Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Escola segura

Mascareta

Metres de distància

Mans netes

al carrer, ...La regla de les 3 M

tenim el nostre..

les nostres mesures

protocol

Per a les Famílies

Per a Alumnat i Docents

Per a Tothom

A L'ESCOLA,

CEIP XALOC

idea original del CEIP son ferriol

ceipxaloc@educaib.eu

C/ Col·legi Públic Xaloc nº 4CP: 07160 PEGUERA (Balears)Tlf:971687864

Escola segura

Per a tothom

DOCUMENTS COVID AL CENTRE ESCOLAR

PLA DE CONTINGÈNCIA

CEIP XALOC

PROTOCOL D'ACTUACIÓ DAVANT LA DETECCIÓ DE SIMPTOMES COMPATIBLESAMB LA COVID-19 ENTRE L'ALUMNAT DEL CENTRE

CONSENTIMENT INFORMAT PER FER PCR

DECLARACIÓ RESPONSABLE

Escola segura

Per a tothom

Què és el coronavirus?

Segueix les instruccions

El nou coronavirus SARS-CoV-2 és un nou tipus de coronavirus, que afecta els humans i es transmet de persona a persona. Encara hi ha moltes qüestions que es desconeixen respecte del virus i a la malaltia que produeix: la COVID-19. Segons s'avança en el coneixement, es van actualitzant les recomanacions..

Quins són els simptomes de la COVID 19?

Els símptomes més comuns inclouen febre, tos, i sensació de falta d'aire. En alguns casos també pot haver-hi disminució de l'olfacte i del gust, calfreds, mal de coll, dolors musculars, mal de cap, debilitat general, diarrea o vòmits.

Normes generals a l'escola

Segueix les instruccions que et doni el personal del centre. Fixa't també en els cartells informatius i en la senyalització que hi hagi a terra. Informa a algú del personal de l'escola que has entrat al centre. Ha de quedar registrat qui hi ha hagut al centre cada dia.

Usa la mascareta, i úsa-la bé!

En entrar al recinte escolar has de dur la mascareta posada correctament sempre. Només se le podran llevar determinat alumnat i personal del centre quan la situació ho permet.

Mans netes!

La majoria de vegades la COVID 19 es transmet a través de les mans. Has de dur les mans netes (rentades amb aigua i sabó o amb gel hidroalcohòlic). Evita el contacte amb les superfícies d'espais comuns. No comparteixis materials i cerca formes alternatives de saludar-te, sense donar-te les mans

Distància social d'1'5 mts.

Has de mantenir la distància de seguretat:

Si has d'entrar a l'escola puntualment (famílies, proveïdors,..)Si has d'estar amb persones que no formen part del teu grup estable de convivència.Quan et moguis pels espais comuns de dins l'escola: passadissos, banys,...En cas de dubte, respecta la distància social.

CEIP XALOC

Amb 37'5ºC l'alumne/a no pot anar a l'escola.

Puntualitat (respectau l'horari d'entrada i sortida assignada als grups dels vostres fills o filles) Els horaris s'han fet per evitar aglomeracions.Les famílies de l'alumnat de 5è i 6è d'educació primària no podran entrar en el centre. A la resta de famílies els aconsellan no entrar sinó és imprescindible en el recinte escolar3, 4 i 5 anys Ed. Infantil: Entrada A - 09:00 hores1r i 2n de primària:Entrada B - 09:00 hores3r, 4t primària: Entrada A - 08:45 hores5è i 6è Ed. Primària: Entrada B - 08:45 hores

Assegurau-vos que el vostre fill o fill no presenta símptomes com: febre, tos, sensació de falta d'aire, mal de cap, debilitat general, diarrea o vòmits. Si presenta diversos d'aquests símptomes consultau el vostre metge abans de dur-lo a l'escola. No li administreu medicaments que falsegin els símptomes.No deixeu que els vostres fills o filles duguin juguetes o altres objectes de casa que incitin a compartir o a tocar.

Per a les famílies 1/2

Escola segura

A casa

Per entrar i sortir de l'escola

CEIP XALOC

Per a les famílies 2/2

Escola segura

Per a qualsevol informació, gestió o demanda...

