Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

VRAZDA JANA KUZIAKA

Generic Content

WHY WE LIKE INFOGRAPHICS

Generic Content

BOOKFLIX

Generic Content

FAKE NEWS

Generic Content

BAFTA NOMINATED SHORTS AT IES

Generic Content

HAYDEN WALSH: A STAR IN THE MAKING

Generic Content

BIG MAC INDEX

Generic Content

Transcript

4. Contacte amb la família i les autoritats competents de salut i educació,2. Col·locació de mascareta quirúrgica, CURS 2020-2021,4. DETECCIÓ DE SÍMPTOMATOLOGIA DES DEL CENTRE,1. Aïllament espai individual,PLA D'ORGANITZACIÓ ESO i CF,1.GRUPS ESTABLES,Per poder... ASSISTIR AL CENTRE CAL QUE...,No distància 1,5 mMascareta obligatòria (amb excepcions),1. Les famílies vigilin l'estat de salut i prenguin la temperatura abans de sortir de casa.2. També disposaran d'un llistat de comprovació de símptomes.3. A l'inici de curs signin una declaració responsable.* Des del Centre prendrem la temperatura a l'entrada.,3. Presa de temperatura,1,5 m fora dels grups establesNo distància en grups establesSectorització dels espais comuns amb més d'un grup,2. DISTANCIAMENT FÍSIC,Es promourà l'hàbit en totes les etapesRentat de mans amb hidrogel o sabó: entrades i sortides,abans dels àpats, abans i després d'anar al WC, i de les activitats on sigui necessari,3. HIGIENE DE MANS,4. ÚS DE MASCARETA,Obligatori per a desplaçaments dins i fora del centreObligatori dins l'aulaProfessorat, PAS i personal extern: obligatori,5. VENTILACIÓ,Portes i finestres obertes (sempre que es pugui).Abans de l'entrada i la sortida de l'alumnat.Com a mínim 3 vegades al dia, almenys, 10 minuts cada vegada.,6. NETEJA I DESINFECCIÓ,Diària.Més freqüent en punts o superfícies d'ús més comú.Augment del Servei de neteja durant el matí.Menjador, aules i altres serveis: cada vegada que hi hagi un canvi de grups d´alumnes.,Entrades esglaonades (cada 10 minuts).3 accesos (5 portes)Porta Pati Infantil:1r Torn (7:50h/13:20 o 14:20h dc, i 14:45h/16:45h): 1r ESO2n Torn (8:00h/13:30 o 14:30h dc, i 14:45h/16:45h): 3r ESOPorta Principal: 1r Torn (7:50h/13:20 o 14:20h dc, i 14:45h/16:45h): 2n ESO 2n Torn (8:00h/13:30 o 14:30h dc, i 14:45h/16:45h): 4t ESOPorta Pati Pista bàsquet: 1r Torn (7:50h/14:20h): 1r CFGM i 1r CFGS 2n Torn (8:00h/14:30h): 2n CFGM3r Torn (14:45/20:00h): 2n CFGS,7. ENTRADES I SORTIDES,8. PATIS,1r ESO + 2n ESO = Patis del centre3r ESO + 4t ESO = Plaça Enric Cristòfol RicartCF = esbarjo extern,9. MENJADOR,ESO: 13'20 o 13'30h-14'45h (Biblioteca)