Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

MESURES DE PREVENCIÓ DINS L'ESCOLA

INFORMACIÓ BÀSICA PEL NOU CURS

Absència de simptomatologia (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea).No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.Declaració responsable

TRANSPORT ESCOLAR

HIGIENE REGULAR DE MANS

MASCARETA

DISTÀNCIA

ENTRADA i SORTIDA DE L'ESCOLA :

REQUISITS D'ACCÉS AL CENTRE EDUCATIU

01

02

MESURES D'ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA

Alumnes que arriben amb autocar: porta principal

Alumnes que venen acompanyats (només pot venir un adult: porta del gual.

TOTS ELS ADULTS I AQUELLS ALUMNES QUE LA TOLERIN

HAURAN DE VENIR AMB LA MASCARETA DE CASA

Amb les mateixes parades i horari habitual.Es recomana l'ús de la mascareta

EN EL MOMENT EN QUE ES DETECTI ALGUNA SIMPTOMATOLOGIA S'AVISARÀ IMMEDIATAMENT A LA FAMÍLIA

SERVEI DE MENJADOR

HI HAURÀ SERVEI DE MENJADOR AMB MÉS FRANGES HORÀRIES, DISTANCIAMENT I MESURES DE SEGURETAT.

ESGRAONADA I CONTROLADA

CALDRÀ QUE MENTRE US ESPEREU, MANTINGUEU LA DISTÀNCIA

www.genial.ly

MESURES DE PREVENCIÓ DINS L'ESCOLA

Grups estables d'alumnes i docentsAdaptació de les activitats per garantir la seguretatDesplaçaments controlats dins i fora de l'escolaPatis sectoritzats i per torns

Totes les entrades i sortides fora de l'horari habitual, es faran per la porta principal