Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

HAYDEN WALSH: A STAR IN THE MAKING

Generic Content

BIG MAC INDEX

Generic Content

FITNESS

Generic Content

CARNIVAL WITH GENIALLY

Generic Content

SHRM ANNUAL CONFERENCE

Generic Content

HOW-TO GUIDE TO OPINION ESSAY

Generic Content

Transcript

MASCARETA,TRANSPORT ESCOLAR,INFORMACIÓ BÀSICA PEL NOU CURS,HIGIENE REGULAR DE MANS,Absència de simptomatologia (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea).No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.Declaració responsable,MESURES D'ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA,DISTÀNCIA,ENTRADA i SORTIDA DE L'ESCOLA :,REQUISITS D'ACCÉS AL CENTRE EDUCATIU,Alumnes que arriben amb autocar: porta principal,01,Alumnes que venen acompanyats (només pot venir un adult: porta del gual.,02,TOTS ELS ADULTS I AQUELLS ALUMNES QUE LA TOLERIN,HAURAN DE VENIR AMB LA MASCARETA DE CASA,Amb les mateixes parades i horari habitual.Es recomana l'ús de la mascareta,EN EL MOMENT EN QUE ES DETECTI ALGUNA SIMPTOMATOLOGIA S'AVISARÀ IMMEDIATAMENT A LA FAMÍLIA,SERVEI DE MENJADOR,HI HAURÀ SERVEI DE MENJADOR AMB MÉS FRANGES HORÀRIES, DISTANCIAMENT I MESURES DE SEGURETAT.,ESGRAONADA I CONTROLADA,CALDRÀ QUE MENTRE US ESPEREU, MANTINGUEU LA DISTÀNCIA,www.genial.ly,MESURES DE PREVENCIÓ DINS L'ESCOLA,MESURES DE PREVENCIÓ DINS L'ESCOLA,Grups estables d'alumnes i docentsAdaptació de les activitats per garantir la seguretatDesplaçaments controlats dins i fora de l'escolaPatis sectoritzats i per torns,Totes les entrades i sortides fora de l'horari habitual, es faran per la porta principal