Altres aspectes importants

consultau la web del centre

revisau les notificacions que vos arribaran a través de l'aplicació GESTIB

Si després de fer les passes anteriors, necessitau entrar a l'escola heu de demanar CITA PRÈVIA al telèfons de l'escola. NO S'ATENDRÀ CAP PERSONA SENSE CITA PRÈVIA .

telefonau o enviau un correu electrònic

· El pare i la mare, o el tutor o tutora dels alumnes han d'entregar a l'escola els documents següents degudament emplenats i signats.Tendreu dos dies per fer-ho

Declaració responsable.Autorització realització proves PCRAutorització G-SuiteAltres

· Inici de les classes escalonat: des del dia 10 al dia 16 de setembre, segons els cursos.

· El telèfon de contacte amb la família que consta a les dades de secretaria del centre ha d'estar actualitzat i operatiu durant l'horari escolar. En cas que un/a alumne/a presenti símptomes compatibles amb la COVID-19, serà aïllat junt amb el seu mestre o la seva mestra i s'avisarà a la família perquè vengui a recollir-lo.

CEIP XALOC

ceipxaloc@educaib.eu

Telèfon fix: 971 68 78 64

Aquests models s'entregaran el primer dia del curs escolar

CITA PRÈVIA!!!

INFORMAU A SECRETARIA DELS CANVIS EN ELS VOSTRES NÚMEROS DE TELÈFON!!!

DIACURSDIJOUS10 DE SETEMBREPeriode d'adaptació de 3 anys (4t d'educació infantil)DIVENDRES11 DE SETEMBRE4 anys (5è d'educació infantil)5 anys (6è d'educació infantil)DILLUNS14 DE SETEMBRE1r i 2n d'educació primàriaDIMARTS15 DE SETEMBRE3r i 4t d'educació primàriaDIMECRES16 DE SETEMBRE5è i 6è d'edació primària

PER A L'ALUMNAT I ELS DOCENTS 1/2

Escola segura

DINS LES AULES

Mascareta sempre posada

Material d'higiene personal i neteja

Ocupa el lloc assignat.

Aules i dependències ben ventilades

No comparteixes materials

Els alumnes de més de 6 anys han de dur la mascaretra posada sempre.

A l'aula hi haurà materials d'higiene contra el virus a disposició dels docents i de l'alumnat. Pots dur el teu propi material d'higiene en envasos petits, d'ús personal. També hi haurà material de neteja desifectant.

S'ha de respectar la distància mínima de seguretat, per això ocupa només el lloc que se t'ha assignat. Només pots aixecar-te en cas de que t'ho indiqui el o la mestra i en cas d'una necessitat urgent. Si t'has de moure, respecta el metre i mig de distància.

Les aules han de ventilar-se periòdicament durant el matí, diverses vegades, obligatòriament. Si el temps ho permet, és recomanable que les finestres i les portes estiguin sempre obertes.

Els materials de classe no es poden compartir. Cada alumne/a ha de tenir el seu material identificat. El teu mestre o la teva mestra te diran el materials que necessites. Has de procurar tenir el mínim de materials damunt la taula i tenir la taula ben ordenada.

CEIP XALOC

PER A L'ALUMNAT I ELS DOCENTS 2/2

Escola segura

FORA DE LES AULES

Als passadissos i als llocs comuns

Al pati

Respecta els cartells informatius i les marques que trobaras als passadissos i als llocs d'ús comú.

Cada grup d'alumnes té un espai i un temps de pati assignat. Cada alumne/a només pot jugar amb els seus companys de classe i no pot sortir de la zona marcada per el seu grup. No estan permesos els jocs o objectes duits des de casa.

Als banys

Cada grup d'alumnat té un bany assignat. Utilitza només el bany que se t'ha assignat i quan el mestre o la mestra t'ho indiquin. Si tens una necessitat urgent , demana permís al mestre o la mestra que hi hagi a l'aula. Cada un dels banys té un indicador amb el màxim de persones que hi poden entrar a la vegada. Has de procurar fer un bon ús dels banys i deixar-ho net.

CEIP XALOC