Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

4. Contacte amb la família i les autoritats competents de salut i educació. 2. Col·locació de mascareta quirúrgica. CURS 2020-2021. 4. DETECCIÓ DE SÍMPTOMATOLOGIA DES DEL CENTRE. 1. Aïllament espai individual. PLA D'ORGANITZACIÓ ESO i CF. 1.GRUPS ESTABLES. Per poder... ASSISTIR AL CENTRE CAL QUE.... No distància 1,5 mMascareta obligatòria (amb excepcions). 1. Les famílies vigilin l'estat de salut i prenguin la temperatura abans de sortir de casa.2. També disposaran d'un llistat de comprovació de símptomes.3. A l'inici de curs signin una declaració responsable.* Des del Centre prendrem la temperatura a l'entrada.. 3. Presa de temperatura. 1,5 m fora dels grups establesNo distància en grups establesSectorització dels espais comuns amb més d'un grup. 2. DISTANCIAMENT FÍSIC. Es promourà l'hàbit en totes les etapesRentat de mans amb hidrogel o sabó: entrades i sortides,abans dels àpats, abans i després d'anar al WC, i de les activitats on sigui necessari. 3. HIGIENE DE MANS. 4. ÚS DE MASCARETA. Obligatori per a desplaçaments dins i fora del centreObligatori dins l'aulaProfessorat, PAS i personal extern: obligatori. 5. VENTILACIÓ. Portes i finestres obertes (sempre que es pugui).Abans de l'entrada i la sortida de l'alumnat.Com a mínim 3 vegades al dia, almenys, 10 minuts cada vegada.. 6. NETEJA I DESINFECCIÓ. Diària.Més freqüent en punts o superfícies d'ús més comú.Augment del Servei de neteja durant el matí.Menjador, aules i altres serveis: cada vegada que hi hagi un canvi de grups d´alumnes.. Entrades esglaonades (cada 10 minuts).3 accesos (5 portes)Porta Pati Infantil:1r Torn (7:50h/13:20 o 14:20h dc, i 14:45h/16:45h): 1r ESO2n Torn (8:00h/13:30 o 14:30h dc, i 14:45h/16:45h): 3r ESOPorta Principal: 1r Torn (7:50h/13:20 o 14:20h dc, i 14:45h/16:45h): 2n ESO 2n Torn (8:00h/13:30 o 14:30h dc, i 14:45h/16:45h): 4t ESOPorta Pati Pista bàsquet: 1r Torn (7:50h/14:20h): 1r CFGM i 1r CFGS 2n Torn (8:00h/14:30h): 2n CFGM3r Torn (14:45/20:00h): 2n CFGS. 7. ENTRADES I SORTIDES. 8. PATIS. 1r ESO + 2n ESO = Patis del centre3r ESO + 4t ESO = Plaça Enric Cristòfol RicartCF = esbarjo extern. 9. MENJADOR. ESO: 13'20 o 13'30h-14'45h (Biblioteca)