat mèdic.

Novetat!

2.4 PROTOCOLS A SEGUIR

ÚS DE MASCARETA

B

C

FONTS DEL PATI

ESPAIS I VENTILACIÓ

E

D

MESURES PREVENTIVES

GRUPS ESTABLES

F

A

HIGIENE DE MANS

Demanem molta responsabilitat, adaptació i confiança a les famílies ja que serà un curs amb incerteses però que, malgrat tot, vetllarem i garantirem la qualitat educativa i d'aprenentatges dels seus fills i filles en un entorn segur.

Totes aquestes indicacions s’aniran modificant en funció de l’evolució de la pandèmia i de les directrius dels Departaments de Salut i d'Educació. El pla d'obertura estarà penjat al bloc i també hi haurà infografies amb els aspectes més rellevants i que cal tenir en compte.

A. MESURES PREVENTIVES

+info

Aquest curs no es prendrà la temperatura a l'entrada de l'edifici, seguint els protocols del Departament d'Educació i Sanitat. Per això demanem a les famílies que vetlleu per portar l’alumnat en bon estat de salut.

DOCUMENT MESURES EXTRAORDINÀRIES COVID

Molt important: les famílies han d’informar, el més ràpid possible, a la direcció del centre en cas que tinguin algun positiu al grup familiar o amb simptomatologia aplicable a la Covid-19.

subtitle here

introductiOn

Novetat!

B. ÚS DE MASCARETA

És obligatori sempre dins i fora del grup estable.

Destaquem la importància de la higiene de les mascaretes a casa. Poden ser quirúrgiques o higièniques (roba) però recordeu que són d’ús diari i s’han de canviar/rentar cada dia. Les recomanacions ens indiquen que les de roba s’han de rentar cada dia a elevada temperaura (>60 graus).

Cal portar una bosseta per si cal desar la mascareta en cas que sigui necessari.

Es recomana portar una mascareta de recanvi.

C. HIGIENE DE MANS

Hi haurà gel hidroalcohòlic per fer una higiene de mans freqüent o l'opció d'anar al lavabo a rentar mans.

E. FONTS DEL PATI

Degut a la Covid-19 precintarem la font del pati i tampoc no es podrà beure aigua de les piques de les aules directament, per tant, caldria que els alumnes portessin una ampolla d’aigua per beure.

F. GRUPS ESTABLES

Seguint el protocol establert pel Departament d'Educació caldrà mantenir els grups estables en tots els àmbits, exceptuant les optatives i brigades.

D. VENTILACIÓ I ESPAIS OBERTS

Procurarem tenir una bona ventilació a les aules i fer el màxim d'activitats possibles en espais oberts.

+info

2.5 SITUACIÓ DE CONFINAMENT

Trobareu l'explicació en el pla d'obertura del centre.És garantirà l'atenció a tot l'alumnat a través de diferents eines de seguiment educatiu: (videoconferències, classroom, trucades...)Cal portar el certificat de vacunació amb la pauta completa per poder gestionar el confinament del grup, si s'escau.

3

ORGANITZACIÓ DE L'ESO

3.1 COMUNICACIÓ

COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES:Nodes com a mitjà de comunicació oficial amb les famílies.TOTA la informació actualitzada està penjada al nodes.Us recomanem subscriure'us al NODES per rebre notificacions d’informacions noves.Famílies delegades.Altres canals d'informació, xarxes socials.

3.2 COMUNICACIÓ TUTORS/ES FAMÍLIES

COMUNICACIONS I XARXES:Novetat, aquest curs es canvia el correu corporatiu del centre.RECORDEM seguir el compte de l’IE al twitter i INSTAGRAM : @iemossencinto on també us informarem de les novetats i de les activitats que fan els alumnes en tot moment.IT ESCOLA:Plataforma d’assistència a l’ESO.Passar llista.Anotar incidències.Justificar faltes (famílies)

3.3 PROJECTE PEDAGÒGIC

ACCIÓ TUTORIAL INTENSIVA

INCLUSIÓ EN EL MARC NORMATIU

TREBALL PER ÀMBITS I PROJECTES

3.3 PROJECTE PEDAGÒGIC

OPTATIVESQuadrimestrals2 hores a la setmana

PROJECTESUn per trimestre2 franges de 2 hores

2n ESOFrancès (anual)Mitjans de comunicacióFotografiaInvestigació i experiments

1r ESOFrancèsPacte amb la naturaJo, robotArt alternatiu

FRANJA MATINALBrigades i lectura

3.4 ALTRES INFORMACIONS

HORARI GRUPS ESMORZAR. Recomanem que l'alumnat esmorzi bé a casa i que al centre portin un petit esmorzar perquè al pati puguin esmorzar el més ràpid possible.PRIMER DIA: roba còmoda per fer una petita sortida a l'entorn. A la tardafem tutoria (a 2n necessitaran portàtil)COBRAMENTS: sortides, material. Es fa mitjançant el saldo que hi ha al TPV. Per a més informació i saber-ne el funcionament, si us plau dirigiu-vos a secretaria o al NODES.

HORARI 1r A

HORARI 1r B

HORARI 2n A

HORARI 2n B

HORARI GRUP 1r ESO-A

Tutora de grup: Mar Saura

Email: msaura@iemossencinto.cat

Cotutora de grup: Núria Aymerich

Email:naymerich@iemossencinto.cat

HORARI GRUP 1r ESO-B

Tutor: Carles PérezMail: cperez@iemossencinto.catHorari d'atenció: divendres 11:30 a 12:30

HORARI GRUP 2n ESO-A

Tutora grup:Sandra TerradellasEmail: sterradellas@iemossencinto.catHorari d'atenció: Divendres 10-11h

Cotutora: Núria MoratóEmail: nmorato@iemossencinto.cat

HORARI GRUP 2n ESO-B

Tutora de grup: Illa Pomares

Email: ipomares@iemossencinto.cat

Horari d'atenció: dimarts de 10 a 11h

Cotutora: Núria MoratóEmail: nmorato@iemossencinto.cat

3.5 ALTRES INFORMACIONS

MATERIALNOUS ESPAIS I AMPLIACIONS: aules de baix més àmplies, aula de tecnologia, aula d'informàtica, plàstica, laboratori, àgora al pati.PATI: al camp de futbol.BEQUES ESPORTIVES: fins el dia 24 de setembre.BEQUES NEE. Més informació al NODES

3.6 EDUCACIÓ FÍSICA

NORMATIVA:No es dutxaran després de fer EF.Han de portar:Una tovallola.Roba i calçat esportiu.Una samarreta de recanviRecordem: A causa de la Covid-19, es prioritzaran les classes a l'exterior sempre que el temps ho permeti.

??

DUBTES

3

MOLTES GRÀCIES!

2

1

4

IE Mossèn Cinto