Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

PLA D'ORGANITZACIÓ ESO i CF

CURS 2020-2021

 • No distància 1,5 m
 • Mascareta obligatòria (amb excepcions)


1. GRUPS ESTABLES

Per poder... ASSISTIR AL CENTRE CAL QUE...

1. Les famílies vigilin l'estat de salut i prenguin la temperatura abans de sortir de casa.

2. També disposaran d'un llistat de comprovació de símptomes.
3. A l'inici de curs signin una declaració responsable.
* Des del Centre prendrem la temperatura a l'entrada.

1. Aïllament espai individual

3. Presa de temperatura

4. Contacte amb la família i les autoritats competents de salut i educació

2. Col·locació de mascareta quirúrgica

4. DETECCIÓ DE SÍMPTOMATOLOGIA DES DEL CENTRE

 • 1,5 m fora dels grups estables
 • No distància en grups estables
 • Sectorització dels espais comuns amb més d'un grup

2. DISTANCIAMENT FÍSIC

 • Es promourà l'hàbit en totes les etapes
 • Rentat de mans amb hidrogel o sabó: entrades i sortides, abans dels àpats, abans i després d'anar al WC, i de les activitats on sigui necessari

3. HIGIENE DE MANS

4. ÚS DE MASCARETA

 • Obligatori per a desplaçaments dins i fora del centre
 • Obligatori dins l'aula
 • Professorat, PAS i personal extern: obligatori


5. VENTILACIÓ

 • Portes i finestres obertes (sempre que es pugui).
 • Abans de l'entrada i la sortida de l'alumnat.
 • Com a mínim 3 vegades al dia, almenys, 10 minuts cada vegada.

6. NETEJA I DESINFECCIÓ

 • Diària.
 • Més freqüent en punts o superfícies d'ús més comú.
 • Augment del Servei de neteja durant el matí.
 • Menjador, aules i altres serveis: cada vegada que hi hagi un canvi de grups d´alumnes.

 • Entrades esglaonades (cada 10 minuts).
 • 3 accesos (5 portes)
  • Porta Pati Infantil:
   • 1r Torn (7:50h/13:20 o 14:20h dc, i 14:45h/16:45h): 1r ESO
   • 2n Torn (8:00h/13:30 o 14:30h dc, i 14:45h/16:45h): 3r ESO
  • Porta Principal:
   • 1r Torn (7:50h/13:20 o 14:20h dc, i 14:45h/16:45h): 2n ESO
   • 2n Torn (8:00h/13:30 o 14:30h dc, i 14:45h/16:45h): 4t ESO
  • Porta Pati Pista bàsquet:
   • 1r Torn (7:50h/14:20h): 1r CFGM i 1r CFGS
   • 2n Torn (8:00h/14:30h): 2n CFGM
   • 3r Torn (14:45/20:00h): 2n CFGS

7. ENTRADES I SORTIDES

8. PATIS

 • 1r ESO + 2n ESO = Patis del centre
 • 3r ESO + 4t ESO = Plaça Enric Cristòfol Ricart
 • CF = esbarjo extern

9. MENJADOR

 • ESO: 13'20 o 13'30h-14'45h (Biblioteca)