Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Katecheza okolicznościowaXX Dzień Papieski"TOTUS TUUS"

Szkoła Średnia

Start

Modlitwa

Czas katechezy, który jest przed nami, a także sprawy – te trudne oraz radosne, które nosimy w naszych sercach zawierzmy Chrystusowi przez ręce Maryi.Pod Twoją obronę...

Next

Next

U kogo w wymienionych sytuacjach możesz szukać pomocy?Jakimi cechami odznacza się osoba, która może nam pomóc?

Pomyśl, z jakimi trudnymi sytuacjami mierzysz się w życiu ty lub twoi rówieśnicy? Mogą być to przeżywane dylematy, jednorazowe wydarzenia lub też sytuacje ciągnące się przez dłuższy czas.

Wśród osób, które mogą być dla was pomocą w przeżywanych trudnościach i dylematach możemy wymienić przyjaciół, rodziców, specjalistów w różnych dziedzinach. Osoby, które mogą udzielić pomocy powinny odznaczać się: empatią, zdolnością do słuchania i do rozwiązania problemu, być godne zaufania. Dziś dowiesz się kto może stać się dla ciebie szczególną towarzyszką życia? Naszym przewodnikiem będzie św. Jan Paweł II.

Pod Twoją obronę...

Next

Wysłuchajcie fragmentu homilii św. Jana Pawła II, którą wygłosił w Częstochowie 17 czerwca 1999 r.Czas nagrania - 9:20-10:35:

Kogo św. Jan Paweł II wskazuje jako powierniczkę naszych spraw?Na jakie kategorie problemów zwrócił uwagę Papież Polak?

Św. Jan Paweł II wzywając do zawierzenia Maryi opierał się przede wszystkim na własnym doświadczeniu. Posłuchajcie co powiedział do młodzieży zgromadzonej w Rzymie w 2003 roku w Niedzielę Palmową:

Przyjąć Maryję do swego domu, do swojego życia, to przywilej każdego wiernego. Przywilej przede wszystkim na chwile trudne, takie jak te, które i wy, młodzi, często przeżywacie w tym czasie swojego życia. Pamiętam jak takim momentem dla mnie, kiedy byłem młody i pracowałem w zakładach chemicznych, było odnalezienie tych słów: Totus Tuus. Mocą tych słów mogłem przejść przez doświadczenie strasznej wojny, straszliwą okupację nazistowską, a później także przez inne trudne powojenne doświadczenia. Możliwość przyjęcia Maryi do swojego domu, do swego życia, jest propozycją dla nas wszystkich.Dzisiaj, z tych właśnie motywów, chcę was zawierzyć Maryi. Najdrożsi, mówię to wam z doświadczenia, otwórzcie dla Niej drzwi waszego życia! Nie lękajcie się otworzyć na oścież drzwi waszych serc Chrystusowi za pośrednictwem Tej, która chce zaprowadzić was do Niego, abyście byli uwolnieni od grzechu i śmierci! Ona pomoże wam wsłuchać się w Jego głos i odpowiedzieć »tak« na każdy plan, jaki Bóg przewidział dla was, dla waszego dobra i dla dobra całej ludzkości.

Co oznaczają słowa „TOTUS TUUS”?Do jakich doświadczeń ze swojego życia odwoływał się św. Jan Paweł II?W jaki sposób Maryja przychodzi z pomocą człowiekowi?

Dlaczego Maryja rozumie nasze problemy?

1

2

3

4

5

6

Next

Jakie wydarzenie ukazuje analizowany fragment?Z jakimi trudnościami mierzyła się Maryja?Jakie plany życiowe miała Maryja, a jak zmieniło je spotkanie z aniołem?

Jakie wydarzenie ukazuje analizowany fragment?Z jakimi trudnościami mierzyła się Maryja?Co stałoby się z Maryją gdyby Józef oskarżył ją o cudzołóstwo?Jak czuła się Maryja, gdy Józef chciał ją zostawić?

Jakie wydarzenie ukazuje analizowany fragment?Z jakimi trudnościami mierzyła się Maryja?Jaki był status materialny Józefa i Maryi?Co jest treścią proroctwa, które usłyszała Maryja?Co będzie źródłem jej cierpienia?

Jakie wydarzenie ukazuje analizowany fragment?Z jakimi trudnościami mierzyła się Maryja?Jakie okoliczności towarzyszyły narodzeniu Jezusa?Jaki wyglądały pierwsze lata życia Świętej Rodziny?

