Want to make creations as awesome as this one?

Organització curs escolar Ed. Primària

Transcript

Pla de contingènciaEd. Primària

- CURS 2020/21 -

Distribuciód'aules

Ed. Primària- S'amplia una aula cada dos cursos- Grups mitxes de cada cicle

1r cicle A Llorenç 16/17 alumnes de 1r i 2n de prim.1r cicle B Caterina 16/17 alumnes de 1r i 2n de prim.1r cicle C Jaume 16/17 alumnes de 1r i 2n de prim.2n cicle A Sonia 16/17 alumnes de 3r i 4t de prim.2n cicle B Isabel 16/17 alumnes de 3r i 4t de prim.2n cicle C Nuria 14 alumnes de 3r i 4t de prim.3r cicle A Ivonne 18 alumnes de 5è i 6è de prim.3r cicle B Galia 18 alumnes de 5è i 6è de prim.3r cicle C Inma 18 alumnes de 5è i 6è de prim.

1r Primària2n PrimàriaBiblioteca

Aules (pendent de distribució)

3r Primària4t PrimàriaAula MIP

5è Primària2n ESO6è Primària

Objectius del pla de contingència

Crear un entorn escolar saludable i el més segur possible

Incidir en el treball organitzatiu i la coordinació pedagògica.

Gestionar el protocol d'actuació en cas d'una possible detecció

Organització

Direccionalitat i accessosEntrades/sortides escalonadesCerca de nous espaisTorns d'esplaisDistribució dels lavabosSala d'aïllamentGrups establesAcompanyam a l'alumnatPla digital per millorar el treball a distància.

Pla digital

Formació professorat

Video tutories

Classroom

Diagnòstic

Objectiu: Preparar a l'alumnat, famílies i mestres per facilitar el treball a distància en cas de confinament.

S'habilitarà un correu electrònic corporatiu per a cada alumne.Es facilitarà l'accés a totes les famílies.Dins l'entorn Classroom es podrà compartir la informació de cada aula i assignatura.

Entrades i sortides

Cada curs tendrà una zona delimitada !!

SI NO PLOU- 1r Cicle (A, B i C) Esperaran al porxo de les columnes (sortiran 15 minuts abans)- 2n Cicle (A, B, C) Esperaran al camp de bàsquet (sortiran 10 minuts abans)- 3r Cicle (A, B, C) Esperaran al camp d'handbol (sortiran en punt)Nota: Es prega puntualitat i respectar la distància de seguretat.

EN CAS DE PLUJA- 1r Cicle (A, B i C) Entraran directament a les aules (sortiran 15 minuts abans)- 2n Cicle (A, B, C) Seguiran les instruccions de les tutores (sortiran 10 minuts abans) - 3r Cicle (A, B, C) Seguiran les instruccions de les tutores (sortiran en punt)

MOLT IMPORTANTAl carrer no es poden JUNTAR alumnes de diferents aules i tots hauran de mantenir les distàncies de seguretat

ESCENARIS

A

B

C

Classes presencialsAlumnes separatsGrups estables sense interactuar amb altres grups

Classes presencialsDesdoblaments grups estables i majors distàncies.Tutories per videoconferència

Confinament a casaTasques a distància (clasroom)Tutories per videoconferència

Actualmentel Govern ha decretatl'escenari B

Sala d'aïllament

El vestidor masculí del patiserà la sala d'aïllament

Símptomes més comuns febre, tos i sensació de falta d’aire.

En alguns casos també hi pot haver:

disminució del gust i de l’olfacte, calfreds, mal de coll, dolors musculars, mal de cap, debilitat general, diarrea i vòmits.

- L'adult conduirà a l'alumne a la sala d'aïllament- Se li posarà una mascareta quirúrgica si té més de 6 anys- L’adult portarà una mascareta quirúrgica (FFP2 si l'alumne no en pot portar)- Ambdós es rentaran les mans- S'avisarà les famílies i al 061 si la situació ho requereix- Les famílies es posaran en contacte el més aviat possible amb el seu l’equip sanitari de referència de l’alumne.

Protocol en cas de detecció de símptomes d'infecció COVID-19

Quin material ha de portar l'alumne de casa?

Mascareta(obligatòria)

Mocadors de paper

A l'escola hi haurà:

Gel hidroalcohòlic

Papereres de pedal

Mascaretes(en cas de rotura)

Desinfectant de superfícies

Necesser o estoig etiquetat(per guardar les mascaretes de recanvi i mocadors)

E s p l a i s

Es faran dos torns3 zones delimitades- Columnes- Bàsquet- Camp d'hanbol)

educacióprimària

Els alumnes bereneran dins l'aula abans de sortir al pati

Normes sanitàriesd'obligat compliment

- Prendre la temperatura abans de sortir de casa- Si la temperatura és superior a 37'5º C no han d'acudir a l'escola i s'han de posar en contacte amb el centre de salut.- Mantenir distàncies de seguretat amb la mascareta posada (també al carrer)

SERVEIS

Guarderia

Menjador

Extraescolars

La guarderia d'Ed. Infantil estarà ubicada devora el menjador.La guarderia d'Ed. Primària estarà ubicada al gimnàs.

A partir del mes d'octubre de dilluns a dijousDe 16:00 a 17:00

NOTA: Cada alumne tendrà assignada una zona dins el seu curs per respectar el grup bimbolla. Tots els alumnes hauran de portar la mascareta a la guarderia

Els alumnes dinaran dins la seva aula.El servei de menjador començarà dia 14 de setembreEl bar estarà tancat

Pla d'acolliment dels primers dies

Dijous dia 10:Comença 1r de Prim.(De 9:00 a 14:00)Divendres dia 11:S'incorporen 2n i 3r Prim.(De 9:00 a 14:00)

Dilluns dia 14:S'incorporen 4t, 5è i 6è Prim.(De 9:00 a 14:00)D'octubre a maig:- De 9:00 a 12:00- De 14:00 a 16:00- Extraescolars de dilluns a dijous (de 16:00 a 17:00)

NOTA: Les portes de l'escola s'obriran 10 minuts abans a totes les entrades i sortides.