Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Normes del curs 2020-2021

Declaració responsable

Normes de seguretat

Normes de seguretat

Qué cal portar?

Qué cal portar?

Entrades i sortides

No podeu venir si ...

Faltes greus a la salut

Pla D’organització - Institut Escola Municipal de Treball (Bàsic i provisional)

Normes d'inici del curs 2020-2021

L'alumnat cal que presenti aquesta declaració responsable.Aquest document es facilitarà el dia de la presentació, cal omplir-ho i entregar-ho al tutor.També es pot descarregar des d’aquests enllaços:Menor d’edatMajor d’edat.

Declaració responsable

Normes d'inici del curs 2020-2021

Sempre cal portar la mascareta posada

Normes de seguretat

Imprescindible l' ampolla de gel hidroalcohòlic a la motxilla

Sempre cal matenir la distància de seguretat

1

2

3

1

2

Normes d'inici del curs 2020-2021

Què cal portar sempre a la motxilla?

Una mascareta de reserva

Un gel hydroalcohòlic

3

Mocadors de paper

Aigua

4

Normes d'inici del curs 2020-2021

La família ha de verificar, abans d’anar a l’escola, l’estat de salut del seu fill/a i comprovar que no tingui una temperatura superior a 37,5ºC ni l’aparició de cap altre símptoma de la taula de símptomes.

No podeu venir si ...

Febre o fefrículaTosDificultat per a respirarMal de collCongestió nasalMal de panxaVòmits i/o diarreesMal de capMalestarDolor muscular

Febre o fefrículaTosDificultat per a respirarMal de collAlteració del gust o de l'olfacteVòmits i/o diarreesMal de capMalestarCalfredsDolor muscular

Menor o igual a 14 anys

Major de 14 anys

Normes d'inici del curs 2020-2021

Per accedir al centre des del primer el dia és obligatori:mascareta posada i una de recanvi en una bossa per guardar-laun paquet de mocadors una ampolla de gel hidroalcohòlic una ampolla d’aigua.llibreta i bolígrafLa presentació durarà aproximadament una hora i després els alumnes tornaran a casa. Començarem les classes amb l’horari normal l’endemà de la presentació.

ESO Dilluns, 14 de setembre

BATXILLERAT Dimarts, 15 de setembre

1r CFGM MatíDimarts, 15 de setembre

2n CFGM Matí Dimarts, 15 de setembre

1r CFGM Tarda Dimarts, 15 de setembre

2n CFGM Tarda Dimarts 15 de setembre

1r CFGS TardaDilluns 21 de setembre

2n CFGS tarda Dilluns 21 de setembre

IMPORTANT Famílies d'alumnat d'ESO i Batxillerat.Aquesta setmana rebreu un email a les adreces electròniques que tenim de contacte per saber a quin grup pertanyeu.

ENTRADES

SORTIDES

BATXILLERAT

MARC HORARI

eso

CFGs

CFGM

CFGM

Normes d'inici del curs 2020-2021

Entrades i sortides

Matí

Tarda

Passa el ratolí per sobre de cada entrada/sortida i veuràs una fotografia de la mateixa

Per accedir al centre serà imprescindible mantenir les distàncies de seguretat, fer ús de la mascareta i rentar-se les mans amb l'hidrogel desinfectant, ubicat a les entrades.S'instal·larà a les dues portes principals un sistema experimental de detecció per visió artificial de l'ús inadequat de la mascareta.L'alumnat s'esperarà en el punt de trobada del seu grup, degudament senyalitzat, mantenint les distàncies de seguretat i amb el professor corresponent entrarà a l'edifici cap a l'aula assignada prioritzant la que queda més allunyada de l'entrada. La presa de temperatura serà aleatòria per grups.

Les sortides es realitzaran per la mateixa porta que s’ha utilitzat en l’entrada, mantenint les distàncies de seguretat.Queden terminantment prohibides les aglomeracions a l’exterior,tant en el moment d’entrada com de sortida.De la mateixa manera, la sortida també es farà amb l’acompanyament del professorat de darrera hora sortint per ordre de proximitat a la porta corresponent. D’aquesta manera es garanteix que no es creuin pels passadissosEs preveuen 9 accessos diferents per tal de minimitzar la massificació de l’alumnat a les entrades i a les sortides.

L’horari marc del torn de matí serà de 08,00h a 14,00h i el de tarda serà de 15,30h - 21,20h.Entre el torn de matí i el de tarda , de les 14.00 h i les 15.30 h, s’airejarà, desinfectarà i netejarà el centre.

Faltes greus a la salut

Normes d'inici del curs 2020-2021

Segons les normes d'organització i funcionament del centre, qualsevol falta o infracció de la normativa de salut es considera una falta greu.

Faltes greus a la salut

Normes d'inici del curs 2020-2021

Normes d'inici del curs 2020-2021

La família ha de verificar, abans d’anar a l’escola, l’estat de salut del seu fill/a i comprovar que no tingui una temperatura superior a 37,5ºC ni l’aparició de cap altre símptoma de la taula de símptomes.

No podeu venir si ...

Febre o fefrículaTosDificultat per a respirarMal de collCongestió nasalMal de panxaVòmits i/o diarreesMal de capMalestarDolor muscular

Febre o fefrículaTosDificultat per a respirarMal de collAlteració del gust o de l'olfacteVòmits i/o diarreesMal de capMalestarCalfredsDolor muscular

Menor o igual a 14 anys

Major de 14 anys