Want to make creations as awesome as this one?

Katecheza z okazji XX Dnia Paieskiego

Transcript

Katecheza okolicznościowaXX Dzień Papieski"TOTUS TUUS"

Szkoła Podstawowaklasy V-VIII

Start

Modlitwa

Czas katechezy, który jest przed nami, a także sprawy – te trudne oraz radosne, które nosimy w naszych sercach zawierzmy Chrystusowi przez ręce Maryi.Pod Twoją obronę...

Next

Temat:

Next

Aby odkryć temat katechezy rozwiąż wykreślankę, do której link znajduje się pod "znakiem zapytania obok"

Temat:TOTUS TUUScały Twój Maryjo

Next

Zapisz temat do zeszytu

Co znaczy, że Maryja jest naszą Matką?

Next

Poszukajmy źródeł postawy zawierzenia św. Jana Pawła II Maryi. Wysłuchaj najpierw tekstu biblijnego, a następnie komentarza Papieża Polaka (od 0:30 do2:25).

Jak określa się wydarzenie, o którym usłyszeliśmy we fragmencie Ewangelii wg św. Jana?Jacy są Jego bohaterowie?Jak to wydarzenie interpretował św. Jan Paweł II?W czym wyraża się miłość Maryi do człowieka?Czego wymaga od nas miłość, której doświadczamy?

O jakim wydarzeniu opowiadał film?W jaki sposób to, co wydarzyło się na Placu św. Piotra 13 maja 1981 r. miało związek z zawierzeniem Maryi przez św. Jana Pawła II?

Pod krzyżem każdy człowiek został poddany Maryi pod opiekę. Mamy zatem prawo przychodzić do niej z naszymi radościami i trudnościami. Maryja w swej macierzyńskiej miłości pragnie ochraniać każdego, kto ucieka się do niej z prośbą o pomoc. Nie inaczej było w życiu św. Jana Pawła II. Posłuchajcie o szczególnym wydarzeniu z jego życia.

Co znaczy zawierzyć się Maryi?

Next

Istotę zawierzenia Maryi ukazuje nam wyraźnie wydarzenie w Kanie Galilejskiej. Wsłuchując się w ten fragment zwróćcie uwagę na postawy Maryi.

Jakie postawy Maryi dostrzegamy w tym tekście?Jak reaguje na brak wina?Co poleca uczynić sługom?Jaki jest efekt posłuszeństwa wezwaniu Maryi?

Zawierzenie Maryi wyraża się w dwóch postawach. Ufnym przedstawianiu jej swoich codziennych problemów oraz naśladowaniu jej przykładu w swoim życiu.

Jak św. Jan Paweł II zawierzył Maryi?

Next

1

2

3

Posłuchajcie teraz jak kształtowała się postawa zawierzenia Maryi w życiu św. Jana Pawła II.Nagranie nr 1 (od 5:50 do 6:50)Nagranie nr 2 (od 10:40 do 13:30)Nagranie nr 3 (od 17:35 do 19:20)

Gdzie ma swoje źródło postawa zawierzenia Maryi w życiu św. Jana Pawła II?W jaki sposób papież wyrażał swoją miłość do Maryi?Jak Papież uczył się naśladować Maryję?

Jak ja mogę zawierzyć się Maryi?

Next

Na podstawie przykładu życia św. Jana Pawła II, a także waszego osobistego doświadczenia pomyślcie – jak my w życiu codziennym możemy realizować postawę zawierzenia Maryi?

Na podstawie fragmentu z orędzia na XVIII ŚDM spróbujcie uzupełnić schemat odpowiadając na pytanie – co znaczy naśladować Maryję? Tekst znajdziesz klikając w ikonkę z kopertą

Dlatego także dzisiaj powtarzam motto mojej posługi biskupiej i papieskiej: Totus Tuus. Sam nieustannie doświadczałem w życiu miłującej i czynnej obecności Matki Chrystusowej; Maryja każdego dnia wspomaga mnie w pełnieniu misji Następcy Piotra. Maryja jest Matką łaski Bożej, bo jest Matką Dawcy łaski. Zawierzcie się Jej z całkowitą ufnością! Promieniujcie pięknem Chrystusa! Otwierając się na tchnienie Ducha, staniecie się nieustraszonymi apostołami, zdolnymi szerzyć wokół siebie płomień miłości i blask prawdy. W szkole Maryi odkryjecie, jakich konkretnych działań Chrystus od was oczekuje, nauczycie się stawiać Go na pierwszym miejscu w waszym życiu, ku Niemu kierować wszelkie wasze myśli i czyny. Drodzy młodzi przyjaciele, wiecie już, że chrześcijaństwo nie jest jedynie opinią ani zbiorem pustych słów. Chrześcijaństwo to Chrystus! Chrześcijaństwo to Osoba, to On Żywy! Spotkać Jezusa, kochać Go i sprawić, aby był kochany: oto chrześcijańskie powołanie. Maryja zostaje wam dana, aby pomóc wam nawiązać prawdziwszą i bardziej osobistą relację z Jezusem. Swoim przykładem Maryja uczy was wpatrywać się z miłością w Tego, który pierwszy nas umiłował. Swoim wstawiennictwem kształtuje w was serce uczniów, zdolnych wsłuchiwać się w głos Syna, który objawia prawdziwe oblicze Ojca i rzeczywistą godność człowieka.

Odpowiedzi zapisz do zeszytu w postaci grafu (następna storna)

Zawierzenie Maryi

Powierzenie Maryi codziennych sprawModlitwa różańcowaNoszenie szkaplerzaNoszenie Cudownego MedalikaPielgrzymki do Sanktuariów MaryjnychNowenna Pompejańska

Naśladowanie postaw MaryiStawiać Chrystusa na pierwszym miejscu w swoim życiuPogłębiać osobistą relację z Jezusem Pogłębiać nauczanie Jezusa o Bogu i człowieku

Next

Przepisz schemat jako notatkę do zeszytu

Zadanie domowe:Na podstawie dostępnych źródeł wskaż pięć najważniejszych wydarzeń z życia św. Jana Pawła II, które wpłynęły na losy Polski i świata.

Modlitwa

Tobie, słodka Matko, której opieki zawsze doznawałem, dziś wieczór ponownie ich powierzam. Pod Twym płaszczem, w Twojej opiece szukają oni schronienia. Ty, Matko Bożej łaski, pozwól im rozbłysnąć urodą Chrystusa! To młodzi tego wieku, którzy u zarania nowego tysiąclecia przeżywają jeszcze niepokoje płynące z grzechu, nienawiści, przemocy, terroryzmu i wojny. Ale są to ci sami młodzi, na których Kościół patrzy z ufnością, świadomy, że przy pomocy Bożej łaski uda im się wierzyć i żyć, jak przystało świadkom Ewangelii w dzisiejszej dobie historii. O Maryjo, pomóż im odpowiedzieć na ich powołanie. Prowadź ich do poznania prawdziwej miłości i błogosław ich uczuciom. Wspieraj ich w chwilach cierpienia. Uczyń z nich nieustraszonych zwiastunów wielkanocnego pozdrowienia Chrystusa: Pokój wam! Razem z nimi, zawierzam Ci raz jeszcze także i siebie i z ufną miłością powtarzam Ci: Totus tuus ego sum! Cały jestem Twój! I każdy z nich razem ze mną woła do Ciebie: Totus tuus! Totus tuus! Amen

Next

Title 1

Fundacja"Dzieło Nowego Tysiąclecia"

Znajdź nas:

Return