Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

THUISBLIJVEN OF NIET?. medianes.com. Met deze beslisboom kun je beoordelen of een verkouden kind wel ofnietnaar dekinderopvang of naar school mag.Bij twijfel of vragen kunjeook bellen naar het landelijke informatienummer: 0800 - 1351.De uitkomst vande beslisboom geldt nietvoor broertjes en/of zusjes.Voor ieder kind moet debeslisboom apartdoorlopen worden.Klik op de leeftijden om de beslisboom te doorlopen.. 0-6 JAAR. 7-12 JAAR. IS HET KIND NEUSVERKOUDEN*EN/OF HEEFT HET EENLOOPNEUS?. medianes.com. * snot in/uit de neus (kleur maakt niet uit),evt. met niezen, een kuchjeen/of keelpijn.. Ja. Nee. PAST HET BIJ GEBRUIKELIJKEEN/OF BEKENDE KLACHTEN,ZOALS HOOIKOORTS OF ASTMA?. medianes.com. * snot in/uit de neus (kleur maakt niet uit),evt. met niezen, een kuchjeen/of keelpijn.. Ja. Nee. HEEFT IEMAND BINNEN HETHUISHOUDEN VAN HET KIND OPDIT MOMENT CORONA, KOORTSOF BENAUWDHEID?. medianes.com. Ja. Nee. HEEFT IEMAND BINNEN HETHUISHOUDEN VAN HET KIND OPDIT MOMENT CORONA, KOORTSOF BENAUWDHEID?. medianes.com. * snot in/uit de neus (kleur maakt niet uit),evt. met niezen, een kuchjeen/of keelpijn.. Ja. Nee. HEEFT HET KIND VERHOGING?(37,5 - 37,9) . medianes.com. * snot in/uit de neus (kleur maakt niet uit),evt. met niezen, een kuchjeen/of keelpijn.. Ja. Nee. IS ER SPRAKE VAN HOESTEN EN/OF VERLIES VAN REUK/SMAAK?. medianes.com. * snot in/uit de neus (kleur maakt niet uit),evt. met niezen, een kuchjeen/of keelpijn.. Ja. Nee. PAST HET BIJ GEBRUIKELIJKE/BEKENDE KLACHTEN, ZOALS HOOIKOORTS OF ASTMA?. medianes.com. Ja. Nee. THUISBLIJVEN!. medianes.com. Beterschap !. HOE LANG MOET EEN KIND THUISBLIJVEN?Als het kind of een huisgenoot minimaal 24 uur geen benauwdheid, hoesten of koorts meer heeft gehad, doorloop de beslisboom dan opnieuw.. KIND MAG KOMEN!. medianes.com. Deze beslisboom wordt regelmatig aangepast n.a.v. (ver)nieuw(d)e regelgeving. Kijk voor de meest actuele versie op boink.info/coronavirus-kinderopvang. . IS HET KIND NEUSVERKOUDEN*EN/OF HEEFT HET EENLOOPNEUS?. medianes.com. * snot in/uit de neus (kleur maakt niet uit),evt. met niezen, een kuchjeen/of keelpijn.. Ja. Nee. HEEFT HET KIND IN DE AFGELOPEN 10 DAGEN (NAUW) CONTACT GEHAD MET IEMAND (BINNEN OF BUITEN HET HUISHOUDEN) DIE CORONA HEEFT?. medianes.com. Ja. Nee. HEEFT IEMAND BINNEN HETHUISHOUDEN VAN HET KINDOP DIT MOMENT KOORTS(38,0 OF HOGER) OFBENAUWDHEID?. medianes.com. Ja. Nee. IS ER SPRAKE VAN HOESTEN EN/OFVERLIES REUK/SMAAK?. medianes.com. Ja. Nee. PAST BIJ GEBRUIKELIJKE/BEKENDE KLACHTEN, ZOALS HOOIKOORTS OF ASTMA?. medianes.com. Ja. Nee