Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

VISUAL COMMUNICATION AND STORYTELLING

Presentation

ASTL

Presentation

CHRISTMAS TIME

Presentation

LIVING THINGS

Presentation

ALL THE THINGS

Presentation

ALICE'S WONDERLAND BOOK REGISTRY

Presentation

ENGLISH IRREGULAR VERBS

Presentation

Transcript

PROTOCOL D'OBERTURA DEL CENTRECurs 2020/21,Escola Jacint Verdaguer (Castelldefels),www.jverdaguer.cat,Rentat de mans,Confinament,Distància,Entrades i sortides ,Grups estables,Patis,Covid,Mascareta,Què necessitem saber?,Volem començar amb tota la seguretat possible,www.jverdaguer.cat, MASCARETA,L’ús de la mascareta és obligatori per a tothom a les entrades i sortides de l’escola., MASCARETA,L'ús de la mascareta serà obligatòria a tot el centre a partir dels 6 anys fins a nova ordre.Els alumnes d'Educació Infantil són els únics que no tenen l'obligació de portar-la dins l'aula., DISTÀNCIA,1,5m, DISTÀNCIA,Mantindrem sempre que sortim de la nostra aula la distància de seguretat.,Dins el nostre grup estable podrem estar una mica més tranquils, tot i que evitarem les abraçades i les actituds massa properes.Segur que trobarem moltes maneres d'estar junts i contents sense haver de tocar-nos massa.,1,5m,1,5m, RENTAT DE MANS, RENTAT DE MANS,S'establiran rutines de rentat de mans a les aules.,Ens rentarem les mans sempre que faci falta, aprendrem a fer-ho molt bé:* a l'arribar i sortir de l'escola,* abans i després de menjar,* abans i després d'anar al lavabo* i sempre que sigui necessari., ENTRADES,Els alumnes vindran amb la temperatura presa de casaTot i així, també la prendrem a tots quan estiguin a la seva aula,ENTRADES ,Hi ha dues entrades:- La porta principal pels alumnes d'infantil i 1r.- La porta situada a la pista esportiva pels alumnes de 2n, 3r, 4t, 5è i 6è.,ENTRADA DELS ALUMNES D'INFANTIL i 1r,- Els alumnes d'infantil I3, I4, I5 i 1r entraran per la porta principal: al matí de 9:00 a 9:20 a la tarda de 15:00 a 15:10 - Només un dels familiars podrà acompanyar-lo fins a la porta de la classe. Per tal de complir amb les normes de seguretat, no es podrà intercanviar conversa amb la mestra (com fins ara es feia). Qualsevol encàrrec per a la tutora es comunicarà per email.-Els familiars de 1r, podran acompanyar a l'aula a l'infant, només la 1ªsetmana, afavorint així el procés d'adaptació a primària., ENTRADES DELS ALUMNES DE 2n, 3r, 4t, 5è i 6è.,- Els alumnes entraran per la porta de la pista esportiva: -al matí de 8:55 a 9:15; -a la tarda de 14:55 a 15:05- Accediran ordenadament a les aules., SORTIDES,SORTIDES,* Educació INFANTIL: -un familiar, recollirà a l'infant a la porta de la classe, sense aturar-se a parlar amb la mestra, a partir de les 12:20h i 16:20h.*Educació PRIMÀRIA: -1r i 2n: sortiran per la porta de la pista esportiva, a les 12:25h i 16:25h. -3r, 4t, 5è i 6è sortiran per la porta de la pista esportiva, a les 12:30h i a les 16:30h., GRUPS ESTABLES,GRUPS ESTABLES,1. Els alumnes s'organitzaran en grups estables.2. Cada grup estable tindrà un tutor/a i les diferents especialitats es faran a la mateixa aula per tal de no compartir espais,3. Els mestres especialistes prendran totes les mesures higièniques recomanades abans d'entrar a cada aula.4. Si cal anar a una altra aula es prendran totes les mesures higièniques que calgui., PATIS,PATIS,Per tal de no coincidir al mateix espai durant l'esbarjo, s'habilitaran els següents espais: ,Educació INFANTIL, Els alumnes sortiran al pati de 10:30-11h. S’establirà una rotació d’espais setmanalment: sorral I3, sorral i5, i pista esportiva.,Espais que es faran servir:-Sorral.-Espai escolar: 'muntanya zona superior'.-Espai escolar: 'muntanya zona inferior'.-Espai exterior escola: Carrer peatonal entrada escola (el carrer serà d'ús educatiu 11h a 11,30h) Espai exterior Frederic Mompou. ,Educació Primària,L'estona d'esbarjo serà d'11h a 11:30h, en diferents espais: , covid, símptomes,Si durant la jornada escolar algun nen o nena es troba malament o presenta símptomes:Se l'aillarà en una aula específica acompanyat per un mestre.Es trucarà a la família.La família, s'emportarà el seu fill/a a casa i contactarà amb el Centre de Salut.,2,3,4,5,6,PASSOS A SEGUIR,El pediatra o metge de família valorarà els símptomes del nen o nena.,PCR,S'activen els protocols previstos.,ESPERAR RESULTATS,GERMANS,RESULTAT NEGATIU,RESULTAT POSITIU,1,Si es decideix fer una PCR per descartar el virus, s'indicarà aïllament domiciliari de l'alumne atés, així com dels seus convivents, almenys fins a conèixer els resultats.,Els germans d'un cas sospitós romandran a casa fins que es confirmi el resultat.,Si el resultat és negatiu, l'alumne i els seus germans tornen a l'escola.,Es decidirà si s'escau la realització d'un test PCR.,VALORACIÓ DEL CAP,2,3,4,5,6,PCR "positiva", activació PROTOCOL COVID ,Es posarà en contacte amb la família de l'alumne,,CONTACTES,S'iniciarà l'activitat lectiva a casa.,AÏLLAMENT,TEST PCR,RESULTATS PCR,ACTIVITAT LECTIVA,Un grup estable escolar té consideració de contacte estret, per tant s'haura de recomanar la quarentena durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas al seu grup estable.,Es farà un test PCR a tots els membres del grup de convivència estable que siguin contacte estret d'un cas diagnosticat.,Un resultat negatiu d'aquest test no eximeix de la necessitat de mantenir la quarentena durant els 14 dies que dura el periode d'incubació.,Es farà una recollida dels contactes estrets de l'entorn del nen o nena.,GESTOR COVID DEL CAP,1, CONFINAMENT(del grup estable),2,3,4,ORGANITZACIÓ DE CLASSES,En el cas que algun grup s'hagi de quedar a casa durant 14 dies, es farà classe com en el confinament passat.,TASQUES SETMANALS,Es proporcionarà dispostiu electrònic a cada alumne.,CURRÍCULUM,DISPOSITIUS,Durant el confinament se seguirà treballant la programació establerta i totes les tasques seran avaluables.,Cada setmana es penjaran les tasques que es proposin i el termini d'entrega previst.,CLASSES DIÀRIES,1, CONTACTE,Recordeu que per a qualsevol dubte o aclariment podeu posar-vos en contacte amb l'escola a través de: escolajverdaguer@xtec.cat , MOLTES GRÀCIES!