Jakie wydarzenie ukazuje analizowany fragment?Z jakimi trudnościami mierzyła się Maryja?Co mogła czuć Maryja kiedy zagubiła Jezusa?Co mogła czuć, gdy usłyszała wypowiedź Jezusa po odnalezieniu?

Jakie wydarzenie ukazuje analizowany fragment?Z jakimi trudnościami mierzyła się Maryja?Wobec jakiego cierpienia Maryja stanęła podczas drogi krzyżowej?

Osoba, do której możemy zwrócić się z naszymi problemami ma przede wszystkim cechować się empatią – zdolnością wczucia się w przeżywaną przez nas sytuację. Zobaczmy jak ma się to do Maryi. Chciałbym, abyście przeanalizowali historię jej życia zapisaną na kartach Ewangelii poszukując odpowiedzi na pytanie – z jakimi trudnościami mierzyła się Maryja w życiu?

Siła orędownictwa Maryi

Next

Widzimy, iż Maryja może być tą, która rozumie wasze problemy. To jednak nie wystarczy. Potrzebna jest jeszcze zdolność do pomocy. O niej mówił św. Jan Paweł II w Wilnie 5 września 1993 r.

Św. Jan Paweł II nie tylko mówił o szczególnej sile zawierzenia Maryi, ale sam jej doświadczył. Posłuchajcie

W jaki sposób św. Jan Paweł II doświadczył szczególnego działania Maryi w swoim życiu?

Jak kształtować postawę zawierzenia w sobie?

Next

Zawierzenie Maryi to nie tylko powierzanie jej naszych problemów. Ma ono jeszcze jeden aspekt. Obejrzyj nagranie od 19:20 do 20:33.

W jaki sposób możemy kształtować w sobie postawę zawierzenia Maryi?

Zawierzenie Maryi to nie tylko powierzanie jej naszych problemów. Ma ono jeszcze jeden aspekt. (od 19:20 do 20:33)

Czego uczy nas Maryja?Czego od nas oczekuje?

TEMAT: Maryja towarzyszką mojego życiaNOTATKA:Przyjąć Maryję do swego domu, do swojego życia, to przywilej każdego wiernego. Przywilej przede wszystkim na chwile trudne, takie jak te, które i wy, młodzi, często przeżywacie w tym czasie swojego życia. (…) Totus Tuus - mocą tych słów mogłem przejść przez doświadczenie strasznej wojny, straszliwą okupację nazistowską, a później także przez inne trudne powojenne doświadczenia. Możliwość przyjęcia Maryi do swojego domu, do swego życia, jest propozycją dla nas wszystkich. (św. Jan Paweł II. 10 kwietnia 2003 r. Rzym)

ZADANIE DOMOWE:Przygotowanie rozważania jednej tajemnicy różańcowej, ukazując to jak Maryja jest w stanie nas zrozumieć, a także do czego pragnie nas zaprosić i nauczyć.

Modlitwa

Tobie, słodka Matko, której opieki zawsze doznawałem, dziś wieczór ponownie ich powierzam. Pod Twym płaszczem, w Twojej opiece szukają oni schronienia. Ty, Matko Bożej łaski, pozwól im rozbłysnąć urodą Chrystusa! To młodzi tego wieku, którzy u zarania nowego tysiąclecia przeżywają jeszcze niepokoje płynące z grzechu, nienawiści, przemocy, terroryzmu i wojny. Ale są to ci sami młodzi, na których Kościół patrzy z ufnością, świadomy, że przy pomocy Bożej łaski uda im się wierzyć i żyć, jak przystało świadkom Ewangelii w dzisiejszej dobie historii. O Maryjo, pomóż im odpowiedzieć na ich powołanie. Prowadź ich do poznania prawdziwej miłości i błogosław ich uczuciom. Wspieraj ich w chwilach cierpienia. Uczyń z nich nieustraszonych zwiastunów wielkanocnego pozdrowienia Chrystusa: Pokój wam! Razem z nimi, zawierzam Ci raz jeszcze także i siebie i z ufną miłością powtarzam Ci: Totus tuus ego sum! Cały jestem Twój! I każdy z nich razem ze mną woła do Ciebie: Totus tuus! Totus tuus! Amen

Next

Title 1

Fundacja"Dzieło Nowego Tysiąclecia"

Znajdź nas:

Return