Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Escola segura

Mascareta

Metres de distància

Mans netes

al carrer, ...La regla de les 3 M

tenim el nostre..

les nostres mesures

protocol

Per a les Famílies

Per a Alumnat i Docents

Per a Tothom

A L'ESCOLA,

CEIP XALOC

idea original del CEIP son ferriol

ceipxaloc@educaib.eu

C/ Col·legi Públic Xaloc nº 4CP: 07160 PEGUERA (Balears)Tlf:971687864

Escola segura

Per a tothom

DOCUMENTS COVID AL CENTRE ESCOLAR

PLA DE CONTINGÈNCIA

CEIP XALOC

PROTOCOL D'ACTUACIÓ DAVANT LA DETECCIÓ DE SIMPTOMES COMPATIBLESAMB LA COVID-19 ENTRE L'ALUMNAT DEL CENTRE

CONSENTIMENT INFORMAT PER FER PCR

DECLARACIÓ RESPONSABLE

Escola segura

Per a tothom

Què és el coronavirus?

Segueix les instruccions

El nou coronavirus SARS-CoV-2 és un nou tipus de coronavirus, que afecta els humans i es transmet de persona a persona. Encara hi ha moltes qüestions que es desconeixen respecte del virus i a la malaltia que produeix: la COVID-19. Segons s'avança en el coneixement, es van actualitzant les recomanacions..

Quins són els simptomes de la COVID 19?

Els símptomes més comuns inclouen febre, tos, i sensació de falta d'aire. En alguns casos també pot haver-hi disminució de l'olfacte i del gust, calfreds, mal de coll, dolors musculars, mal de cap, debilitat general, diarrea o vòmits.

Normes generals a l'escola

Segueix les instruccions que et doni el personal del centre. Fixa't també en els cartells informatius i en la senyalització que hi hagi a terra. Informa a algú del personal de l'escola que has entrat al centre. Ha de quedar registrat qui hi ha hagut al centre cada dia.

Usa la mascareta, i úsa-la bé!

En entrar al recinte escolar has de dur la mascareta posada correctament sempre. Només se le podran llevar determinat alumnat i personal del centre quan la situació ho permet.

Mans netes!

La majoria de vegades la COVID 19 es transmet a través de les mans. Has de dur les mans netes (rentades amb aigua i sabó o amb gel hidroalcohòlic). Evita el contacte amb les superfícies d'espais comuns. No comparteixis materials i cerca formes alternatives de saludar-te, sense donar-te les mans

Distància social d'1'5 mts.

Has de mantenir la distància de seguretat:

Si has d'entrar a l'escola puntualment (famílies, proveïdors,..)Si has d'estar amb persones que no formen part del teu grup estable de convivència.Quan et moguis pels espais comuns de dins l'escola: passadissos, banys,...En cas de dubte, respecta la distància social.

CEIP XALOC

Amb 37'5ºC l'alumne/a no pot anar a l'escola.

Puntualitat (respectau l'horari d'entrada i sortida assignada als grups dels vostres fills o filles) Els horaris s'han fet per evitar aglomeracions.Les famílies de l'alumnat de 3r,4t, 5è i 6è d'educació primària no podran entrar en el centre. A la resta de famílies els aconsellan no entrar sinó és imprescindible en el recinte escolar3, 4 i 5 anys Ed. Infantil: Entrada A - 09:00h -13:50h1r i 2n de primària:Entrada A - 09:00h - 14:00h3r, 4t primària: Entrada A - 08:45h -13:45h5è i 6è Ed. Primària: Entrada B - 08:45h - 13:45h

Assegurau-vos que el vostre fill o fill no presenta símptomes com: febre, tos, sensació de falta d'aire, mal de cap, debilitat general, diarrea o vòmits. Si presenta diversos d'aquests símptomes consultau el vostre metge abans de dur-lo a l'escola. No li administreu medicaments que falsegin els símptomes.No deixeu que els vostres fills o filles duguin juguetes o altres objectes de casa que incitin a compartir o a tocar.

