Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

1r ESO. 1. 3. 4. 2. Institut Escola Mossèn Cinto, 2020-2021. REUNIÓ INFORMATIVA PER A FAMÍLIES. ÍNDEX. 1. PRESENTACIÓ. PLA D'OBERTURA. 2. 3. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE L'ESO. PRESENTACIÓ PROFESSORAT ESO. 1. Vídeo Introductori. Presentació projecte ESO. PLA D'OBERTURA. 2. -Entrada externa: carrer Fossar Vell. -Entrada a l’edifici: per les escales d’emergència. -Hora d’entrada: matí 8.30h migdia: 14.30h-Hora de sortida:migdia: 13.30h tarda: 16.30h-Accés interior del centre famílies: només amb cita prèvia amb algun docent-Cal evitar aglomeracions-Entenem que l'alumnat d'ESO van sols/es.-A partir de 2/4 de 5 no s'obrirà la porta a ningú que s'hagi deixat alguna cosa.. 2.1 ENTRADES I SORTIDES. Pla de menjador penjat al bloc.No compartiran utensilis.No es rentaran les dents.Menjaran amb el grup estable i es prendran totes les mesures.. 2.2 MENJADOR. SERVEI DE CARMANYOLAMínim 10 alumnes per al servei de Carmanyola.Informeu a través de la APP a en Ferran o al tutor/a individual abans del dia 14 qui vol fer ús del servei.Preu per confirmar.. APLICACIÓ MENJADOR I PICNIC.Gestió del pícnic des de l'APP "camposestela"Els fixes, per defecte, ja els compten, si no el volen, des de l’APP han de treure la creu.Els esporàdics que volen pícnic aquell dia, han de marcar la creu des de l’app.. 2.3 AUTORITZACIONS. - Donarem totes les autoritzacions en paper excepte la DECLARACIÓ RESPONSABLE. - Declaració responsable. Cal descarregar-la del nodes i portar-la signada el primer dia. - Si canvia alguna dada s'ha de notificar o a la Laura o al tutor/a individual mitjançant un full d’actualització de dades que està penjat al NODES.- Més endavant, es donarà el paper de les sortides anuals i colònies que caldrà retornar signat. *Esperem poder-les fer amb normalitat i seguretat però es poden veure alterades també a causa de la pandèmia.. Vacunes pendents de 6è: es posaran durant la primera quinzena d’octubre. Donarem la carta i les autoritzacions als alumnes durant la 1a setmana de classe perquè la portin, juntament amb una fotocòpia del carnet de vacunes, abans del 22 de Setembre.. 2.4 PROTOCOLS A SEGUIR. HIGIENE DE MANS. C. A. MESURES PREVENTIVES. D. FONTS DEL PATI. ÚS DE MASCARETA. B. Demanem molta responsabilitat, adaptació i confiança a les famílies ja que serà un curs amb incerteses però que, malgrat tot, vetllarem i garantirem la qualitat educativa i d'aprenentatges dels seus fills i filles en un entorn segur.. Totes aquestes indicacions s’aniran modificant en funció de l’evolució de la pandèmia i de les directrius dels Departaments de Salut i d'Educació. El pla d'obertura estarà penjat al bloc i també hi haurà infografies amb els aspectes més rellevants i que cal tenir en compte.. Molt important: les famílies han d’informar, el més ràpid possible, a la direcció del centre en cas que tinguin algun positiu al grup familiar o amb simptomatologia aplicable a la Covid-19. . A. MESURES PREVENTIVES. Tot i que les famílies vetllareu per portar l’alumnat en bon estat de salut, seguint les indicacions que recomana el Departament d’Educació i el Pla d’obertura del centre, i per això signeu la declaració responsable, nosaltres prendrem la temperatura abans d’entrar a l’edifici.. DOCUMENT MESURES EXTRAORDINÀRIES COVID. B. ÚS DE MASCARETA. És obligatori sempre dins i fora del grup estable.. Destaquem la importància de la higiene de les mascaretes a casa. Poden ser quirúrgiques o higièniques (roba) però recordeu que són d’ús diari i s’han de canviar/rentar cada dia. Les recomanacions ens indiquen que les de roba s’han de rentar cada dia a elevada temperaura (>60 graus). . Cal portar una bosseta per si cal desar la mascareta en cas que sigui necessari.. Es recomana portar una mascareta de recanvi.. C. HIGIENE DE MANS. Hi haurà gel hidroalcohòlic per fer una higiene de mans freqüent.Incrementarem la neteja, ventilació i desinfecció dels espais. . D. FONTS DEL PATI. Degut a la Covid-19 precintarem la font del pati i tampoc no es podrà beure aigua de les piques de les aules directament, per tant, caldria que els alumnes portessin una ampolla d’aigua per beure.. -Trobareu l'explicació en el pla d'obertura del centre.-És garantirà l'atenció a tot l'alumnat a través de diferents eines de seguiment educatiu: (videoconferències, classroom, trucades...). +info. 2.5 SITUACIÓ DE CONFINAMENT. ORGANITZACIÓ DE L'ESO. 3. COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES:- Nodes com a mitjà de comunicació oficial amb les famílies.- TOTA la informació està penjada al nodes.- Us recomandem subscriure'us per rebre notificacions d’informacions noves. COMUNICACIONS I XARXES:- Recordeu que utilitzarem el correu corporatiu del centre per accedir a Nodes, Classroom, videoconferències...- RECORDEM i RECOMANEM seguir el compte de l’IE al twitter i INSTAGRAM : @iemossencinto on també us informarem de les novetats i de les activitats que fan els alumnes en tot moment.. 3.1 COMUNICACIÓ. - +KTAC: aplicació amb formularis creats pels alumnes, adreçats a la comunitat educativa, per millorar el benestar de l’escola. Caldrà respondre’ls a final de curs per tal que es valorin i poder aplicar les millores necessàries- Funcionament d’ITescola. Plataforma d’assistència a l’ESO.. 3.2 COMUNICACIÓ TUTORS/ES FAMÍLIES. - HORARI: Repàs de l'horari. (Està penjat al NODES).- COBRAMENTS MATERIAL - sortides - colònies: es fa mitjançant el saldo que hi ha al TPV escola. Per més informació i saber-ne el funcionament, sisplau dirigiu-vos a secretaria.S'han modificat les dates de les quotes: - setembre: quota de material- octubre: quota de sortides- novembre: colònies. 3.3 ALTRES INFORMACIONS. HORARI 1r A. HORARI 1r B. NORMATIVA:-No es dutxaran després de fer EF.Han de portar:Una tovallola.Roba i calçat esportiu.Una samarreta de recanviMascareta de recanvi??Recordem: A causa de la Covid-19, es prioritzaran les classes a l'exterior sempre que el temps ho permeti. . 3.4 EDUCACIÓ FÍSICA. CONVALIDACIONS. -MÚSICA.-EDUCACIÓ FÍSICA. ??. DUBTES. 3. 1. ¡MOLTES GRÀCIES!. 4. IE Mossèn Cinto. 2