Want to make creations as awesome as this one?

Organització inici curs 2020-2021

Transcript

Pla de contingènciaEd. Infantil

- CURS 2020/21 -

Distribuciód'aules

Ed. Infantil- S'amplia una aula- Es formen 4 grups

Grup AMarga M.18 alumnes de 3 anys (aula 3 anys)Grup B Marga V.6 alumnes de 3 anys i 12 alumnes de 4 anys (aula de 4 anys)Grup C Laura 12 alumnes de 4 anys i 6 alumnes de 5 anys (aula de 5 anys)Grup D Joana18 alumnes de 5 anys (aula tallers a la planta d'infantil)

Objectius del pla de contingència

Crear un entorn escolar saludable i el més segur possible

Incidir en el treball organitzatiu i la coordinació pedagògica.

Gestionar el protocol d'actuació en cas d'una possible detecció

Organització

Direccionalitat i accessosEntrades/sortides escalonadesCerca de nous espaisTorns d'esplaisDistribució dels lavabosSala d'aïllamentGrups establesAcompanyam a l'alumnatPla digital per millorar el treball a distància.

Pla digital

Formació professorat

Video tutories

Classroom

Diagnòstic

Objectiu: Preparar a l'alumnat, famílies i mestres per facilitar el treball a distància en cas de confinament.

S'habilitarà un correu electrònic corporatiu per a cada alumne.Es facilitarà l'accés a totes les famílies.Dins l'entorn Classroom es podrà compartir la informació de cada aula i assignatura.

Pla digital

Formació professorat

Video tutories

Classroom

Diagnòstic

Objectiu: Preparar a l'alumnat, famílies i mestres per facilitar el treball a distància en cas de confinament.

S'habilitarà un correu electrònic corporatiu per a cada alumne.Es facilitarà l'accés a totes les famílies.Dins l'entorn Classroom es podrà compartir la informació de cada aula i assignatura.

Entrades i sortides

Cada curs tendrà una zona delimitada !!

SI NO PLOU- Grup A: Els pares acompanyaran els alumnes per l'entrada principal, direcció camp handbol i fins el distribuidor d'aules infantil. La sortida cap a l'exterior serà pel pati gran.- Grup B: Entrada i sortida (Entrada principal C/ Almirall Cervera)- Grup C i D: Entrada i sortida per la porta d'Ed. Infantil (C/ Almirall Bonifaz). Els grups estaran separats.Nota: S'obriran les portes 10 minuts abans. Es prega puntualitat i respectar la distància de seguretat.

EN CAS DE PLUJA- Grup B: Entrada i sortida per l'escala del gimnàs (C/ Almirall Cervera)- Grup C: Entrada i sortida per la porta d'Ed. Infantil (C/ Almirall Bonifaz) cap a la porta del bar.- Grup D: Entrada i sortida per la porta d'Ed. Infantil (C/ Almirall Bonifaz) cap a la porta de la classe.

ESCENARIS

A

B

C

Classes presencialsAlumnes separatsGrups estables sense interactuar amb altres grups

Classes presencialsDesdoblaments grups estables i majors distàncies.Tutories per videoconferència

Confinament a casaTasques a distància (clasroom)Tutories per videoconferència

Actualmentel Govern ha decretatl'escenari B

Sala d'aïllament

El vestidor masculí del patiserà la sala d'aïllament

Símptomes més comuns febre, tos i sensació de falta d’aire.

En alguns casos també hi pot haver:

disminució del gust i de l’olfacte, calfreds, mal de coll, dolors musculars, mal de cap, debilitat general, diarrea i vòmits.

- L'adult conduirà a l'alumne a la sala d'aïllament- Se li posarà una mascareta quirúrgica si té més de 6 anys- L’adult portarà una mascareta quirúrgica (FFP2 si l'alumne no en pot portar)- Ambdós es rentaran les mans- S'avisarà les famílies i/o al 061 si la situació ho requereix- Les famílies s'han de posar en contacte el més aviat possible amb el seu l’equip sanitari de referència de l’alumne.

Protocol en cas de detecció de símptomes d'infecció COVID-19

Quin material ha de portar l'alumne de casa?

Mascareta(Si queden a guarderia)

Mocadors de paper

A l'escola hi haurà:

Gel hidroalcohòlic

Papereres de pedal

Mascaretes(en cas de rotura)

Desinfectant de superfícies

Necesser o estoigetiquetat(per guardar la mascareta)

E s p l a i s

2 grups al pati d'Ed. infantilEs faran dos torns

educació infantil

Els alumnes bereneran dins l'aula abans de sortir al pati

Normes sanitàriesd'obligat compliment

- Prendre la temperatura abans de sortir de casa- Si la temperatura és superior a 37'5º C no han d'acudir a l'escola i s'han de posar en contacte amb el centre de salut.- Cada dia han de dur la bata neta.- Sabates amb velcro i roba còmoda per facilitar l'autonomia

SERVEIS

Guarderia

Menjador

Extraescolars

La guarderia d'Ed. Infantil estarà ubicada devora el menjadorLa guarderia d'Ed. Primària estarà ubicada al gimnàs.

A partir del mes d'octubre de dilluns a dijousDe 16:00 a 17:00

NOTA IMPORTANT: Cada alumne tendrà assignada una zona dins el seu curs per respectar el grup bimbolla. Obligatori l'ús de la mascareta dins la guarderia per a tots els alumnes d'Ed. Infantil.

Els alumnes dinaran dins la seva aula.El servei de menjador començarà dia 14 de setembreEl bar estarà tancat

Pla d'acolliment dels primers dies

Dijous dia 10:- 1r torn de 9:00 a 10:30- 2n torn d'11:00 a 12:30Divendres dia 11:- 1r torn de 9:00 a 10:30 - 2n torn d'11:00 a 12:30

A partir de dilluns dia 14- Tots de 9:00 a 14:00D'octubre a maig:- De 9:00 a 12:00- De 14:00 a 16:00- Extraescolars de dilluns a dijous (de 16:00 a 17:00)

NOTA: Les portes de l'escola s'obriran 10 minuts abans a totes les entrades i sortides.