Per a les famílies 1/2

Escola segura

A casa

Per entrar i sortir de l'escola

CEIP XALOC

Per a les famílies 2/2

Escola segura

Per a qualsevol informació, gestió o demanda...

Altres aspectes importants

consultau la web del centre

revisau les notificacions que vos arribaran a través de l'aplicació GESTIB

Si després de fer les passes anteriors, necessitau entrar a l'escola heu de demanar CITA PRÈVIA al telèfons de l'escola. NO S'ATENDRÀ CAP PERSONA SENSE CITA PRÈVIA .

telefonau o enviau un correu electrònic

· El pare i la mare, o el tutor o tutora dels alumnes han d'entregar a l'escola una sèrie dedocuments que trobareu a l'agenda de l'escola.Tendreu dos dies per fer-ho

· Inici de les classes escalonat: des del dia 10 al dia 16 de setembre, segons els cursos.

· El telèfon de contacte amb la família que consta a les dades de secretaria del centre ha d'estar actualitzat i operatiu durant l'horari escolar. En cas que un/a alumne/a presenti símptomes compatibles amb la COVID-19, serà aïllat junt amb el seu mestre o la seva mestra i s'avisarà a la família perquè vengui a recollir-lo.

CEIP XALOC

ceipxaloc@educaib.eu

Telèfon fix: 971 68 78 64

Aquests models s'entregaran el primer dia del curs escolar

CITA PRÈVIA!!!

INFORMAU A SECRETARIA DELS CANVIS EN ELS VOSTRES NÚMEROS DE TELÈFON!!!

DIACURSDIJOUS10 DE SETEMBREPeriode d'adaptació de 3 anys (4t d'educació infantil)DIVENDRES11 DE SETEMBRE4 anys (5è d'educació infantil)5 anys (6è d'educació infantil)DILLUNS14 DE SETEMBRE1r i 2n d'educació primàriaDIMARTS15 DE SETEMBRE3r i 4t d'educació primàriaDIMECRES16 DE SETEMBRE5è i 6è d'edació primària

PER A L'ALUMNAT I ELS DOCENTS 1/2

Escola segura

DINS LES AULES

Mascareta sempre posada

Material d'higiene personal i neteja

Aules i dependències ben ventilades

No comparteixes materials

Els alumnes de més de 6 anys han de dur la mascaretra posada sempre.

A l'aula hi haurà materials d'higiene contra el virus a disposició dels docents i de l'alumnat. Pots dur el teu propi material d'higiene en envasos petits, d'ús personal. També hi haurà material de neteja desifectant.

Les aules han de ventilar-se periòdicament durant el matí, diverses vegades, obligatòriament. Si el temps ho permet, és recomanable que les finestres i les portes estiguin sempre obertes.

Els materials de classe no es poden compartir. Cada alumne/a ha de tenir el seu material identificat. El teu mestre o la teva mestra te diran el materials que necessites. Has de procurar tenir el mínim de materials damunt la taula i tenir la taula ben ordenada.

CEIP XALOC

PER A L'ALUMNAT I ELS DOCENTS 2/2

Escola segura

FORA DE LES AULES

Als passadissos i als llocs comuns

Al pati

Respecta els cartells informatius i les marques que trobaras als passadissos i als llocs d'ús comú.

Cada grup d'alumnes té un espai i un temps de pati assignat. Cada alumne/a només pot jugar amb els seus companys de classe i no pot sortir de la zona marcada per el seu grup. No estan permesos els jocs o objectes duits des de casa.

Als banys

Cada grup d'alumnat té un bany assignat. Utilitza només el bany que se t'ha assignat i quan el mestre o la mestra t'ho indiquin. Si tens una necessitat urgent , demana permís al mestre o la mestra que hi hagi a l'aula. Cada un dels banys té un indicador amb el màxim de persones que hi poden entrar a la vegada. Has de procurar fer un bon ús dels banys i deixar-ho net.

CEIP XALOC